Úspešný príbeh: Desať rokov robotickej chirurgie v Rooseveltovej nemocnici

Zdravie
0 /

Dňa 14. marca 2011 bola vo FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica, urobená prvá roboticky asistovaná operácia na Slovensku, robotickým systémom da Vinci.

Po dôkladnej príprave operačných tímov, bol zakúpený a  9.marca 2011 dovezený operačný robot daVinci Si HD. Po jeho inštalácii a preškolení tímu,  vykonali prvú robotickú asistovanú radikálnu prostatektómiu pre karcinóm prostaty u vtedy 59 – ročného pacienta.

Operáciu vykonal Vladimír Baláž,  prednosta Urologickej kliniky SZU, pod dohľadom proktora, Jana Schramla z robotického pracoviska v Ústí nad Labem v Českej republike, kde sa bol celý tím školiť.

Operačný tím zľava Peter Kothaj, Vladimír Baláž, Tibor Bielik a Jan Schraml

Operačný tím zľava Peter Kothaj, Vladimír Baláž, Tibor Bielik a Jan Schraml

Robotické centrum v Banskej Bystrici sa od začiatku kreovalo ako multiodborové. Jeho súčasťou bola urológia, chirurgia a gynekológia. Neskôr pribudlo ešte krčné lekárstvo.

Od prvej operácie, môžeme sledovať neustály rast počtu výkonov a v súčasnosti bolo urobených už takmer 3000 robotických výkonov pre pacientov celého Slovenska,

hovorí prednosta Baláž, ktorý je zároveň vedúcim Centra robotickej chirurgie v Banskej Bystrici.

Prvá robotická operácia

Prvá robotická operácia

Vzhľadom na rastúci počet výkonov a enormný záujem pacientov z celého Slovenska, bol „starý“ robot Si, vymenený za dva najnovšie robotické systémy daVinci X, 4. generácie. Tieto robotické systémy prinášajú do nemocnice a na Slovensko najmodernejšie chirurgické technológie pre našich pacientov a zdravotníckych pracovníkov.

Robotické pracovisko je lokalizované v samostatných priestoroch, ktoré umožňujú plne efektívne využiť technológiu aj zdravotnícky personál. Operácie sú určené hlavne pre pacientov s onkologickými ochoreniami.

Robotická operácia

Robotická operácia

Týmto pacientom prinášajú výhodu operačného výkonu s minimálnou traumatizáciou, presným a šetrným vedením operácie, výhodu minimálnych operačných komplikácií. Krátky pobyt v nemocnici a rýchlu rekonvalescenciu s návratom k normálnemu životu. Pre operatérov prináša výhodu presnej orientácie v operačnom poli, 3D videnie a možnosť zväčšenia oblasti, ktorú operujú, až desať násobne.

Lekári a sestry, ktoré pracujú  na robotickom systéme boli vyškolení na popredných robotických pracoviskách v Európe.

V súčasnosti mnoho našich lekárov chodí na stáže po celom svete a naše pracovisko navštevujú pracovníci z popredných robotických centier – Strasburg, Lipsko, Stokholm, Hamburg atď. Naša práca je zapojená do „ekosystému“ da Vinci celého sveta. Môžeme porovnávať naše výsledky s tými najlepšími a prípadne sa od nich učiť. V súčasnosti vlastníme najmodernejšiu robotickú operačnú technológiu, spolu so systémom simulátorov „SimNow“, ktoré umožňujú školenie na našom pracovisku pre lekárov z blízkych, či vzdialených robotických centier,“

vysvetľuje Vladimír Baláž.

Vladimír Baláž

Vladimír Baláž

V tomto čase prebieha certifikácia centra na „Case report and proctoring center“  pre strednú a východnú Európu.

Robotická chirurgia je úspešným príbehom a príkladom, ako môže fungovať spolupráca s vizionárskym a odhodlaným vedením nemocnice a vysoko odborným a zapáleným zdravotníckym personálom.  Je to príbeh, ktorý môže motivovať zdravotníctvo na celom Slovensku a prinášať najmodernejšiu liečbu všetkým pacientom na Slovensku,

dodáva prednosta Baláž na záver. 

Centrum robotickej chirurgie je jediné, ktoré túto technológiu na Slovensku využíva.

Zdroj: Ružena Maťašeje, Foto: Rooseveltova nemocnica a ilustračné