Radovan Korytár: „Sebaobrana je pre deti rovnako dôležitá ako písanie a čítanie“

ROZHOVOR
1 /

Inštruktor Radovan Korytár od útleho veku trénoval a vzdelával sa v bojových umeniach nielen na Slovensku, ale aj v Nemecku, kde ako asistent trénera pomáhal pri tréningoch pre deti a mládež v bojovom umení Wing Tsun.

Neskôr v roku 2009 absolvoval odborný trénersky kurz sebaobrany vo Viedni určený pre trénerov detí. Tak isto absolvoval školenia zamerané na edukáciu dospelých v bojových umeniach.

Radovan Korytár si prešiel rôznymi druhmi bojových umenía sebaobranných systémov, ako Wing Tsun, Krav Maga, Thajský box až po Gracie Jiu Jitsu. Všetky praktické skúsenosti mu pomohli vytvoriť vlastný koncept sebaobrany, ktorý učí Zvolenčanov vo svojej OTUS – akadémii sebaobrany. Od septembra bude vyučovať sebaobranu deti od 6-9 a od 10-14 rokov aj v banskobystrickom Dracula MONACObet Gym na Rudohorskej 31.

Radovan Korytár

Radovan Korytár

Prinášame vám aktuálny rozhovor s Radovanom Korytárom, ktorý bude pôsobiť aj v Banskej Bystrici.

Akú filozofiu presadzujete v akadémii sebaobrany?

V prípade napadnutia je najdôležitejšie uvažovať  a boju sa snažiť predchádzať. Ženy učíme, ako zvíťaziť nad silnejším protivníkom a deťom ukazuje spôsoby, ako sa postaviť šikane. Jeho tréningy deti a dospelých neučia len bojovým technikám, ale aj umeniu komunikácie a sebadôvery.  

Čo je pri sebaobrane najdôležitejšie?

Myslím si, že pri sebaobrane neexistuje iba jedna kompetencia, ktorá by sa dala považovať za tú najdôležitejšiu. Ale ak by som si musel vybrať jednu zručnosť, vybral by som určite asertívnu komunikáciu, ktorá dokáže predchádzať vzniku konfliktu. V tomto kontexte sa stotožňujeme s myšlienkou  „boj, ktorý nezačal je vyhratým bojom“.

Do akej miery je pri situácii napadnutia dôležitý stav mysle alebo tzv. udržanie si „chladnej hlavy“?

Ak očakávame, že si v krízovej situácii dokážeme zachovať chladnú hlavu, kladieme na seba vysoké nároky. V situácii, kedy nám ide o prežitie, nie sme v tzv. racionálnom mozgu. Preto je náročné stíšiť emócie, strach, nervozitu a zachovať si rozvahu. Jedinou cestou je cielene sa na tieto situácie pripravovať. 

Aby ľudia dokázali náročným situáciám ako napadnutie, obťažovanie alebo krádež ľahšie čeliť, je veľmi prospešné, ak si podobnú situáciu dokážu vyskúšať na tréningu, a to v bezpečnom prostredí. Tým, že si vytvoria núdzový plán v takejto situácií im pomôže v reálnom živote daný moment ľahšie vyriešiť.

Hlavne ženy sa často zamýšľajú nad tým, či sa vôbec dá ubrániť niekomu silnejšiemu, väčšiemu, ťažšiemu. Je to možné?

Áno. Každá žena alebo slabší človek sa vie fyzicky obrániť aj proti niekomu, kto je ťažší alebo silnejší. Samozrejme, vyžaduje si to určitý koncept myslenia v krízovej situácií, moment prekvapenia, komunikačné zručnosti, naučené a natrénované sebaobranné postupy. V konfliktných situáciách je potrebné riešiť situáciu strategicky  a využiť napríklad tzv. zakázané techniky (Dirty Tricks) na citlivé miesta ľudského tela, ktoré dokážu spôsobiť veľkú bolesť a spomaliť alebo vyradiť útočníka z boja.

Pre pomenovanie týchto citlivých bodov na ľudskom tele používame v rámci OTUS – akadémie sebaobrany rozdelenie naprimárne ciele, teda také, ktoré útočiaca osoba nedokáže nejako osvaliť, teda spevniť. Ide hlavne o oči, uši, nos, krk, rozkrok. Potom sú tu sekundárne ciele, teda kĺby, solar plexus, podbruško a podobne.

Pre koho sú vaše kurzy určené?

Kurzy môžeme rozdeliť na pravidelné tréningy sebaobrany, kurzy pre verejnosť alebo špeciálne kurzy pre ženy a dievčatá, tiež školenia pre firmy. Pravidelne trénujeme sebaobranu pre deti od 6 do 14 rokov, ďalej Brazílske Jiu Jitsu pre mládež od 13 do 17 rokov a Brazílske Jiu-Jitsu pre dospelých od 18 rokov.                             

Kurzy sebaobrany pre ženy a dievčatá od 14 rokov sú špeciálne prispôsobené ženám, verejnosti ponúkame kratší kurz, ktorý trvá 4 hodiny a dlhšie kurzy, ktoré trvajú 14 až 20 hodín. Súčasťou našej ponuky sú aj školenia, kurzy pre firmy, ktoré prispôsobujeme ich požiadavkám, či už ide o teambuilding alebo klasický kurz sebaobrany.

