Stretnutie generácií na Kališti je v sobotu 15. augusta

SPRÁVY
0 /

V tomto roku  sme si 18. marca pripomenuli tragické udalosti vypálenia obce Kalište. Pietna spomienka pri príležitosti 75. výročia tejto udalsoti sa uskutoční dňa 15. augusta 2020 o 11:00 hod. v areáli Národnej kultúrnej pamiatky.

Stretnutie generácií na Kališti 2020

Generálny riaditeľ Múzea SNP Stanislav Mičev k nastávajúcej pietnej spomienke na Kališti povedal:

„Mám potvrdené, že na Kalište tohto roku nemôže prísť pani prezidentka, nahradí ju jej poradca. Príde druhý najvyšší ústavný činiteľ – predseda NR SR Boris Kollár, minister obrany Jaroslav Naď, štátny tajomník ministerstva kultúry Radoslav Kutaš, predtavitelia SZPB a ďalší významní hostia. Osobne ma teší návšteva riaditeľa Pamätníka Terezín Jana Roubínka.“

Prídu aj potomkovia Kališťanov na čele s posledným žijúcim pamätníkom vojnovej tragédie spred 75 rokov pánom Milanom Kmeťom.

Tohtoročné Stretnutie generácií na Kališti sa bude konať v zredukovanom režime, ale vzhľadom na rozlohu areálu s neobmedzeným počtom účastníkov. Kvôli epidemiologickej situácii organizátori vypustili z programu kultúrne vystúpenia a stínky s občerstvením budú len v obmedzenej miere.  (okrem zabezpečenia pitného režimu účastníkov akcie.

„Návštevníci musia rátať s určitými dopravnými obmedzeniami. Cesta na Kalište bude sprístupnená od rána do 12:00 hod. (prednosť budú mať pozvaní hostia), Potom sa uzatvorí a smerom späť bude slúžiť odchodu hostí. Výjazd smerom na Kalište sa otvorí až po odchode ústavných činiteľov cca po 12:00 hod. Dopravu budú riadiť policajné hliadky,“

dodal Jozef Gibala, vedúci prevádzky Múzea SNP.

Program

11:00 Položenie vencov pri Pamätníku
11:30 Hymna Slovenskej republiky
11:35 Otvorenie
11:40 Príhovory hostí
12:00 Hymnická pieseň

Sprievodné podujatia

PRECHÁDZKA SADOM ŽIVOTA
PRECHÁDZKA PARTIZÁNSKOU REPUBLIKOU
Návšteva expozície Národnej kultúrnej pamiatky Kalište
Návšteva pamätnej izby v Balážoch
TURISTICKÉ POCHODY Donovaly – Kalište a Špania Dolina – Kalište

Kalište 18. marca 1945

V súvislosti s ústupom jednotiek nemeckej armády z východného frontu prenikla do osady dňa 17. marca 1945 ďalšia nemecká výzvedná hliadka. Ráno 18. marca 1945 sa do obce vrátilo vojsko v počte asi 300 mužov.

Tento dátum sa zapísal do kroniky ako posledný a najtragickejší v celej histórii tejto malej horskej osady. Nemci obkľúčili južný a východný okraj osady a ostreľovali hlavnú cestu, ktorá ako jediná bola pre vysoký sneh schodná.

Pri pokuse o útek padol Alexander Bučko, ktorý býval v prvom dome pri ceste od Moštenice.  Podobne zahynul aj mladý robotník Július Kaliský. Manželku Alexandra Bučka Jolanu Bučkovú zastrelili na prahu vlastného domu.

21- ročná Tonka Komorová bola zasiahnutá dávkou z automatu pri tom istom dome. Vo vlastnom byte nacisti zavraždili 61 – ročného Jána Kaliského. Na hornom konci osady, v dome, ktorý bol vtedy označený číslom 7, zhorela za živa v plameňoch Sabína Mistríková spolu so svojím synom Emilom Mistríkom, 17 – ročným Vasilom Longauerom a jeho 18 – ročným priateľom, robotníkom Vladom Kamhalom.

V horiacich troskách svojho domu našiel smrť tiež Gustáv Kaliský a 67 – ročná Anna Kaliská. Za živa upálili i bezvládnu 90 – ročnú starenku Máriu Kostúrovú. Podobný osud stihol aj chorého Karola Komoru a Antóniu Kaliskú.

Výsledkom beštiálneho nacistického vraždenia  bola smrť 14 nevinných  ľudí a smutný fakt, že osada sa zmenila na zhorenisko. Zo 42 domov ostalo len 6, do ktorých sa nasťahovali tí, čo prežili. 58 rodín tam žilo v stiesnených podmienkach ďalej aj s obavami, či sa Nemci opäť nevrátia.

Po oslobodení (na siedmy deň po tragédii 25. marca 1945) ďalší pobyt v obci už nebol možný. Kalište tak zostalo jedinou obcou spomedzi všetkých obcí vypálených na Slovensku v dôsledku fašistických represálií, v ktorej nebol obnovený život a stala sa symbolom všetkých slovenských obcí postihnutých tragickým osudom.

Pre obyvateľov Kališťa boli potom vybudované nové domy na ulici Nové Kalište na Fončorde v Banskej Bystrici a areál bývalej vypálenej obce sa stal Národnou kultúrnou pamiatkou v správe Múzea SNP. Každoročne pred celoslovenskými oslavami SNP sa tu koná Stretnutie generácií na pamiatku  obetí vojnovej tragécie z roku 1945.

Autor: (tom), Foto: ilustračné