Týždeň slovenských knižníc 2024 v Štátnej vedeckej knižnici Banská Bystrica + program

KULTÚRA
0 /

Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici (ŠVK) sa každoročne zapája do celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc. 25. ročník celoslovenského podujatia vyhlásila Slovenská asociácia knižníc s mottom: KNIŽNICE PRE VŠETKÝCH – #Knižnica.

Podujatia knižníc budú prebiehať na celom Slovensku od 4. marca do 10. marca 2024. Hlavným cieľom týchto aktivít je pozitívne zviditeľňovať knižnice ako kultúrne a vzdelávacie inštitúcie prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí.

Cieľom týchto aktivít je prepájať aj generácie čitateľov a zvyšovať povedomie o knižniciach ako inštitúciách na všestranné využitie v každodennom živote spoločnosti. Zároveň je to snaha upriamiť pozornosť na knihy, ktoré napomáhajú rozvíjať funkcie reči, kognitívne schopnosti, ale aj pamäť, vyjadrovanie, úsudok, porozumenie a iné mozgové aktivity.

Deťom umožňujú snívať, predstavovať si, rozvíjať fantáziu a kreativitu. Knižnice v súčasnosti pracujú aj s témami ako prístupnosť, digitalizácia, umelá inteligencia, ale aj bezbariérovosť, dostupnosť informácií, vzdelávanie a boj proti dezinformáciám. Je to znak toho, že slovenské knižnice kráčajú s vyspelým svetom.

ŠVK pripravila pestrú paletu podujatí pre všetky vekové kategórie návštevníkov. Zaujímavú prácu knihovníkov v službách predstaví prostredníctvom viacerých  podujatí:

V dňoch 4.-8. marca 2024

Knižnica z druhej strany pultu – lektorovaná prehliadka a prezentácia odborných činností v priestoroch knižnice, kam sa bežne čitatelia nedostanú, možnosť vyskúšať si prácu knihovníka. Aktivita pre organizované skupiny je na objednanie.

Knižničné on-line katalógy ľahko a s úsmevom – inštruktáže o využívaní on-line katalógov knižnice. V deň inštruktáže znížené zápisné pre študentov.

Čo nájdem v tajnom balíčku? – ponuka kníh na čítanie odporúčaných knihovníčkami. Balíčky dostupné v požičovni až po rozbalení prezradia čitateľovi, čo si požičal.

4. 3. 2024 o 10:00 hod. je pripravená odborná prednáška zaoberajúca sa témou umelej inteligencie a jej využitím v knižniciach: Umelá inteligencia v knižniciach – automatický prepis dokumentov: prezentácia projektu Agentúry na podporu vedy a výskumu, ktorý sa zaoberá aplikáciou európskej platformy Transkribus na Slovensku, bude doplnená praktickými ukážkami. Pre knihovníkov aj širokú verejnosť.

Bohatá bude aj ponuka v rámci výstavnej činnosti:

V dňoch 4.-8. marca 2024

Poklady historických tlačí – komentovaná výstava historických dokumentov z fondu knižnice pre organizované skupiny na objednanie.

SLOVO#JAZYK#KNIHA – putovná interaktívna výstava medzinárodného domu umenia pre deti BIBIANA. Knihy a časopisy pre deti a mládež národnostných menšín žijúcich na Slovensku. Pre organizované skupiny na objednanie.

Jaroslav Uhel: Ohliadnutie – výstava k životnému jubileu autora v Galérii v podkroví.

Študentský ateliér – prezentácia študentských prác Súkromnej školy umeleckého priemyslu vo Zvolene sprístupnená v átriu knižnice.

Tomáš Varga + Silvia Volková: Variations sur la dance – výstava fotografií Alliance Française sprístupnená na 1. poschodí knižnice.

Hudobné átrium ŠVK ponúka Týždeň otvorených dverí a svoje pestré aktivity spojené s hudbou pod názvom Rozozvučte sa v Hudobnom átriu (4. – 8. 3. 2024).

Pre milovníkov kreatívnej tvorby je 7. 3. 2024  pripravený tradičný workshop kreatívnych techník: Kreatívne duše v knižnici. Aktivitu je možné realizovať pre obmedzený počet návštevníkov, objednanie je nevyhnutné.

Knižnica sa zapája aj do celoslovenského podujatia „Je nás počuť 2024“. Knižnice budú čítať v stredu 6. marca 2024 v jednu hodinu spoločne, spôsob čítania si zvolia individuálne.

Cieľom je, aby verejnosť čítanie počula. Aktivitu uskutoční Nemecká študovňa ŠVK, ktorá pripravila streamované čítanie súčasnej nemeckej prózy. Prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová prevzala záštitu nad podujatiami „Týždeň slovenských knižníc 2024“ a 4. ročníka „Je nás počuť“.

Aktivity, ktoré nemajú určený čas, budú v čase od 10:00 hod. Posledný vstup je hodinu pred zatvorením knižnice. Na programovom plagáte sú uvedené telefonické a emailové kontakty potrebné na objednanie na vybranú aktivitu.

Program Týždeň slovenských knižníc 2024

Zdroj: Soňa Šóky, Foto: ŠVK a ilustračné