S revitalizáciou vnútrobloku v Rudlovej – Sásovej sa mesto blíži do finále

SPRÁVY
2 /

Rozsiahla plocha s rozlohou 4,5 hektárov, ktorá sa nachádza medzi ulicami Tatranská, Sitnianska a Strážovská, zmenila za posledné mesiace svoju podobu. Najväčší verejný priestor na území mesta, aký sa kedy v histórii rekonštruoval, sa po rokoch dočkal komplexnej revitalizácie.

V týchto dňoch stavebné práce finišujú, osádzajú sa herné prvky na detských ihriskách, realizujú sa terénne úpravy, ako aj výsadba trávnikov i kvetinových záhonov. Kompletná rekonštrukcia vnútrobloku v Sásovej by mala byť ukončená v priebehu niekoľkých týždňov.

Multifunkčná plocha pre hádzanú a basketbal, ihrisko s fitnes prvkami, parkourové, petangové i minidopravné ihrisko, steny na kreslenie pre deti, pingpongový a šachový stolík, tenisový kurt, plocha pre skok do piesku či exteriérová školská trieda. Všetky tieto  moderné športoviská budú môcť čoskoro naplno využívať malí, ale aj veľkí Banskobystričania. Ešte pred tým, ako mesto uvedie celý priestor do užívania, čakajú zhotoviteľov posledné úpravy.

„V uplynulom týždni sa položila umelá tráva na futbalovom ihrisku pri základnej škole a stavebné práce finišujú aj na pochôdznej fontáne s farebným osvetlením, ktorá sa určite stane obľúbeným miestom detí i dospelých počas horúcich letných dní. Momentálne sa realizujú terénne úpravy, naváža sa zemina a zároveň prebieha výsev trávnikov i  kvetinových záhonov. Vysadili sme 133 nových stromov, napríklad smreky, čerešne, brezy, javory či lipy,“

hovorí  viceprimátor Jakub Gajdošík.

Zrekonštruovaných bolo viac ako štyritisíc štvorcových metrov chodníkov a spevnených plôch, vrátane vstupov do bytových domov. Upravené boli aj pôvodné strmé sklony na hlavnom chodníku tak, aby mali uľahčený pohyb cyklisti, osoby so zníženou pohybovou schopnosťou, ale aj mamičky s kočíkmi.

Pribudli nové inteligentné lavičky, odpadkové koše, stojany na bicykle či verejné osvetlenie. Zhotovitelia mali podľa zmluvy na realizáciu prác 12 mesiacov. Z toho sa štyri mesiace počas zimy, z dôvodu nepriaznivých klimatických podmienok na stavenisku, nepracovalo.

Revitalizáciu zdržali na jeden mesiac aj práce súvisiace s výmenou plynovodu na Tatranskej ulici. Okrem tohosa stavebné firmy museli medzičasom vysporiadať aj s pandémiou koronavírusu a súvisiacim nedostatkom pracovníkov i stavebných materiálov.

„Posledné mesiace sme mohli pozorovať, ako vnútroblok na najväčšom banskobystrickom sídlisku mení zo dňa na deň svoju podobu. Hoci sa stavba realizovala aj v náročnom období pandémie, celý priestor už dnes naberá reálne kontúry a stavebné práce sa blížia ku koncu. Som rád, že už v dohľadnom čase budú môcť tento veľký areál využívať obyvatelia všetkých vekových kategórií v plnom rozsahu. Verím, že čoskoro ukončíme aj obnovu vnútrobloku na Fončorde a rozbehneme obstarávanie na projektantov v rámci revitalizácie ďalších siedmich verejných priestorov v projekte Zelené sídliská,“

dopĺňa primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Zástupcovia odborných útvarov a vedenia mesta sa pravidelne zúčastňujú na kontrolných dňoch. Aktuálne samospráva sumarizuje zoznam prác, ktoré je potrebné dokončiť. Prípadné nedostatky budú musieť byť odstránené.

Vnútroblok v Rudlovej – Sásovej bude odovzdaný do užívania slávnostným otvorením v sprievode kultúrneho programu, hudobných a divadelných vystúpení či rôznych športových aktivít určených pre širokú verejnosť. O termíne bude mesto obyvateľov včas informovať.

Zdroj: Dominika Adamovičová, Foto: mesto BB a vizualizácia