Variácie lásky v Bábkovom divadle na Rázcestí

KULTÚRA
0 /

Bábkové divadlo na Rázcestí pozýva divákov v stredu 19. februára o 19:00 hod. na komorné spracovanie poviedok slovenských klasických autoriek Boženy Slančíkovej Timravy a Eleny Maróthy Šoltésovej „Variácie lásky“. Dielam obidvoch spisovateliek dominuje téma lásky.

Akú úlohu hrá lásky pri úvahách o vydaji? Aké radosti a úskalia prináša materinská láska? Úvahy o láske na mnoho spôsobov, vo vizuálne pútavom spracovaní režisérky Ivy Š., s vynikajúcimi výkonmi troch herečiek banskobystrického divadla Ivany Kováčovej, Marianny Mackurovej a Márie Šamajovej.

Riaditeľka BDNR Iveta Škripková o inscenácii povedala:

„Variácie lásky sa inšpirujú dielami z minulosti, ktoré majú presah do súčasnosti. Variácie lásky pokračujú v banskobystrickom hľadaní obrazov a osudov žien. Vďaka témam obidvoch diel inscenácia skúma rôzne roly žien, ktoré sú im „dané“, bez ohľadu na storočie, v ktorom žijú: individualitu a stavy nevydatej ženy, žiť – nežiť bez lásky?, do koho sa zamilovať? (Za koho ísť?), individualitu vydatej matky dvoch detí, jej pochybnosti ohľadom výchovy a noriem správania vo vzťahu matka – dieťa, ako aj strachy a radosti obyčajnej mamy (Moje deti).“

Autorkami inscenácie sú dve výrazné ženské osobnosti slovenskej literatúry. B. S. Timrava sa najmä svojim pohľadom na lásku, ktorú vnímala ironicky a poukazovala na jej vypočítavosť, zaradila medzi nadčasové slovenské autorky. Dokonca svojím dielom, ktoré vzniklo v období slovenského realizmu, predznamenala cestu literárnej moderne.

Dielo E. M. Šoltésovej – Moje deti bolo preložené do viacerých jazykov a jej celoživotná literárna, ale aj sociálna činnosť otvárala pohľad na nové možnosti ženskej existencie a ľudského vnímania.

Zdroj: Monika Tatarková, Foto: BDNR