V Antverpách zomrel významný slovenský dirigent, organista a hudobný skladateľ Ján Valach (†94)

Spomienka
0 /

Vo štvrtok 20. novembra 2019 v popoludňajších hodinách zomrel v Antverpách významný slovenský dirigent, organista, hudobný skladateľ a veľký propagátor slovenskej hudby v zahraničí profesor Ján Valach. Jeho životná púť bola v istých fázach spojená aj s Banskou Bystricou.

Ján Valach  

(* 22. 9. 1925 Hnúšťa – † 20. 11. 2019 Antverpy)

1944 maturita na Gymnáziu v Tisovci, predtým štúdium klavíra a hudobnej teórie v Brezne nad Hronom (Walter Brachtel) a štúdium huslí v Tisovci (F. Fábry)

od 1945 Lekárska fakulta UK a súčasne Štátne konzervatórium v Bratislave (dirigovanie -Kornel Schimpl, kompozícia – Eugen Suchoň, Ján Cikker, organ – Jozef Weber)

1946 návšteva prednášok z hudobnej vedy a estetiky na Filozofickej fakulte UK v Bratislave

1947 – 1948 súkromné lekcie dirigovania u Ľudovíta Rajtera, Pavla Dědečka a Václava Talicha

1948 – 1952 Akadémia múzických umení v Prahe (orchestrálne dirigovanie – Karel Ančerl, Alois Klíma, zborové dirigovanie – Metoděj Doležil, operné dirigovanie – Robert Brock, organ – Jiří Reinberger)

1948 – 1949 štúdium hudobnej vedy a estetiky na Karlovej univerzite (Jan Mukařovský, Anna Patzaková)

1954 – 1962 externý pedagóg na VŠMU, dirigent Speváckeho zboru slovenských učiteľov

1954 – 1960 korepetítor a neskôr asistent dirigenta v Opere SND

1962 – 1965 umelecký šéf Spevohry Divadla Jozefa Gregora Tajovského (dnešná Štátna opera v Banskej Bystrici)

1967 sólista organovej hry Cairo Symphony Orchestra v Káhire (Egypt) a pedagóg konzervatória v Káhire

apríl 1968 dirigovanie belgickej premiéry (a následne 18 repríz) Suchoňovej opery Krútňava v Kráľovskej flámskej opere v belgických Antverpách.

Takmer po dvadsiatich rokoch exilu prvýkrát koncertoval v roku 1990 v Prahe a v roku 1992 bol pozvaný na Bratislavské hudobné slávnosti. V roku 2006 podnikol organové turné na Slovensku, v rokoch 2007 a 2008 dirigoval v Bratislave.

V marci 2008 navštívil rodnú Hnúšťu, kde sa zúčastnil jubilejného X. ročníka celoslovenskej súťaže v predmete hudobná náuka Hnúšťanský akord, ktorú od jej vzniku sponzoroval.

2016 čestný titul Doctor honoris causa (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Venoval sa kompozičnej a aranžérskej činnosti. Komponoval skladby pre organ ako aj vokálne (zborové a sólové), komorné a orchestrálne diela.

Život v Belgicku

Ján Valach žil od roku 1971 v Belgicku. Založil a dirigoval Antverpský komorný zbor, bol dirigent  Kráľovskej flámskej opery v Antverpách, opery v Gente, umeleckým šéfom a dirigentom Kráľovskej oratoriálnej spoločnosti Arti vocali Antwerpen.

Ako dirigent a koncertný organista vystupoval vo významných svetových hudobných strediskách ako Londýn, Paríž, Štrasburg, Brusel, Viedeň, Salzburg, Rím, Zürich, Berlín, Hamburg, Moskva, New York, Boston, Cleveland, Los Angeles a i. Hosťoval v mnohých orchestroch a profesionálnych zboroch v Európe a USA.

Zasadal v porotách medzinárodných súťaží, prednášal o hudobno – pedagogických problémoch a viedol semináre o českej a slovenskej hudbe. Nahrával pre rozhlasové a televízne stanice, ako aj pre nahrávacie spoločnosti.

V 60. rokoch bol pedagógom kompozičných predmetov na Konzervatóriu Žilina. Uskutočnil prvé organové výchovné koncerty u nás, na ktorých sa v priebehu viacerých cyklov zúčastnilo niekoľko tisíc študentov. Neskôr pedagogicky pôsobil na konzervatóriu v Gente ako pedagóg dirigovania a na Akadémii Brusel – Meise ako pedagóg hry na organe.

S Belgickom, osobitne s flámskymi Antverpami, kde žil a pôsobil, sa spája veľká časť životnej a profesionálnej dráhy tohto významného umelca a krajana.

Jeho najvýznamnejším počinom bolo iniciovanie uvedenia, naštudovanie a dirigovanie Suchoňovej opery Krútňava v Kráľovskej flámskej opere v Antverpách v apríli 1968.Krútňava zostala v programovej skladbe Kráľovskej opery až do roku 1976.

Bolo to vôbec prvé naštudovanie opery v zahraničí, ktoré sa stretlo s obrovským úspechom, ako to dosvedčujú dobové recenzie. Inscenácia mala na tú dobu neuveriteľných 18 repríz. Ján Valach sa zaslúžil o uvedenie ďalších troch slovenských opier v Belgicku. 

V roku 2015 bolo Jánovi Valachovi pri príležitosti jeho 90. narodenín udelené vysoké štátne vyznamenanie – Medaila prezidenta SR za jeho celoživotné dielo a mimoriadne zásluhy pri prezentácii slovenskej kultúry a šírení dobrého mena SR v zahraničí.

Vyznamenanie mu 15. júna 2015 odovzdal veľvyslanec Stanislav Vallo na radnici mesta Antverpy v prítomnosti primátora Barta De Wevera, zástupcov diplomatického zboru, honorárnych konzulárnych úradníkov a ďalších pozvaných zástupcov politického, kultúrneho a spoločenského života.

Posledná rozlúčka s Jánom Valachom sa uskutoční v Antverpách 14. decembra 2019. Česť jeho pamiatke!

Autor: (dem) , Foto: archiv