Slovenské múzeum máp v Kynceľovej pripravilo videoprehliadky

ZAUJÍMAVOSŤ
2 /

Sú inštitúcie, ktoré nestratili kreativitu ani počas týchto dní neistoty. Slovenské múzeum máp v Kynceľovej sa pridalo k organizáciám, ktoré pohotovo zareagovali na zatváranie kultúrnych inštitúcií v dôsledku celosvetovej pandémie koronavírusu a pripravili videoprehliadku všetkými expozíciami.

Sprievodkyňa Andrea Simanová vysvetľuje:

„Uvedomujeme si, že ľudom práve teraz dobre padne užitočné rozptýlenie. A pre školákov aj študentov, ktorí za bežných okolností patria medzi najčastejších návštevníkov nášho múzea, je to zároveň možnosť, ako sa môžu zaujímavou formou naďalej učiť. Domáce vzdelávanie môže byť pre rodičov aj učiteľov náročné a dúfame, že takto im ho dokážeme uľahčiť.“

Videá nakrúcal banskobystrický filmár Peter Pastucha. Ako uviedol, vôbec neváhal, keď ho múzeum oslovilo na spoluprácu.

„Myšlienka priniesť takéhoto online videosprievodcu sa mi veľmi pozdávala. Nakrúcalo sa mi veľmi dobre a naozaj som sa kreatívne vyžil. Asi najväčšia výzva bola zobraziť ducha múzea, takzvanú Olíviu, ktorá sa zjavovala na stoličke v tajomnej miestnosti. Vo videu som sa túto Olíviu pokúsil stvárniť, aby bolo naozaj jasné, že ten duch tam bol.“

Ako dodal, v Slovenskom múzeu máp predtým nikdy nebol:

„Predstavoval som si ho ako obyčajné múzeum, kde budú na stenách samé mapy. Veľmi som sa potešil, že okrem historických mapových exponátov je tam aj naozaj veľmi moderne spracovaná súčasnosť.“

Myslí si, že videoprehliadka ako forma spoznávania histórie a technického pokroku je pre deti zábavnejšia, keď už nemôžu do múzea nemôžu ísť osobne:

„Je to určite lepšie, ako keď im o tom niekto rozpráva, alebo keď o tom len čítajú.“

Podľa sprievodkyne bola práve snaha pomôcť pri vyučovaní detí v súčasnej situácii výraznou motiváciou pre rýchle vytvorenie videí:

„Sme jediné múzeum svojho druhu na Slovensku a svojím zameraním na kartografiu, geografiu a geodéziu môžeme obohatiť domácu výučbu týchto predmetov. Keď je cestovanie doslova zastavené, vieme ľuďom pomôcť pri spoznávaní sveta prostredníctvom máp. Okrem toho, ja osobne si všímam, keď sledujem správy, ako často teraz vidím všade v médiách mapy, keď sa hovorí o rôznych častiach sveta v súvislosti so šírením koronavírusu.“

Ďalej Andrea Simanová dodáva:

„Často si ani neuvedomujeme, že vďaka tejto situácii vystupuje do popredia potreba poznania toho, ako vlastne svet na mapách zobrazujeme. Takže paradoxne, hoci sa v podstate nemôžeme pohnúť z domu, poznanie a orientácia v mapách je veľmi dôležitým prvkom našej informovanosti.“

Slovenské múzeum máp zverejňuje jednotlivé časti videopredhliadky tak, ako sú dokončované. Tento týždeň vyšli prvé dve časti, v priebehu budúceho týždňa sa na internet dostanú aj zvyšné dva diely. Celý seriál bude mať aj slovenské titulky, ktoré si diváci môžu podľa potreby zapnúť, čo umožní jeho sledovanie aj sluchovo postihnutým divákom.

Videá budú bez obmedzenia prístupné online na webstránke www.muzeummap.sk, na portáli videoslužby YouTube aj na sociálnej sieti Facebook.

Slovenské múzeum máp vzniklo v máji 2018 a je špecializovanou múzejnou inštitúciou, ktorá predstavuje vývoj mapovania a vytvárania máp od najstarších čias až po súčasnosť. Zameriava sa predovšetkým na mladých návštevníkov, žiakov základných škôl a stredoškolákov.

Stavia predovšetkým na interaktivite, takže medzi exponátmi návštevníci nájdu moderné technológie, ako napríklad tzv. pieskový model krajiny s rozšírenou realitou, môžu si vyskúšať vytváranie mapy na počítači, alebo zblízka pozrieť zmenšený model krajiny. Interaktívne časti expozície sú doplnené tradičnými prvkami v podobe fyzických exponátov a  informačných panelov.

Tie ukazujú dejiny mapovania vo svete a na Slovensku, dôležité míľniky a predstaviteľov kartografickej histórie, akým bol napríklad Samuel Mikovíni. Samostatná časť je venovaná vzniku a histórii Vojenského kartografického ústavu v Harmanci.

Zdroj: Slovenské múzeum máp, Foto: Dušan Hein