Slovenskú Route 66 chcú predĺžiť od Jadranu po Balt cez Banskú Bystricu

SPRÁVY
6 /

Originálnu slovenskú cestu I. triedy I/66, nazývanú tiež „SK Route 66“, plánujú predĺžiť do ďalších európskych krajín. Cieľom je spojiť Baltické s Jadranským morom, pričom jadrom tejto trasy bude práve slovenská šesťdesiatšestka, ktorá prechádza aj cez Banskú Bystricu.

Rodí sa unikátny Paneurópsky projekt „Európska Route 66“.

Rokovanie predstaviteľov Slovenskej asociácie Route 66 so zahraničnými partnermi bude vo štvrtok 14. novembra v Šahách.

Myšlienka spropagovať Slovenskú Rote 66, ako mladšiu sestru legendárnej Route 66 v USA, vznikla v čase hospodárskej krízy v roku 2009. Skupina aktivistov založila Slovenskú asociáciu Route 66, prezidentom ktorej sa stal Juraj Smrečan.

Oficiálne otvorenie cesty 1. triedy I/66 zo Šiah do Telgártu pod názvom SK Route 66 sa uskutočnilo v roku 2011.

„Našou snahou bolo, aby popularizácia cesty s týmto názvom, pomohla priniesť určitý ekonomický prospech pre regióny, ktorými prechádza, Pôvodnú 170 -kilometrovú trasu predĺžilo na našu žiadosť Ministerstvo dopravy a výstavby SR v roku 2015 o úsek dovtedajšej cesty I/67 od Telgártu až po hraničný priechod Tatranská Javorina.  Takto predĺžená I/66 s dĺžkou 270 km spojila hranice našej krajiny s Maďarskom a Poľskom. A teraz plánujeme potiahnuť trasu až k brehom Baltického a Jadranského mora,“

hovorí prezident Slovenskej asociácie Route 66 Juraj Smrečan.

Slovenská iniciatíva

Návrh vytvoriť významný európsky turistický koridor „EÚ Route 66“ sa stretol s výrazným záujmom a podporou zahraničných partnerov.

Európska verzia Route 66 má viesť z Puly v Chorvátsku popri maďarskom Balatone, Vyšehrade a Ostrihome, cez slovenské Šahy, Zvolen, Banskú Bystricu, Lopej, Brezno, Heľpu, Poprad, Kežmarok a Vysoké Tatry.

Od hraničného priechodu v Tatranskej Javorine bude pokračovať východnou časťou Poľska cez Rzeszow k baltickému pobrežiu. Viac informácií získate na www.sk-route66.sk.

Paralela s americkou Route 66 

US Route 66 vznikla v dvadsiatych rokoch minulého storočia a svojou existenciou navždy poznačila svetový motorizmus. A nie len to. Úžasný historický odkaz tejto cesty vnímajú motoristi ako dovtedy nevídaný príspevok k bezpečnosti cestnej premávky, ale aj ekonomický rozvoj regiónov Spojených štátov, ktorými US Route 66 viedla.

„Hlavne tieto dve významné skutočnosti, bezpečnosť a ekonomický rozvoj, nás viedli k tomu , aby sme vypracovali projekt, ako možnú, aj keď zmenšenú paralelu Americkej US Route 66 u nás na Slovensku,“

vysvetľuje Juraj Smrečan.

Významnú úlohu zohráva skutočnosť, že aj u nás, na Slovensku máme štátnu cestu I. triedy s číslom 66, teda Slovenskú Route 66. Preto Slovenská asociácia Route 66 spracovala dopravno – bezpečnostný a rozvojový projekt SK Route 66, ktorého cieľom je vybudovať vzorovú bezpečnú Európsku cestu 1. triedy.

„Tieto skutočnosti sme deklarovali aj v Záväzku voči Európskej charte bezpečnosti cestnej premávky, ktorej cieľom je znižovať a znížiť dopravnú nehodovosť so smrteľnými následkami v Európe o 50 percent,“

dodáva Smrečan.

Okrem dopravno – bezpečnostného významu SK Route 66 predstavuje projekt aj výnimočnú a originálnu bázu pre rozvoj cestovného ruchu v Banskobystrickom samosprávnom kraji.

Pre motorizovaných návštevníkov Slovenska prináša doposiaľ nevídanú a komplexnú ponuku prírodných krás, hradov, zámkov, kúpeľov, riek, jazier, krásnych historických miest a pamiatok a malebných rázovitých dedín so srdečnými a milými ľuďmi žijúcimi pozdĺž SK Route 66.

Zdroj: Juraj Smrečan, Foto: ilustračné