V Priemyselnom parku Šalková sú predané už všetky pozemky

SPRÁVY
3 /

Napriek dlhotrvajúcej pandémii sa v banskobystrickom Priemyselnom parku Šalková pohli veci správnym smerom. Aktuálne majú všetky pozemky svojho majiteľa z radov investorov.

Predchádzali tomu investície do dobudovania potrebnej infraštruktúry. Vďaka nim sa mestskej obchodnej spoločnosti MBB, a. s. podarilo predať v tejto lokalite predať všetky voľné pozemky, ktoré zostali v ponuke.

Celkovo prejavilo záujem uskutočniť svoje podnikateľské zámery a vytvoriť v priemyselnom parku na ploche 69 hektárov nové pracovné príležitosti 25 investorov.

Ide o spoločnosti zamerané na spracovanie dreva, distribúciu a výrobu liekov, informačné technológie, z oblasti strojárstva či stavebníctva. Viacero investorov tu už funguje, niektorí projektujú svoje sídla a pripravujú plány na svoje podnikateľské aktivity v nových priestoroch.

Od roku 2015, kedy spoločnosť MBB začala s intenzívnym budovaním infraštruktúry, sa v priemyselnom parku dokončili cesty a chodníky, verejné osvetlenie, dažďová a splašková kanalizácia vrátane ostatných inžinierskych sietí, ale aj  približne kilometer protipovodňovej ochrany.

Paralelne so stavebnými prácami, ponúkala mestská spoločnosť MBB, a. s. všetky zostávajúce voľné pozemky na predaj. Z tohto uhla pohľadu bol uplynulý rok 2020 aj napriek koronakríze úspešný.

„Pokračovali sme v investičnej činnosti a v rokovaniach s potenciálnymi investormi. Záujem o posledné voľné pozemky vo východnej a centrálnej časti priemyselného parku bol veľký. Zároveň sa nám podarilo ukončiť a skolaudovať ochrannú hrádzu Hrona pred storočnou vodou,“

povedal pre Radničné noviny riaditeľ MBB, a. s. Dušan Argaláš.

Dušan Argaláš

Dušan Argaláš

Za uplynulé obdobie sa predalo celkom 15 pozemkov, 8 spoločností spustilo trvalú prevádzku a 6  je v štádiu projektovania svojho podnikateľského zámeru. Firmy tu vytvorili stovky nových pracovných príležitostí.

„Teší ma, že za posledných šesť rokov sa nám podarilo dobudovať priemyselný park do požadovaného stavu, aktívne ho prezentovať na domácich a zahraničných fórach, vďaka čomu sme ho naplnili a ukončili predaj pozemkov,“

uviedol primátor Ján Nosko a dodal:

„Aktivity mestskej spoločnosti MBB prispievajú k vytváraniu nových pracovných miest a vzhľadom na veľký dopyt po pozemkoch v priemyselných zónach, budeme v tomto smere vyvíjať ďalšie aktivity. Chceme osloviť okolitých súkromných vlastníkov pôdy za účelom ich výkupu a postupne toto územie sceliť, napojiť na vybudovanú infraštruktúru a ponúkať ho ďalším investorom,“

Hoci všetky pozemky v Priemyselnom parku Šalková sú už predané a majú svojich majiteľov, územný plán mesta umožňuje v prípade potreby a záujmu tento priestor ďalej rozširovať.

Ján Nosko

Ján Nosko

Zdroj: Zdenka Marhefková a (tom), Foto: ilustračné