V stredu je Deň otvorených dverí 2016 na Fakulte prírodných vied i celej UMB  

ZAUJÍMAVOSŤ
0 /

V stredu 9. Novembra bude na všetkých šiestich fakultách Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici rušno. Fakulty a jednotlivé katedry UMB organizujú  Deň otvorených dverí2016 pre stredoškolákov.

Deň otvorených dverí 2016 na katedrách Fakulty prírodných vied UMB

Do redakcie sme dostali pozvánku na Deň otvorených dverí 2016 na katedrách Fakulty prírodných vied UMB na Tajovského 40.V stredu tu bude pre stredoškolákov zaujímavý program.

„Fakulta prírodných vied Univerzity Mateja Bela pozýva všetkých stredoškolákov, ktorí by mali záujem študovať na našaj fakulte na Tajovského 40,na stredajší Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční dňa 9. novembra 2016 v čase od 9:00 do 16:50 hod.na jednotlivých katedrách s bohatým programom,“

informuje Bc. Silvia Malachovská – referent pre rozvoj Fakulty prírodných vied UMB.

Program DOD 2016 na Fakulte prírodných vied UMB

Katedra biológie a ekológie FPV UMB 9:00 – 16:50

9:00 – 18:00 „Výstava zaujímavých plodov rastlín“

Kurzy:

09:00 – 10:30 (1. poschodie, učebňa č. 149) Determinácia rastlín slovenskej flóry

11:25 – 12:05 (1. poschodie, učebňa č. 149) Determinácia bezstavovcov slovenskej fauny

Prednášky:

07:30 – 08:55 (1. poschodie, učebňa č. 152) Zoológia bezchordátov

11:25 – 12:55 (1. poschodie, učebňa č. 149) Školské pokusy

12:15 – 13:40 (1. poschodie, učebňa č. 146) Všeobecná ekológia

15:25 – 16:50 (1. poschodie, učebňa č. 149) Praktikum anatómie a morfológie rastlín

10:00 – 11:00 (prednáška) „Prapolievka“

Katedra geografie a geológie FPV UMB 0 8:00 – 16:00

08:00 – 14:00 (knižnica  č. d. 307) „Prečo študovať geografiu v Banskej Bystrici?“

9:00 – 12:00 (FPV UMB, Gaudeamus, Tajovského 36) „Prečo študovať geológiu v Banskej Bystrici“

10:00 – 11:00 (3. poschodie, miestnosť F357) „Európske hodnoty vo vyučovaní geografie“ (prednáška)

13:00 – 16:00 (FPV UMB, Gaudeamus, Tajovského 36) „Planéta na ktorej žijeme“ Premietanie filmov s geologickou tematikou

Katedra chémie FPV UMB

Informácie o možnosti štúdia forenznej a kriminalistickej chémie, učiteľstva chémie a environmentálnej chémie. Miesto: FPV UMB, Katedra chémie, 2. poschodie)

Prednášky:

09:50 – 10:30 (2. poschodie, miestnosť č. 213) „Drogy – čo za svoje peniaze dostanem?“

10:40 – 11:20 (2. poschodie, miestnosť č. 213) Ako chémia hľadá lieky na nádorové ochorenia

Aktivity v laboratóriu:

10:00 – 13:00 laboratórium organickej chémie (2. poschodie, miestnosť č. 247) Ukážky energetických materiálov (výbušniny a pyrotechnické zmesi)

10:00 – 13:00 laboratórium fyzikálnej chémie (2. poschodie, miestnosť č. 242) Ukážky efektných chemických experimentov

09:00 – 12:00 „Deň otvorených dverí na Katedre informatiky FPV UMB“ miestnosť F133b

Katedra informatiky FPV UMB

09:00 – 11:00 História počítačov a prehliadka múzea prof. Koleničku (výstava) 1. poschodie, učebňa F041)

Katedra matematiky FPV UMB 09:00 – 13:00

miestnosť č. 233 (v prípade záujmu miestnosti č. 237, 235, 236, 225.)

9:00 – 10:00 (Katedra matematiky, 2. poschodie, miestnosť č. 236) Volebné systémy očami matematika (prednáška) Mgr. Štefan Gyürki, PhD.

10:00 – 10:45, 10:50 – 11:35, 11:40 – 12:25 (Katedra matematiky, 2. poschodie, miestnosť č. 236A) Neurobik (workshop)

Katedra techniky a technológií FPV UMB  08:00 – 14:00

Informácie o možnostiach štúdia na katedre. Bude zabezpečená služba z členov katedry (študijní koordinátori a doktoranti) miestnosť F006

08:00 – 14:00 Prehliadka špecializovaných učební

10:00 – 11:00  Možnosti výučbového systému rc2000 vo výučbe elektroniky (prednáška,miestnosť č. 252)

08:00 – 14:00 Prezentácia študentských výrobkov – Hrou do sveta techniky (F006)

08:00 – 14:00 Prezentácia výskumu KTT (miestnosť č. 252)

Katedra životného prostredia 09:00 – 13:00

Informácie o možnostiach štúdia na katedre

Prezentácia prostredníctvom informačných panelov

Ukážky prístrojového vybavenia katedry, vestibul, Tajovského 40

Viac informácií získate na www.fpv.umb.sk

Program všetkých  fakúlt UMB počas Dňa otvorených dverí 9. novembra 2016 

Ekonomická fakulta UMB

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Fakulta prírodných vied UMB

Filozofická fakulta UMB

Pedagogická fakulta UMB

Právnická fakulta UMB

Viac informácií na www.umb.sk.

Autor: (tom), Foto: Ľubomír Suja a TASR