Školička ľudového tanca s UMB

KULTÚRA
0 /

Metodické centrum UMB pre Slovákov žijúcich v zahraničí sa okrem vzdelávacích letných pobytov pre deti Slovákov zo zahraničia špecializuje aj na problematiku využitia tradičnej kultúry vo vzdelávaní detí – čo iste súvisí aj s personálnym obsadením centra.

Jedným z projektov, ktorého už 6. ročník sa pripravuje aj v lete 2020, je Letná školička tradičnej kultúry pre deti banskobystrických rodáčok, ktoré sa v letných mesiacoch so svojimi deťmi vracajú do rodného mesta z rôznych krajín zahraničia.

Práve tento projekt, ktorého účastníkmi sú deti už od dvoch či troch rokov, spoločne s bohatou praxou odbornej garantky PhDr. Zuzany Drugovej v práci v detskom folklórnom súbore, sa stali základom pre vytvorenie aj online verzie

Školičku ľudového tanca pre začiatočníkov zo zahraničia nájdete na webovej stránke UMB a jej súčasťou sú nielen teoretické časti, ale aj praktické ukážky prostredníctvom krátkych videodokrútok, resp. množstvo pomocného online materiálu.

„Pre účastníkov zo Slovenska, ktorí sú zvyknutí na spôsob práce vo folklórnych súboroch upresňujeme, že didaktický materiál vznikol na podnet záujemcov zo zahraničia, ktorí sú úplní začiatočníci a to nielen detskí členovia súborov či krúžkov, ale aj ich vedúci, ktorí často nemajú vlastnú skúsenosť z účinkovania vo folklórnom súbore,“

hovorí Ing. Dana Straková, vedúca referátu marketingovej komunikácie UMB.

Ich pobyt v zahraničí ich však doviedol k zvýšenému záujmu o svoje korene a ľudový tanec pokladajú za vhodný prostriedok, ako tieto korene pripomínať svojim deťom.

Sprístupnenie základných materiálov pre začiatočníkov zo zahraničia zaznamenalo v čase koronakrízy zvýšený záujem aj zo strany ich prijímateľov a viaceré pozitívne ohlasy. Školička sa už šíri do slovenského zahraničného sveta.

Viac informácií získate na: https://www.umb.sk/medzinarodne-vztahy/metodicke-centrum-pre-slovakov-zijucich-v-zahranici/didakticke-materialy/.

Zdroj: Dana Straková, Foto: UMB a ilustračné