ŠOP SR: V Liptovskom Mikuláši a jeho okolí je pokoj, mimoriadna situácia v 10 okresoch nášho kraja

SPRÁVY
0 /

Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) so sídlom v Banskej Bystrici v týchto dňoch ubezpečuje obyvateľov mesta Liptovský Mikuláš, ako aj priľahlých obcí, že po nedeľnom útoku medveďa v intraviláne mesta je situácia plne pod kontrolou zasahujúcich zložiek. Život a pohyb v meste ako aj jeho okolí je bezpečný. V desiatich okresoch Banskobystrického kraja vyhlásili mimoriadnu situáciu.

ŠOP SR informuje o situácii po stretoch s medveďom v Liptovskom Mikuláši

Zásahový tím v spolupráci s ostatnými bezpečnostnými zložkami, vrátane Policajného zboru Slovenskej republiky ako aj s Mestskou políciou Liptovský Mikuláš, organizuje 24 – hodinové hliadky. Denne je tak v terénne niekoľko pohotovostných hliadok, ktoré sú v prípade potreby schopné okamžite a operatívne zasiahnuť.

Hliadky sú lokalizované v okolí obytných zón, pred vstupom do intravilánu, ako aj na všetkých miestach, kde by sa problémový medveď mohol pohybovať. Na hliadkovaní úzko spolupracujú aj členovia Stráže prírody z Tatranského národného parku a Národného parku Nízke Tatry.

Po nedeľnom útoku zároveň ŠOP SR inštalovala na vybraných miestach fotopasce, ktoré slúžia na identifikáciu a lokalizáciu pohybu problémového medveďa. Hlavným cieľom zásahu je v prvom rade zabezpečenie bezpečnosti miestneho obyvateľstva, ich zdravia a majetku a zamedzenie návratu problémového jedinca do intravilánu. Samotná eliminácia tohto medveďa však závisí od množstva faktorov a následný postup bude Zásahový tím priebežne vyhodnocovať.

V súvislosti s vyhlásením vládneho kabinetu o mimoriadnej situácii súvisiacej s problémovými medveďmi sa Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky zároveň aktívne zapojila aj do rokovania krízových štábov v jednotlivých okresoch.

Generálny riaditeľ ŠOP SR Štefan Kysel povedal:

Našim cieľom nie je vyvolávanie strachu u obyvateľstva, ale nastavenie funkčného krízového manažmentu v prípade, že sa podobná situácia ako v Liptovskom Mikuláši bude opakovať aj v iných slovenských obciach či mestách. Spoluprácou všetkých zapojených zložiek vieme rýchlo a efektívne konať a zabezpečiť obyvateľom podhorských regiónov bezpečnosť a ochranu.“

S cieľom zadefinovať akým spôsobom sa bude postupovať, ŠOP SR koncom februára spoločne s Ministerstvom ŽP SR pripravili Manuál pre ochranný odstrel medveďa hnedého v SR, ktorý presne popisuje postupy jednotlivých zložiek od prijatia hlásenia o výskyte medveďa v blízkosti ľudských obydlí až po elimináciu problémového jedinca.

Štefan Kysel

Štefan Kysel

Na predmetnom dokumente spolupracovali aj zástupcovia MPRV a MV SR, odbornej obce, lesníkov, samospráv, polície ako aj Slovenskej poľovníckej komory.  Situácia z uplynulého víkendu potvrdila skutočnosť, že manuál má zmysel, pretože vôbec prvýkrát dokážu rýchlo a efektívne spolupracovať predstavitelia samosprávy, polície, štátni ochranári a poľovníci.

ŠOP SR zároveň vyzýva obyvateľov, aby v prípade spozorovania medveďa v intraviláne alebo jeho bezprostrednej blízkosti, oznámili túto skutočnosť na existujúce čísla tiesňového volania 112, prípadne 158 a 155. Prostredníctvom centrálneho záchranného integrovaného systému sa tak o výskyte medveďa dozvie nielen polícia, ale aj Zásahový tím pre medveďa hnedého ŠOP SR, ktorý vyhodnotí ďalší postup.

