V utorok po desiatej večer môžeme na oblohe sledovať čiastočné zatmenie Mesiaca

SPRÁVY
0 /

 

Zatmenie Mesiaca patrí medzi najkrajšie astronomické úkazy. Čiastočné zatmenie v noci zo 16. na 17. júla bude navyše priaznivé, pretože na Slovensku bude viditeľný celý jeho priebeh.

Mesiac v utorok vyjde nad obzor o 20:44 hod. stredoeurópskeho letného času. Do zemského tieňa vstúpi o 22:02 hod. Maximum nastane o 23:31 hod., keď bude v tieni najväčšia časť Mesiaca. O jednej hodine po polnoci Mesiac z tieňa zasa vyjde.

Aktuálne zatmenie Mesiaca do istej miery súvisí s nedávnym zatmením Slnka, ktoré 2. júla pozorovali v oblasti Južného Pacifiku a v Čile. Pri zatmeniach Slnka sa Mesiac dostane medzi Slnko a Zem, takže sa na istý čas ocitnú všetky tri telesá na jednej priamke. Do roka nastane takáto situácia dva až päťkrát, úplné zatmenie Slnka je však pozorovateľné len v úzkom tzv. páse totality.

Zatmenie Mesiaca je úkaz, ktorý nastáva na Mesiaci, teda z ktoréhokoľvek miesta na našej planéte, kde je Mesiac práve nad obzorom, toto zatmenie vidíme. Astronóm Pavol Rapavý zo Slovenského zväzu astronómov k utorkovému zatmeniu Mesiaca uvádza:.

„Mesiac v tento večer vychádza nad obzor okolo tri štvrte na deväť a už o polhodinu neskôr si všimneme jeho mierne tmavší ľavý okraj a čiastočné zatmenie začne krátko po desiatej.“

Zatmenie vzniká vtedy, keď sa Mesiac pri obehu okolo Zeme dostane do zemského tieňa. Medzi dvoma rovnakými fázami, napríklad od splnu po spln, uplynie približne 29,5 dňa.

Pri každom splne však zatmenie nenastáva, pretože dráha Mesiaca je sklonená voči dráhe Zeme o 5 stupňov. Aj keď sa teda Mesiac ocitne voči Zemi v opačnej polohe ako Slnko, väčšinou je nad alebo pod týmto tieňom. Iba vtedy, keď sú Slnko, Zem a Mesiac takmer na jednej priamke, v takom prípade Mesiac vstúpi do zemského tieňa – a napríklad pri utorkovom zatmení sa bude javiť tak, ako keby z neho bolo zhora kúsok odhryznuté,“ 

vysvetľuje Rapavý.

Práve od toho, do akej miery Mesiac vstúpi do tieňa, závisí, či ide o zatmenie úplné alebo čiastočné. Špeciálnym prípadom sú tzv. polotieňové zatmenia, keď sa Mesiac dostane len do „polotieňa“.

Úkaz sa prejaví iba miernym stmavnutím mesačného kotúča, ktoré nemusí byť voľným okom vôbec pozorovateľné. Úplné zatmenie sa začína podobne ako čiastočné, no do tieňa sa napokon ponorí celý mesačný kotúč. Napriek tomu je však viditeľný, pričom má tmavosivú až tmavooranžovú farbu. Príčinou je ohyb svetelných lúčov v zemskej atmosfére.

Tieň Zeme má kužeľovitý tvar a vo vzdialenosti Mesiaca od Zeme má priemer niečo vyše 9000 kilometrov. Priemer Mesiaca je 3476 kilometrov. Znamená to, že pri úplnom zatmení sa do tieňa celý Mesiac schová. Pri utorkovom zatmení prejde len južnou časťou tieňa, teda bude zatemnená len viac než polovica Mesiaca,“ 

dodáva astronóm Pavol Rapavý.

Takto vyzeralo úplné zatmenie Mesiaca pred rokom:

 

Zdroj: TASR, Foto: ilustračné