Slovenský deň kroja 2023 sa uskutoční 1. septembra v meste pod Urpínom + program

KULTÚRA
4 /

Na deň plný zábavy, tradícií, tancov spevu, nádherných krojov a nezabudnuteľných zážitkov s bohatým programom sa môžu tešiť Bystričania a návštevníci z celého Slovenska.  Jedinečnú atmosféru Slovenského dňa kroja zažijú folkloristi a milovníci folklóru už 1. septembra 2023 na banskobystrickom Námestí SNP.

Slovenský deň kroja je ojedinelé podujatie zamerané na šírenie tradícií, prezentáciu slovenských ľudových krojov a prezentáciu slovenských obcí, regiónov a naše kultúrne dedičstvo. Vďaka Márii Rehákovej a časopisu Slovenka sa koná každoročne v Banskej Bystrici pred alebo počas Radvanského jarmoku.

Cieľom je poukázať na naše tradície, pestrú rôznorodosť zvyklostí našich miest a obcí, umenia a krásy krojov a priblížiť slovenské ľudové umenie mladej generácii, aby bola hrdá na svojich predkov a ich kultúrne dedičstvo.

Počas Slovenského dňa kroja – na sviatok Dňa Ústavy SR  banskobystrické Námestie SNP opäť ožije spevom, tancom a  predovšetkým ľudovými krojmi. V srdci Slovenska sa stretnú Banskobystričania, ale aj ľudia z rôznych kútov našej krajiny, aby ukázali to najcennejšie, čo doma máme – kultúru a vzácne folklórne bohatstvo.

Na tradičnom podujatí vystúpia folklórne a tanečné súbory z mnohých slovenských regiónov, ktoré prevedú milovníkov folklóru slovenskými tradíciami tak, ako boli v minulosti zaužívané v jednotlivých obdobiach roka, počnúc fašiangami a končiac štefanskou veselicou.

Každému vystúpeniu predchádza video vizitka obce alebo regiónu, odkiaľ súbor pochádza. Ľudové súbory si zatancujú a zaspievajú piesne spojené so životnými či spoločenskými udalosťami, akými boli svadby, dožinky alebo odchod mládencov na vojnu. Svoje umenie predvedú aj detské folklórne súbory.

Na Slovenskom dni kroja majú možnosť odprezentovať svoj región či obec, tradície alebo kroj nielen folklórne súbory, ale aj  návštevníci, ktorí už aj po minulé roky prichádzali oblečení v pestrých krojoch.

Sprievodný program bude pripravený na Námestí Š. Moysesa, kde okrem školy tanca nájdu návštevníci aj remeselnícke stánky a stánky s občerstvením. Organizátormi Slovenského dňa kroja sú týždenník Slovenka a Mesto Banská Bystrica. Všetci sú vítaní.

Autor: (tom), Foto: mesto BB a ilustračné