Ako ste sa dostali k myšlienke vytvoriť  kurzy sebaobrany pre ženy?

Vedel som, že aj ženy považujú svoju osobnú bezpečnosť za veľmi dôležitú, ale veľakrát sa boja prihlásiť do zmiešaného kolektívu. Preto som sa rozhodol, že prispôsobím tréningový proces pre ich potreby a vytvoril som kurzy, kde spolu cvičia iba ženy. Na tréningoch ženskej sebaobrany sa riešia iné témy, ktoré sú viac zamerané na rodovo podmienené násilie na ženách.

Ako pomáhajú tréningy sebaobrany deťom?

Vďaka tomu, že sa deti učia na tréningu predchádzať konfliktom a v prípade fyzického napadnutia primerane zareagovať, sa im prirodzene zvyšuje sebavedomie, keďže majú vo svojich rukách nástroj, ako seba alebo svojich kamarátov môžu ochrániť. Často k nám prichádzajú aj deti, ktoré si neveria, pretože napríklad zažívali šikanu alebo násilie vo svojom okolí.

Už viac ako 10 rokov som svedkom toho, ako sa vďaka naším tréningom z neistých a utiahnutých detí stávajú deti, ktoré si veria, neboja sa presadiť v živote a vyjadriť svoj názor. Veľkým benefitom našich tréningoch je aj to, že sa deti učia základy silového tréningu s vlastnou váhou a našim prístupom ich vedieme k pohybu, ktorý nie je založený na výkone.

Dá sa povedať, že vaše tréningy slúžia aj ako akási prevencia proti šikane napríklad v školskom prostredí?

Áno, pretože deti na našich tréningoch získavajú iný pohľad na násilie a agresivitu. Tým, že sa deti stretávajú s týmito témami na tréningoch, pomáha im to pochopiť celú problematiku a na druhej strane to násiliu ako takému uberá na sile.

Pre obeť šikany tak už násilie nemusí predstavovať takého strašiaka, najmä keď zistí, že existujú spôsoby ako sa šikane postaviť.  Pre potenciálnych agresorov je to zasa dobrá prevencia proti tomu, aby sa ich tendencie rozvinuli nesprávnym, možno až patologickým smerom. Navyše deti pracujú v skupine, čo im pomáha rozvíjať ich sociálne zručnosti.

Aké pokroky vidíte u cvičencov, ktorí chodia na tréningy pravidelne?

Pokiaľ sa rozprávame o deťoch, tak môžeme už po pár mesiacoch vidieť ako sa menším, ale aj starším deťom zlepšuje motorika a komunikačné zručnosti, kedy si dokážu vymedziť svoje hranice a ráznejšie reagovať na neprimerané správanie svojich rovesníkov. Tréningy im taktiež pomáhajú k lepšej kondícií a sile, nakoľko sa na tréningu venujú aj týmto aspektom všeobecného rozvoja.

Posledným a veľmi dôležitým benefitom je aj to, že sú sebavedomejší. Čo sa týka teenagerov a dospelých, naše tréningy ich podporujú v disciplíne, psychickej a fyzickej odolnosti a v predvídavosti, nakoľko Brazílske Jiu Jitsu si ako každý bojový šport vyžaduje predvídanie pohybov súpera resp. sparring partnera.

Vaša filozofia nie je len o tom, ako bojovať, ale hlavne ako boju predchádzať. Je to však vždy možné?

Každé riešenie konfliktných situácii je postavené na troch pravidlách, a to prevencia, komunikácia a dištanc od hrozby. To, že dokážeme identifikovať nebezpečné správanie už v zárodku a máme prehľad o svojom okolí, nám výrazne pomôže znížiť riziko prekvapivého útoku na našu osobu. Vždy sa pokúsime s agresívnou osobou najprv asertívne komunikovať a pokiaľ to nie je možné, použijeme fyzickú sebaobranu ako posledné možné riešenie.

Nie vždy je možné zabrániť konfliktu, ak sa druhá strana rozhodla, že nás napadne. Hlavné posolstvo ale je, že sa primárne snažíme konfliktu zabrániť verbálne. Ak to nefunguje, využijeme zákonom danú šancu sa fyzicky brániť.

Myslíte si, že sebaobranu by mal ovládať každý?

Áno, pretože ju považujem za zručnosť podobnú schopnosti čítať, písať či počítať, ktoré dnes už vnímame ako neoddeliteľnú súčasť vzdelania každého človeka. Sebaobrana, pod ktorou rozumiem tzv. mindfulness resp. všímavosť, primerané komunikačné zručnosti, asertivitu, právne povedomie a znalosť fyzickej sebaobrany, pomáha človeku rozšíriť si obzory o sebe samom a svojich možnostiach.

Je to spôsob myslenia, ktorý nám pomôže zabezpečiť život bez strachu z násilia. Možno to bude znieť tvrdo, ale každý človek je zodpovedný za svoje vlastné bezpečie. Spoliehať sa na pomoc druhých alebo na šťastenu osudu by mohlo niekoho vyjsť príliš draho.

Ďakujeme za rozhovor.

Autor: (tom), Foto: OTUS a ilustračné