Úspešný Mesiac kariéry a osobného rozvoja na UMB

SPRÁVY
0 /

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici organizovala od 27. februára do 27. marca 2018 sériu podujatí a workshopov pod názvom „Mesiac kariéry a osobného rozvoja“, ktoré boli určené všetkým tým, ktorí mali záujem zistiť, akým spôsobom môžu nakopnúť svoju kariéru a biznis, ako môžu rozvíjať svoju osobnosť alebo ako môžu získať inšpiráciu pri realizácii svojich plánoch.

Mesiac kariéry a osobného rozvoja odštartoval v priestoroch zimného štadióna veľtrhom kariéry a pracovných príležitostí, podujatím Zo školy na zimák – Univerzitný deň pracovných príležitostí. Tu sa študentstvo a verejnosť mohli informovať o brigádach, stážach a voľných pracovných miestach z ponuky spoločností regionálneho aj medzinárodného charakteru.

Súčasťou programu Mesiaca kariéry a osobného rozvoja bola séria workshopov na rôzne témy od vycestovania do zahraničia počas štúdia až po motivačné prednášky. Každý, kto sa zúčastnil workshopu Slovak Business Agency odchádzal s množstvom užitočných tipov a rád ako postupovať pri budovaní značky a akú brand stratégiu zvoliť, aby jeho investície prinášali očakávaní zisk.

Mesiac kariéry a osobného rozvoja

Na ďalšom z workshopov Radovan Znak, lektor a manažér Inštitútu Mateja Korvína a hokejový tréner, vo svojom inšpiratívnom vystúpení na tému motivácie poskytol účinný recept na to, ako sa „nakopnúť“a zdôvodnil, čo ľudí poháňa pri ich činnostiach.

Exkurzia do Serede priniesla študentom univerzity jedinečnú možnosť nazrieť do priestorov jedného z najväčších a technologicky najvyspelejších reverzných logistických centier v sieti spoločnosti Amazon. Získali informácie nielen o fungovaní spoločnosti a logistického centra, ale aj o stážach a pracovných príležitostiach priamo „z prvej ruky“, od zamestnancov spoločnosti.

Zavŕšením aktivít venovaných kariére a osobnému rozvoju bol Deň príležitostí konajúci sa na pôde Ekonomickej fakulty UMB. Všetci študenti, ktorí majú chuť angažovať sa v rôznych smeroch už počas štúdia, byť aktívnymi, či už v rámci univerzity alebo regiónu, alebo len chceli využiť príležitosť získať viac informácií o ponuke vzdelávania v okolí, mohli prísť vyspovedať zástupcov prítomných organizácií.

„Dnešní stredoškoláci a vysokoškoláci sa na nedostatok príležitostí formálneho, neformálneho vzdelávania, dobrovoľníckych výziev, študijných ciest, pobytov a stáží naozaj nemôžu sťažovať. Na Dni príležitostí mali k dispozícii dostatok kvalitných zdrojov, informácií, motivácií i inšpirácií z praxe, vrátane šancí konzultovať osobne čokoľvek, čo k osobnostnému a profesijnému rozvoju potrebujú,“

uviedla Mária Murray Svidroňová, výkonná riaditeľka občianskeho združenia ZADOBE a spoluorganizátorka podujatia.

 

Zdroj: Dana Straková, Foto: UMB