V 10 z 13 okresov Banskobystrického kraja je mimoriadna situácia

Vo viacerých okresoch Slovenska vyhlásili mimoriadnu situáciu pre výskyt synantropných medveďov. Stalo sa tak po štvrtkovom zasadnutí krízových štábov na jednotlivých okresných úradoch. Na severe ide o okresy Liptovský Mikuláš, Ružomberok, Poprad, Kežmarok, Žilina, Martin a Turčianske Teplice.

Na území desiatich okresov z 13 v Bansko­bystrickom kraji taktiež vyhlásili od polnoci zo štvrtka na piatok mimoriadnu situáciu. Ide o okresy Banská Bystrica, Brezno, Banská Štiavnica, Detva, Lučenec, Rimavská Sobota, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen a Poltár. Informoval prednosta OÚ v Banskej Bystrici Juraj Džmura.

Juraj Džmura

Juraj Džmura

Podľa Džmuru sa s prednostami dotknutých okresov v kraji dohodli, že  jednotlivé krízové štáby individuálne posúdia za svoje okresy, aká je u nich situácia. Prednosta zdôraznil, že problém s výskytom synantropných medveďov prekračuje hranice okresov.

Zasadnutia krízového štábu na Okresnom úrade v Banskej Bystrici sa zúčastnili aj riaditelia krajského a okresného riaditeľstva Policajného zboru (PZ) v Banskej Bystrici, dvaja členovia Zásahového tímu pre medveďa hnedého Podpoľanie, ako aj pracovníci OÚ z odborov krízového riadenia či životného prostredia. Členovia zásahového tímu potvrdili výskyt synantropných jedincov.

„Jednotlivé krízové štáby navrhli prednostom okresných úradov prijať rôzne typy opatrení. Napríklad zvýšiť hliadkovú činnosť v rizikových oblastiach, zabezpečiť výjazdové skupiny, ktoré by určili mieru ohrozenia konkrétnymi jedincami, či zabezpečiť fotopasce v exponovaných miestach,“

potvrdil tlačový odbor Ministerstva vnútra SR.

Podľa ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka je cieľom vyhlásenia mimoriadnej situácie ochrana ľudí, ktorí žijú v mestách:

„Umožní nám to aj v rámci Policajného zboru aj zásahových tímov lepšie reagovať na zvýšený výskyt medveďa. Zásahové tímy budú posilnené, chceme tak jasne ľuďom garantovať to, že štát je tu na to, aby ich chránil.“

Matúš Šutaj Eštok

Matúš Šutaj Eštok

Nárast počtu konfliktných situácií medveďa s človekom je podľa ministerstva životného prostredia dôsledkom synantropizácie veľkého počtu jedincov v rizikových oblastiach.

V dotknutých okresoch má minister životného prostredia Tomáš Taraba podľa uznesenia vlády zabezpečiť posilnenie hliadkovej činnosti Zásahového tímu pre medveďa hnedého. Šutaj Eštok má taktiež zabezpečiť zvýšenie hliadkovej činnosti polície v dotknutých okresoch a potrebné materiálne vybavenie jednotlivých hliadok.

Tomáš Taraba

Tomáš Taraba

„V období mimoriadnej situácie budú vykonávané opatrenia na zamedzenie rizík ohrozenia obyvateľov medveďom hnedým, na zmiernenie následkov mimoriadnej situácie a minimalizovanie škôd,“

uviedol envirorezort.

Aby toho nebolo málo, v piatok ráno v Medzibrode spozorovali medveďa. Informovala o tom obec na svojej  webovej stránke, pričom spresnila, že medveďa zaznamenali nad bioplynovou stanicou.

„Z uvedeného dôvodu žiadame občanov, aby až do prijatia opatrení sa nezdržiavali v tejto lokalite,“

vyzýva obec Medzibrod svojich obyvateľov.

Zdroj: ŠOP SR  a TASR  ilustračné, Foto: ilustračné