Príroda bez hraníc: Vedia sa kamzíky učiť?

Príroda
0 /

Prečo niektoré druhy jedincov vymierajú? Čím sú ohrozované a ako ich vieme chrániť? Sú žaby agresívne? Zažívajú zvieratá stres?

Na príklade výskumu správania nášho endemitu kamzíka vrchovského tatranského (Rupicapra rupicapra tatrica) si predstavíme v rámci podujatia Príroda bez hraníc niektoré metódy štúdia etológie zvierat. Spoločne nájdeme odpoveď aj na otázku, či sa vedia kamzíky učiť.

Stredoslovenské múzeum – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja pripravila pre návštevníkov v marci zaujímavú tému zo zvieracej ríše. Na svojom pravidelnom podujatí Príroda bez hraníc privíta v utorok 14. marca 2023 o 17:00 hod. v Tihányiovskom kaštieli ekológa Petra Mikoláša s jeho  prednáškou o konzervačnej biológií a správaní zvierat.

Vďaka realizovanému výskumu študentov a pracovníkov Výskumného ústavu vysokohorskej biológie v najstaršom Tatranskom národnom parku sa dospelo k  dôležitým informáciám z oblasti správania zvierat a to najmä kamzíkov. Štúdium kamzíkov prebiehalo v ich prirodzenom, vysokohorskom prostredí Belianskych Tatier. Kamzík je živočích s pestrým repertoárom správania. Čriedy kamzíkov majú určitú sociálnu štruktúru a rôzne hierarchie.

„Výskum menšieho rozsahu bol zameraný na obdobie kamzičej ruje. Tá prebieha od októbra do začiatku decembra. Samce sa v tom čase ozývajú rujným hlasom, typické sú naháňačky, imponovanie a zriedkavejšie súboje. Prejdeme si metódy zberu údajov, ich analýzu aj vyhodnocovanie. Študenti a výskumníci zaznamenávali pomocou digitálnych kamier správanie kamzíkov štandardizovaným spôsobom. Údaje boli neskôr analyzované a využitím etogramu boli vyhodnocované frekvencie rôznych typov správania za jednu hodinu“,

hovorí ekológ Peter Mikoláš.

Štúdium správania zvierat je potrebné, či už v ochranárskej/konzervačnej biológií, ale nemenej aj pre lepšie porozumenie našim domácim miláčikom.

„V prednáške sa budeme ďalej zaoberať rôznymi kategóriami správania ako napríklad digestívne, hravé, teritoriálne, komunikačné, reprodukčné alebo sociálne správanie. Niektoré formy správania si priblížime aj na príklade odlišných druhov zvierat, napríklad obojživelníkov. Tie sú nenápadnejšie ako veľké cicavce, ale o to viac potrebujú našu pozornosť, aby nedošlo k ich úplnému vyhynutiu,“

dopĺňa Mikoláš.

V aprílovom podujatí Príroda bez hraníc odkryjeme záhadu miznúcich motýľov. Prednáškou nás bude sprevádzať Ján Kulfán z Ústavu ekológie lesa SAV zo Zvolena. Prečo miznú motýle a ako im môžeme pomôcť sa dozvieme 11.apríla 2023 o 17:00 hod. v Tihányiovskom kaštieli.

Zdroj: Dana Kurtíková  , Foto: SSM a ilustračné