V Banskej Bystrici sa predstaví Folklórny súbor Železiar z Košíc s predstavením Zábavky a hry tanečné II

KULTÚRA
0 /

Program Folklórneho súboru Železiar z Košíc pod názvom „Zábavky a hry tanečné II“ môžete vidieť a počuť v sobotu 27. januára 2024 o 17:00 hod. v  Aule Belliana UMB Banská Bystrica.

Zábavky a hry tanečné II

Folklórny súbor Železiar je jedným z najznámejších a najuznávanejších slovenských folklórnych telies. V Aule Beliana UMB predvedie originálny scénický program, plný temperamentných rytmických variácií, ľahkosti, šarmu a humoru. 

Vladimír Urban, choreograf a režisér FS Železiar, o svojom diele hovorí:

,,Jednotlivé scénické obrazy sú spracované tak, že zachádzajú za bežné hranice produkcie folklórnych súborov. Veľkou osobitosťou programu je spolupráca s divákmi, ktorí sa aktívne zapájajú do tanečného diania.“ 

Vladimír Urban

Vladimír Urban

Choreograf a režisér: Vladimír Urban
Vedúci hudobnej zložky: Filip Žiga
Vedúca speváckej zložky: Andrea Rendošová
Vedúci tanečnej zložky: Monika Rapavá, Pavol Durec
Na predstavení spolupracovali: Marta Dudrová, Eva Valiková, David Gore, Viera Kladeková, Andrea Pitoňáková

Folklórny súbor Železiar

pôsobí na slovenskej folklórnej scéne od roku 1964. Zameriava sa na prezentáciu ľudového umenia z regiónov Abov, Zemplín, Šariš, Spiš. Je známy špičkovou interpretáciou ľudových tancov a vynikajúcou ľudovou hudbou v spojení so ženskou speváckou skupinou. Patrí medzi najlepšie, najznámejšie a najuznávanejšie súbory na Slovensku.

Celú existenciu súboru sprevádza interpretačná vyváženosť a rovnomernosť hudobnej, speváckej a tanečnej zložky. V kompaktnom celku vynikajú najlepší sólisti – tanečníci, speváci i muzikanti. Železiar vyniká sviežou dramaturgiou, experimentálnou choreografickou tvorbou, schopnosťou ponúknuť netradičné spojenia ako aj prienik rôznych štýlov.

Využíva širokú škálu ľudových hudobných nástrojov. Prináša autentické a štýlovo čisté choreografie s pôvodnými prejavmi tradičnej ľudovej kultúry východoslovenských regiónov. No popri tom smelo siahne aj po vtipných javiskových štylizáciách, ktoré vybočujú zo všetkého zaužívaného a známeho. Ohúri, prekvapí, vyvolá diskusiu i poetickú náladu. Dôsledne ťaží z toho najčistejšieho ľudového umenia, chráni, pestuje a šíri to, čo sa nám zachovalo.

Od 1.januára 2005 na báze súboru Železiar vznikol v Košiciach Dom ľudového tanca, ktorý je sídlom Súkromnej základnej umeleckej školy Vlada Urbana a ďalších subjektov, ktoré sa venujú tradičnej kultúre a folklorizmu.

Činnosť súboru zabezpečuje občianske združenie Košické folklórne štúdio, Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana a umelecká reklamná agentúra Kultobin. Súbor Železiar je partnerom Košického samosprávneho kraja, s ktorým spolupracuje pri napĺňaní cieľov koncepcie starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru Košického samosprávneho kraja.

Vstupné na predstavenie je 12 €. Predpredaj vstupeniek zabezpečuje sieť  TICKETPORTAL na https://www.ticketportal.sk/event/FS-ZELEZIAR-Zabavky-a-hry-tanecne-II-301070.

Zdroj: FS Železiar a (tom) , Foto: ilustračné