Únia miest Slovenska: Finančná situácia našich miest je neudržateľná

SPRÁVY
8 /

V úvode tohto týždňa sa skončilo dvojdňové rokovanie Republikovej rady Únie miest Slovenska (ÚMS) v Pezinku. Primátorky a primátori slovenských miest otvorili predovšetkým tri kľúčové témy, s ktorými sú mestské samosprávy v súčasnosti konfrontované.

Prezident ÚMS a trenčiansky primátor Richard Rybníček v Pezinku povedal:

„To, čo bolo zo strany rezortu financií prezentované ako veľká pomoc, dopadlo ako psia povinnosť štátu neobrať samosprávy o minimálny zdroj príjmov. Oceňujeme, že Ministerstvo financií s nami komunikuje aspoň na úrovni štátnych tajomníkov, no naďalej budeme žiadať pána ministra o rokovanie a prijatie zásadného riešenia. Naďalej tiež žiadame, aby sa vláda SR jasne vyjadrila, ako majú samosprávy  zvládnuť aktuálnu finančnú situáciu, kedy sa v mestách rozpadávajú tohtoročné rozpočty a ohrozené sú aj rozpočty pre rok 2025.“

Richard Rybníček

Richard Rybníček

Viceprezident ÚMS a banskobystrický primátor Ján Nosko k rokovaniu Republikovej rady uviedol:

„Na rovinu treba povedať, že aktuálna finančná situácia našich miest je nestabilná a ťažko predvídateľná. Zaznamenávame prepad mesačných príjmov podielových daní, tým pádom musíme nesystémovo každý mesiac dofinancovať školstvo a sociálnu oblasť, aby sme zabezpečili ich chod.“

Všetci štatutári však robia maximum, aby napriek zlej finančnej kondícii mestských rozpočtov, poskytovali obyvateľom kvalitné služby a rozvíjali územia svojich miest.

Ján Nosko

Ján Nosko

Hlavný zdroj financovania samosprávy, daň z príjmu fyzických osôb (DPFO), skončil v máji 2024 v mínuse približne 25 miliónov eur. Dôvodom je finálne zúčtovanie uplatnenia daňového bonusu  pre živnostníkov a zamestnancov na základe zákona z dielne exministra financií Igora Matoviča. Ak by v máji samosprávy nedostali peniaze z dane z príjmu právnických osôb vo výške 157 697 eur, na ich  účtoch by svietila nula.

Financovanie služieb obyvateľom sa však nedá zastaviť a samospráva si nemôže, na rozdiel od štátu, peniaze požičať.  ÚMS pripomína, že aj táto situácia je vyvolaná dlhodobým neriešením systémovej zmeny vo financovaní samospráv. ÚMS ako jediné samosprávne združenie predstavila komplexnú zmenu financovania samosprávy a je stále pripravená na diskusiu o zmene. Doteraz však na túto iniciatívu nebola zo strany vlády žiadna odozva a dnes samosprávy miest doplácajú na túto nečinnosť.

Ďalšou z tém bola reforma financovania materských škôl. Primátori nesúhlasia s tým, aby financovanie škôlok prešlo kompetenčne zo samospráv pod štát, ktorý bude MŠ financovať tzv. normatívom na počet žiakov. Znamenalo by to ďalší úbytok podielových daní určený pre aktuálny počet detí.

„V dôsledku znižujúcej sa pôrodnosti na Slovensku očakávame po roku 2026 pokles záujmu o umiestnenie detí do škôlok, mestá však prídu o tieto financie natrvalo. Žiadame preto rezort školstva, aby materiál prepracoval. V neposlednom rade vyzývame vládu SR k urýchlenému riešeniu financovania tých služieb, ktoré samosprávy poskytujú cudzincom s dlhodobým pobytom na Slovensku,“

dodal primátor Nosko.

ÚMS vidí zásadný problém v tom, že štát samosprávam zoberie časť podielových daní určený pre aktuálny počet detí. Po roku 2026 očakávame pokles  záujmu o umiestnenie detí do materských škôlok v dôsledku znižujúcej sa pôrodnosti na Slovensku. Mestá  však prídu  o  tieto  peniaze natrvalo.

Na základe skúseností z financovania preneseného výkonu sa však iba rozšíri napätie a diskusia o dostatku zdrojov, pretože celoplošný normatív nebude dostačujúci  všade. Už dnes je zrejmé, že  navrhovanou zmenou sa zníži fiškálna sloboda miest, mestá stratia časť manévrovacej schopnosti, možnosť vynakladať časť daňových príjmov podľa vlastných potrieb na základe dohody s občanmi, so súkromným sektorom, a stratia tiež  možnosť flexibilne reagovať na meniace sa podmienky v jednotlivých mestách. Všetko toto je v rozpore s myšlienkami pokračovania decentralizácie verejnej správy, ktorú  ÚMS dlhodobo presadzuje.

Únia miest je presvedčená, že rast počtu ekonomicky aktívnych cudzincov je pre hospodársky rozvoj Slovenska nevyhnutnosťou. Preto podporuje zámery vlády SR, ale aj požiadavky zamestnávateľských zväzov a chce čo najviac prispieť k integrácii cudzincov v mestách, kde žijú. Samosprávy však považujú však za nespravodlivé voči časti miest a obcí, ale aj voči cudzincom,  ak poskytovanie služieb pre nich nie je zohľadnené v žiadnom štátnom mechanizme finančného vyrovnávania a majú byť financované najmä na úkor trvalo bývajúcich obyvateľov miest a obcí.

Faktom je, že aktuálna finančná situácia slovenských miest je dlhodobo neudržateľná. Preto primátori žiadajú, aby vláda brala ohľad na to, aký vplyv majú jej rozhodnutia v praxi na fungovanie samospráv.

Predstavitelia ÚMS sú pripravení kedykoľvek komunikovať so všetkými predstaviteľmi vlády, s cieľom hľadať riešenia v zásadných témach, ktoré sa dotýkajú obyvateľov slovenských miest.

Video tlačovej besedy ÚMS: https://joj24.noviny.sk/tlacove-besedy/933640-tlacova-beseda-unie-miest-slovenska-o-financnej-situacii-miest

Autor: (tom), Foto: ÚMS a ilustračné