Svetový deň Zeme je 22. apríla, mal by byť celoročne…

SPRÁVY
0 /

Svetové dni Zeme sa v minulosti konali pri oslavách príchodu jari. V súčasnosti poňatí  ide o ekologicky motivovaný sviatok, upozorňujúci ľudí na dopady ničenia životného prostredia a prebiehajúcu diskusiu o možných riešeniach problémov našej planéty pri jej postupnom globálnom otepľovaní.

Svetový deň Zeme

História vyhlásenia Svetového dňa Zeme siaha do roku 1969, keď predovšetkým John McConell začal volať po vzniku medzinárodného dňa Zeme a v rámci týchto snáh vytvoril i vlajku Dňa Zeme.

Prvý Deň Zeme bol v San Franciscu. Táto oslava bola pravdepodobne myslená nielen ako ekologicky zameraný sviatok, ale aj ako ľavicovo orientovaný happening bojovníkov proti vojne vo Vietname. Kampaň spojená s týmto sviatkom si kládla za cieľ preniesť otázku ekológie do politických kruhov. Táto akcia mala veľký ohlas medzi študentmi.

V deň 22. apríla 1970 ekológovia v USA, ovplyvnení snímkami z kozmu dokumentujúcimi krehkosť a zraniteľnosť Zeme, vyzvali k spoločnému celosvetovému úsiliu na ochranu Zeme. Iniciátorom bol environmentálny aktivista Gaylord Nelson.

Z jeho podnetu sa v USA uskutočnili podujatia podporujúce environmentálne hnutie. Neskôr sa táto iniciatíva rozšírila po celom svete, pripája sa k nej stále viac ľudí a Deň zeme nadobudol celosvetový rozmer. Jeho cieľom je pripomenúť si našu závislosť na cenných daroch Zeme.

Zemské zdroje nie sú nevyčerpateľné. Preto je potrebné venovať sa otázkam životného prostredia a prostredníctvom spoločného celosvetového úsilia chrániť poklady Zeme pre budúce generácie ľudí a ostatných tvorov žijúcich na našej planéte.

Význam Dňa Zeme

Environmentalista RNDr. Peter Brunovský, PhD. o Dni Zeme hovorí:  

„Tento významný deň má v sebe prínos pre nás všetkých hlavne v tom, že nás učí zamyslieť sa nad všeobecnými zásadami. Tie spočívajú v ochrane zdravia okolitej prírody a šetreniu prírodných zdrojov.“ 

Podľa neho existuje niekoľko kľúčových zásad:

Múdra strava ˗ ryby, avokádo, čučoriedky alebo kofeín môžeme zaradiť medzi „múdre“ potraviny. Tieto nám zlepšia zrak, posilnia pamäť či funkciu mozgu.

Výsadba stromov – je taká jednoduchá. Stromy sú užitočné a krásne. Preto ich vysádzame. Uvedomujeme si ich význam v širšej spojitosti s prevládajúcimi zmenami klímy.

Ekologické cestovanie ˗ cestovať zodpovedne nepredstavuje niečoho sa vzdať alebo za všetko viacej zaplatiť. Predstavuje to oceniť miesto, ktoré navštevujeme a postupovať spôsobom, ktorý je priateľský k miestnemu životu a jeho budúcim generáciám.

Recyklácia ˗ mnoho ľudí už pochopilo, že vhadzovať všetko do čierneho kontajnera a vyviezť to na skládku nie je ideálne riešenie. Niekto triedi iba sklo, noviny či PET fľaše a niekto rozoberie i obálku z výplatnej pásky, aby plastové okienko vytriedil osobitne.

Inteligentné nakupovanie ˗ tak ako všetko ostatné v živote, tak aj nakupovať s rozumom. Bez emócií, podľa svojich reálnych priorít a potrieb. Pobyt v nákupných centrách býva často ako pochod zamínovaným poľom. Iba málokto dokáže prejsť vedľa obchodov bez zastavenia.

Morálne a etické investovanie ˗ je investovanie finančných prostriedkov, pri ktorom sa nezvažuje iba jediný cieľ a to zisk, ale zvažujú sa tiež etické, environmentálne, spoločenské a ekonomické následky investovania.

