Škola, kde sa vzdelávanie stretáva so športom a vášňou pre úspech: virtuálna prehliadka + video

PR
2 /

V Banskej Bystrici sa nachádza Základná škola Golianova 8, ktorú môžete poznať nielen vďaka zvučným menám športových či kultúrnych osobností, ale aj vďaka ponuke moderného vzdelávania a športovej prípravy. Poďme si priblížiť jedinečné miesto, ktoré si k jeho dverám každoročne privádza stovky žiakov.

Ocenenia hovoria za všetko

Základná škola Golianova 8 si v histórii získala svoje jedinečné miesto, keď pán Starší založil v roku 1967 prvé hokejové triedy, ktoré v tom čase predstavovali novinku v Československu.

Postupom času sa škola stala epicentrom športového vzdelávania, ktoré pokračuje dodnes. A to nielen v hokeji. Svoje prvenstvo získali aj v školskom projekte zameranom na podporu zdravia v európskom kontexte a ktoré trvá už neuveriteľných 30 rokov.

Šport náš každodenný

Šport je na Golianke všadeprítomným prvkom. Tvorí pevný „základ“ celej školy, v ktorej sa pýšia množstvom vonkajších moderných ihrísk. Tie umožňujú žiakom rozvíjať svoj športový potenciál.

Okrem tradičného futbalového ihriska majú žiaci k dispozícii tenisový kurt, ihrisko na plážový volejbal, basketbalové ihrisko, atletickú dráhu, workoutové ihrisko a v neposlednom rade vlastnú hokejbalovú arénu. Veď posúďte sami a pozrite si virtuálnu prehliadku školy na Golianovej 8 v Banskej Bystrici.

Kód – <iframewidth=’853′ height=’480′ src=’https://my.matterport.com/show/?m=hxdPGRnXBeW‘ frameborder=’0′ allowfullscreenallow=’xr-spatial-tracking‘></iframe>

https://my.matterport.com/show/?m=hxdPGRnXBeW

Všetky športoviská sú k dispozícii aj mimo vyučovacích hodín nielen pre žiakov, ale i pre verejnosť.  Ale to ani zďaleka nie je všetko. Žiakom sa venujú skúsení učitelia a tréneri, ktorí majú za sebou úspešné kariéry v rôznych športových disciplínach. Nielenže pomáhajú žiakom zdokonaliť sa vo svojich obľúbených športoch, ale tiež ich učia dôležitým hodnotám, ako je vytrvalosť či tímová práca.

„Vzdelávanie na základnej škole Golianova 8 je zamerané nielen na šport, ale hlavne na kvalitu výchovno-vzdelávacieho procesu. Dbáme na to, aby mali žiaci vedomosti na cudzie jazyky, informačno-komunikačné technológie, ale samozrejme aj ostatné predmety, ktoré sú dané štátnym vzdelávacím programom s tým, že na prvom stupni máme od prvého ročníka posilnené voliteľné predmety o anglický jazyk a telesnú výchovu,“

hovorí riaditeľ Základnej školy Golianova 8 Peter Zlevský.

Peter Zlevský

Peter Zlevský

Na druhom stupni škola ponúka dva typy vzdelávania. Prvým z nich sú športové triedy zamerané výhradne na športovú prípravu, druhým typom sú triedy so všeobecným vzdelávacím charakterom.

V snahe o vyššiu kvalitu vzdelávacieho procesu škola zaviedla diferenciáciu výučby v predmetoch matematika a slovenský jazyk. Konkrétne v 8. a 9. ročníku sa venujú týmto predmetom učitelia s osobitnou pozornosťou a snažia sa tak zabezpečiť kvalitný a efektívny výučbový proces.

Moderná škola, ktorá teší žiakov i rodičov

Vedenie školy každoročne vynakladá veľkú snahu na to, aby zabezpečila kvalitné podmienky pre žiakov a učiteľov. Škola disponuje nadštandardným vybavením akými sú napríklad interaktívne projektory, vizualizéri, 3D tlačiareň či novovybudované moderné odborné učebne. Vďaka prostriedkom z ministerstva školstva vznikla aj učebňa v prírode s názvom Altánok Koloseum.

Škola spolupracuje s  významnými inštitúciami a športovými klubmi nevynímajúc projekty v rámci Európskych fondov a plánu obnovy. Vďaka pestrým aktivitám počas celého roka je škola známa širokej verejnosti. S partnermi pripravujú napríklad benefičné akcie akými sú hokejový benefičný zápas, akcia Naučme deti športovať, v spolupráci s OZ Uhlisko Deň vodníkov, Majáles či Fašiangová zábava.

Ak hľadáte školu, kde sa budú žiaci cítiť inšpirovaní a podporení, Základná škola Golianova 8 je pre vás správnym miestom. Navštívte nás pri najbližšom DOD a spolu s nami objavte potenciál vášho dieťaťa.

Ak Vás zaujala aj virtuálna prehliadka školy na Golianovej 8, pozrite si ďalšie projekty, ktoré zhotovila realitná kancelária Beevam. Beevam je odborníkom na realitný marketing. Na rozdiel od bežných realitných kancelárií disponuje tímom odborníkov na predaj a propagáciu v online priestore. Každá nehnuteľnosť tak dostáva plnú mediálnu podporu. Jej predaj sprevádza marketingová kampaň na sociálnych sieťach a v regionálnych médiách.

Zdroj: Miroslava Moncoľová, Foto: ZŠ Golianova