Vianočný koncert Collegium Cantus v knižnici

KULTÚRA
0 /

V stredu 13. decembra  2017 na Luciu  v pobočke Verejnej knižnice Mikuláša Kováča na Fončorde, Jilemnického ul. 48 vystúpi miešaný spevácky  zbor COLLEGIUM CANTUS pri Dome Matice slovenskej. Koncert sa koná v čase od 14:30 – 15:00 hod. v rámci programu Predvianočnej knižnice, vstup je voľný. 

Collegium Cantus

Spevácky zbor vznikol v roku 1985 v Banskej Bystrici ako Komorný ženský spevácky zbor Družba. V roku 1990 sa rozšíril o mužskú zložku a prijal dnešný názov Collegium Cantus.

Je pravidelným účastníkom domácich i zahraničných súťaží a festivalov. Od roku 1986 je stálym účastníkom Festivalu Viliama Figuša-Bystrého v Banskej Bystrici. Účinkoval na množstve festovalov doma i v zahraničí. Zbor je držiteľom rôznych uznaní a ocenení. Je držiteľom dvoch strieborných diplomov z 2. medzinárodnej súťažnej prehliadky B. Martinů v Pardubiciach a zlatého diplomu a titulu laureát festivalu Matice slovenskej v Lučenci za rok 2001.

Od roku 2005 so zborom príležitostne spolupracovali aj študenti Katedry hudobnej výchovy PdF UMB, ktorí s ním nacvičovali skladby v rámci svojich záverečných prác. Bol to napr. dirigentský diplomový koncert Lenky Dundovej (2005), a Miroslavy Šmálovej (2007), ktorá následne pôsobila v zbore aj vo funkcii vicedirigentky, a záverečný bakalársky koncert Vladimíra Martikáňa (2008).

Spolupráca s Maticou slovenskou

Komorný spevácky zbor Collegium Cantus pri Dome Matice slovenskej spolupracuje s Maticou slovenskou a participuje na ich významných spoločenských a kultúrnych podujatiach.

Za posledné roky podal zbor Collegium Cantus 10 projektov na inštitúcie, ktoré podporujú kultúrne aktivity (Pro Slovakia, BBSK, Ministerstvo kultúry SR). Najnovší projekt zboru bol „Kultúrna výmena speváckych zborov z partnerských miest Banská Bystrica a Hradec Králové“.

Jeho cieľom je obnoviť kontakty speváckych zborov Collegium Cantus z Banskej Bystrice  a Vokální harmonie (VOHA) z Hradca Králové a predstaviť spevácke tradície zborov v partnerských mestách a okolí formou recipročnej výmeny. Projekt dostal podporu zo strany Banskobystrického samosprávneho kraja a v dňoch 27. – 29. mája 2011 sa uskutočnila návšteva zboru Collegium Cantus v Hradci Králové na pozvanie zboru VOHA na podujatí „Festiválek v Nechanicích“.

Zbor zintenzívnil aj svoje pôsobenie v okolí Banskej Bystrice, výrazná je jeho spolupráca s kúpeľnými mestami Brusno a Sliač, kde sa od roku 2009 organizujú koncerty pre kúpeľných hostí.

Koncerty a festivaly

V roku 2013 sa zúčastnil zbor XVII. ročníka Medzinárodného festivalu sakrálnej piesne Cantate Deo v poľskom Rzeszówe, kde sa v bohatej medzinárodnej konkurencii umiestnil na druhom mieste. V tom istom roku sa zúčastnil recipročného zájazdu do srbského Báčskeho Petrovca, kde v rámci IV. Koncertu slovenských zborov z Vojvodiny reprezentoval Slovensko, ako hosť partnerského srbského speváckeho zboru Musica Viva.

V roku 2014 sa popri viacerých koncertoch v mnohých slovenských mestách zúčastnil už 27. ročníka Vranovských zborových slávností vo Vranove nad Topľou a okolitých mestách, a Národných osláv 200. výročia narodenia Ľudovíta Štúra vo Zvolene.

Veľký úspech „zožal“ zbor Collegium Cantus aj na jeseň roku 2015 v maďarskej Budapešti, najmä na slávnostnom koncerte so zahraničnou účasťou pri príležitosti 15. výročia založenia budapeštianskeho slovenského speváckeho zboru Ozvena. Začiatkom roku 2016 súbor Collegium Cantus zahájil sériu svojich koncertov v slovenských kúpeľných mestách vystúpením v LD v kúpeľoch Brusno.

V repertoári zboru je zastúpená sakrálna i svetská tvorba, úpravy ľudových piesní rôznych národov, vianočné a novoročné skladby a koledy, slovenské národné a vlastenecké piesne, spirituály, muzikály ako aj populárne skladby.

Zakladateľom, umeleckým vedúcim a dirigentom zboru je od začiatku prof. PaedDr. Milan Pazúrik, CSc., člen Katedry hudobnej výchovy na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 

 plagat koncert collegium

Zdroj: Collegium Cantus o.z., Foto: ilustračné