Šetrenie vody ˗ má samozrejme väčšie ekologické rozpätie a často úzko súvisí so šetrením elektrickej energie. Voda je významná strategická surovina. Je dosť možné, že popri čiernemu zlatu sa čoskoro stane práve najdôležitejšou.

Čistá energia ˗ z nevyčerpateľných zdrojov energie pochádza výlučne z prírodných zdrojov Zeme. Ide o slnečné žiarenie, vietor, vodu, geotermálne teplo a biomasu. Ak sa správne využívajú, nikdy sa nevyčerpajú a nespôsobujú nebezpečné zmeny klímy.

Rozumné vykurovanie ˗ pri rozhodovaní sa o najvhodnejšom spôsobe vykurovania, pri stavbe či prestavbe domu je efektívne nechať si vypracovať energetický audit.

Environmentálna osveta ˗ je usmerňovanie hodnotovej orientácie ľudí, viesť ich k tvorivému mysleniu a k racionálnemu vplývaniu na životné prostredie vo všetkých oblastiach spoločenského života.

Ktovie, či po odznení svetovej pandémie koronavírusu budeme pokornejší k sebe navzájom, k nášmu zdraviu a životnému prostrediu  na Zemi. Bodaj by to tak bolo…

Slovenská agentúra životného prostredia ku Dňu Zeme

Na vážnosť situácie a potrebu zmeny upozorní na Deň Zeme aj Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) so sídlom v Banskej Bystrici. V rámci environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety verejnosti plánuje viacero aktivít v online prostredí, ale aj v exteriéri na čerstvom vzduchu.

Ako odborný garant podporí prvý celoslovenský online kvíz, ktorého spustenie je pripravené práve na Deň Zeme.

„Do otázok v EkoKvíze sme zakomponovali dva mimoriadne dôležité dokumenty z oblasti udržateľnosti rozvoja: Agenda 2030 a Envirostratégia 2030. Kvíz bude možné hrať bezplatne, buď priamo na webovej stránke https://ekokviz.eu/  alebo prostredníctvom mobilnej aplikácie. Zapojiť sa môže naozaj ktokoľvek, hrá sa o zaujímavé ceny,“

informuje hovorkyňa SAŽP Michaela Pšenáková.

Na Deň Zeme sa SAŽP zapája aj do programu, ktorý pripravilo Ministerstvo životného prostredia (MŽP SR). V rámci populárno – vedeckej konferencie predstaví kreatívnou a pútavou formou výchovno-vzdelávací portál Ewobox.

Podujatie sa vysiela online, v čase od  13:00 – 15:15 hod na https://www.facebook.com/events/503159664468679. Súčasťou konferencie bude aj prezentácia projektu LIFE IP – Zlepšenie kvality ovzdušia, na ktorom spolupracuje SAŽP a MŽP SR.

O deň neskôr 23. apríla 2021 si Deň Zeme SAŽP pripomenie v CHVÚ Ostrovné Lúky, kde sa Stredisko environmentálnej výchovy SAŽP Dropie (SEV Dropie) zapojí do dobrovoľníckej výzvy s názvom Vyčistime si Lúky II.

S podporou obcí Zemianska Olča, Bodzianske Lúky, Brestovec a Lipové sa budú čistiť nelegálne skládky v okolí poľných ciest. Účasť dobrovoľníkov je podmienená registráciou cez FB SEV Dropie (https://www.facebook.com/SEV-Dropie-1406951929536104/) s dodržiavaním aktuálnych protipandemických opatrení.

Aktivity sa budú konať v čase od 10:00 – 15:00 hod a podujatie bude naživo vysielať Rádio Regina Západ. Súčasťou vysielania bude aj diskusia štátneho tajomníka MŽP SR Juraja Smatanu, generálneho riaditeľa SAŽP Michala Maca a primátora mesta Kolárovo Árpáda Horvátha na tému Zdravá krajina.

Autor: (dem) a SAŽP, Foto: ilustračné