Študenti banskobystrického Konzervatória J. L. Bellu prezentovali našu krajinu v Lotyšsku

KULTÚRA
0 /

Študenti Konzervatória Jána Levoslava Bellu v Banskej Bystrici sa v období od 28. mája 2022 do 17. júna 2022 zúčastnili programu Erasmus+ 2019-1-SK01-KA102-060479, ktorý sa tento rok konal v lotyšskom meste Daugavpils.

V rámci projektu Hudba – jazyk porozumenia strávilo 16 študentov hudobného odboru a dve vyučujúce hudobno-dramatického odboru tri týždne v hudobnej škole Staņislava Broka Daugavpils Mūzikas vidusskola. Študenti mali možnosť zúčastniť sa štúdia v inej krajine, spoznať novú kultúru a spriateliť sa so študentmi inej národnosti.

Žiaci konzervatória mali v programe individuálne hodiny hlavného odboru štúdia a taktiež skupinové a kolektívne predmety, ako napríklad symfonický orchester, akordeónový orchester, orchester dychových nástrojov, zbor, či rôzne komorné zoskupenia.

13. júna 2022 sa vo veľkej koncertnej sieni školy v Daugavpils konal koncert, na ktorom slovenskí študenti uviedli skladby od lotyšských a slovenských skladateľov.

„Počas mobility sme navštívili mnohé kultúrne pamiatky, múzeá a niektorí sa aktívne zúčastnili mestských slávností v Daugavpils. Okrem toho sme absolvovali celodenný výlet do hlavného mesta Lotyšska – Rigy. Posledný večer pred odletom sa konal koncert jazzového ansámblu Konzervatória Jána Levoslava Bellu v miestnej reštaurácii Lampa v spolupráci so študentom hudobnej školy v Daugavpils,“

uviedli študentky 3. ročníka Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici Kristína a Barbora Hrnčiarové.

Vďaka medzinárodnému projektu Erasmus+ študenti nadobudli cenné skúsenosti, nadviazali nové priateľstvá a známosti, mali možnosť preukázať svoje konverzačné schopnosti v cudzom jazyku, študovať hudbu v zahraničí.

Zdroj: Radoslav Solárik , Foto: Konzervatórium J.L.Bellu BB