V Banskej Bystrici začína v pondelok 16. septembra Európsky týždeň mobility

SPRÁVY
0 /

Banskobystrická samospráva sa pravidelne zapája do Európskeho týždňa mobility. Táto európska iniciatíva nabáda mestá i obce zavádzať a podporovať trvalo udržateľné dopravné opatrenia a vyzývať obyvateľov, aby si vyskúšali alternatívy k používaniu automobilov.

Európsky týždeň mobility 2019 v meste pod Urpínom

V spolupráci s Občianskou cykloiniciatívou Banská Bystrica mesto organizuje rôzne zaujímavé aktivity.  Inak to nebude ani budúci týždeň od 16. do 22. septembra 2019.

Európska komisia stanovila pre mestskú mobilitu dva ambiciózne ciele. Do roku 2030 sa vo veľkých mestských centrách priblížiť v mestskej logistike k nulovým emisiám a do roku 2050 postupne vylúčiť z miest automobily s  konvenčným pohonom. Mesto Banská Bystrica sa usiluje obyvateľom i návštevníkom ukázať výhody udržateľnej dopravy a motivovať ich, aby na prepravu využívali MHD či bicykel.

„Aj tento rok sme prijali výzvu zapojiť sa do kampane. Stále sme mesto športu a toto je výborná príležitosť, ako podporiť pohyb u všetkých vekových skupín obyvateľstva.  Ľuďom, ktorí dávajú prednosť ekologickejším dopravným prostriedkom sa snažíme vychádzať v ústrety. Požičiavame elektrobicykle, nedávno sme otvorili prvú cyklotrasu a v meste pribudli aj stojany, nabíjačky či cykloboxy. Preprava z miesta na miesto sa tak pre cyklistov stáva stále jednoduchšou,“

hovorí primátor Ján Nosko.

Program ETM

Aj tento rok sú pre Banskobystričanov pripravené podujatia.  Budú v súlade s vyhlásenou témou ročníka Bezpečná chôdza a cyklistika, ktorá je prezentovaná mottom kampane „Prejdime sa spolu!“ Cieľom je povzbudiť ľudí, aby si vybrali aktívne spôsoby dopravy alebo spojili chôdzu a cyklistiku s verejnou dopravou.

Popri flexibilite má chôdza a cyklistika mnoho ďalších výhod, ako sú sociálna a ekonomická dostupnosť, spoľahlivosť, žiadne emisie a pozitívny vplyv na zdravie a životné prostredie. Mestá, v ktorých prevláda aktívna mobilita, sa rýchlejšie transformujú, rozvíjajú a stávajú sa atraktívnejšími pre obyvateľov i návštevníkov.

„Aktivít v našom meste je mnoho, no každý musí začať sám od seba. Verím, že Európsky týždeň mobility bude pre mnohých inšpiráciou a príležitosťou na to, aby nechali auto doma a skúsili formu dopravy, ktorá je prijateľnejšia aj pre naše životné prostredie. Verím, že do pripravených podujatí sa zapojí čo najviac ľudí,“

vyzýva Andrea Štulajterová z Občianskej cykloiniciatívy Banská Bystrica.

Od pondelka 16. septembra 2019 niektoré mamy či otcovia neodvezú svoje deti do školy autom. V našom meste totiž začnú premávať „pešibusy“. Ide o aktivitu, pri ktorej sa rodičia, starí rodičia či dobrovoľníci vo vybraných lokalitách stanú šoférmi „pešibusov“.

Deti, ktoré v bežné dni vozia rodičia autom, privedú bezpečne pešo napríklad do ZŠ Radvanská a ZŠ Spojová. Šoférom takéhoto „pešibusu“ sa môže stať každý dospelý človek. Stačí navrhnúť trasu, informovať o iniciatíve ostatných  rodičov, dohodnúť sa na výhodnej trase a deti, ktoré bývajú blízko seba a chodia do rovnakej školy sa tak pod vedením dospelého dostanú do školy pešo.

utorok 17. septembra 2019 sa v čase od 14:00 do 18:00 hod. uskutoční osvetovo – vzdelávacie podujatie na Huštáku medzi ESC a OC Pointom. Mestská polícia Banská Bystrica v spolupráci s OCI BB pripravila pre Banskobystričanov podujatie s názvom  Cyklisti versus chodci.

Na frekventovanom mieste medzi dvomi nákupnými centrami, kde v minulom roku pribudla aj separovaná cyklotrasa, dochádza k pravidelnému porušovaniu pravidiel.  Chodci aj cyklisti nevyužívajú im určené pruhy správne, na základe čoho v tejto lokalite dochádza ku kolíziám. Organizátori sa preto rozhodli, že budú zábavnou formou informovať cyklistov aj chodcov o správnosti pohybu v tomto priestore. Okoloidúci budú mať možnosť vyplniť krátku anketu a získať drobné darčeky.

V piatok 20. septembra 2019 o 19:30 hod. vyštartuje z Dolnej ulice cyklopelotón, ktorého trasa je vhodná pre malých aj veľkých Banskobystričanov. Účastníci tak budú mať šancu zažiť večernú Svetelnú cyklojazdu, na ktorej sa zúčastní aj veľvyslanec Holandského kráľovstva Jeho Excelencia Henk Cor van der Kwast s manželkou. Spolu s účastníkmi symbolicky pokrstia novú cyklotrasu a pripravené sú aj drobné darčeky a občerstvenie.

Počas Európskeho týždňa mobility sa uskutočnia aj osvetové podujatia pre žiakov základných a stredných škôl, v rámci ktorých si budú môcť napríklad zmerať svoju ekostopu a dozvedia sa aj to, prečo je dobré vymeniť auto za bicykel.

Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., ako jeden z hlavných partnerov kampane na národnej úrovni chce zvýšiť motiváciu využívať na prepravu verejnú dopravu. Počas Európskeho týždňa mobility preto cestujúcim poskytne zľavu 50 percent z ceny cestovného vo vlakoch kategórie Os a REX v 2. vozňovej triede.  V prípade nižšej zľavy bude možnosť dorovnať ju.

ETM v Európe

Prebieha každý rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám či obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej dopravy. Motivovaním jednotlivcov, aby si volili udržateľné spôsoby dopravy, ako sú verejná hromadná doprava, pešia chôdza či cyklistika, môžeme znížiť emisie uhlíka, zlepšiť kvalitu ovzdušia a urobiť z mestských častí príjemnejšie miesta pre život a prácu.

Do kampane EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY sa každoročne zapája viac sídel z rôznych krajín, v roku 2018 sa zapojilo celkom až 54 krajín s počtom 2792 zaregistrovaných samospráv. Stúpajúci počet prihlásených sídel je citeľný aj na Slovensku. V roku 2018 sa počet zaregistrovaných samospráv oproti predošlému roku zvýšil o 5 a teda sa do kampane pridalo až 54 slovenských miest a obcí.

Témou ročníka 2019 je Bezpečná chôdza a cyklistika so sloganom PREJDIME SA SPOLU!. Tento rok počas ETM bude dôraz kladený na bezpečnú chôdzu a jazdu na bicykli ako aj na ich výhody pre zdravie, životné prostredie a osobný bankový účet.

Mestá, ktoré podporujú pešiu chôdzu či jazdu na bicykli sú vnímané ako atraktívnejšie, s nižšími emisiami, menším preťažením a vyššou kvalitou života pre svojich obyvateľov.

Zdroj: Dominika Mojžišová a ETM, Foto: ilustračné