Príroda bez hraníc v Tihányiovskom kaštieli: Ovzdušie bez hraníc s Ladislavom Bírom

Príroda
0 /

Znečistenie ovzdušia je v súčasnosti jedným z významných faktorov, ktoré ovplyvňujú zdravie ľudskej populácie. Dlhodobé vystavenie vplyvu znečisťujúcich látok vedie k závažným následkom, od poškodenia dýchacieho systému, cez kardiovaskulárne ochorenia, kognitívne poruchy až po predčasnú smrť. Na Slovensku umrie pre znečistené ovzdušie každý rok predčasne 5 000 ľudí.

Hosť Ladislav Bíro

Stredoslovenské múzeum – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja sa vo svojom pravidelnom podujatí Príroda bez hraníc pozrie na veľmi aktuálny celosvetový problém, s ktorým bojujeme aj na Slovensku a to na znečistené ovzdušie. V utorok 6. júna 2023 o 17:00 hod. v Tihányiovskom kaštieli nás svojou prednáškou nbude sprevádzať manažér kvality ovzdušia Banskobystrického samosprávneho kraja Ladislav Bíro.

Podľa údajov Európskej environmentálnej agentúry v roku 2020 v dôsledku vysokej koncentrácie prachových častíc v ovzduší, v Európe predčasne zomrelo 228 000 ľudí. Napriek tomu, že čistý vzduch je nevyhnutný pre život, väčšina ľudí si kvalitu ovzdušia stále nespája s kvalitou nášho zdravia.

„Najvýznamnejším zdrojom znečisťovania ovzdušia prachovými časticami je nesprávne vykurovanie domácností tuhým palivom.  Mnohí ľudia nevedome, ale podaktorí, žiaľ, aj vedome kúria tak, že poškodzujú zdravie obyvateľstva a podieľajú sa na predčasných úmrtiach. Nesprávne používané piecky, zanedbané komíny a haldy v domácnostiach spaľovaného odpadu predstavujú dokonca väčšie riziko ako továrenské komíny. Stačí jeden neporiadny kurič a celá dedina kvôli nemu trpí,“

uvádza Ladislav Bíro, manažér kvality ovzdušia BBSK.

Ak je človek dlhodobo vystavený nižšej koncentrácii znečisťujúcich látok vo vzduchu, je to horšie, ako keď sa jedno rázovo stane nejaká továrenská havária. Vysoké koncentrácie prachových častíc môžu byť namerané okrem nesprávneho vykurovania aj pri frekventovaných cestných úsekoch a parkoviskách, lokálne sa môže prejaviť aj vplyv veľkých priemyselných zdrojov.

„V rámci projektu LIFE  sa realizujú aj viaceré osvetové aktivity pre zvyšovanie informovanosti. Bola spustená napríklad webstránka www.dnesdycham.sk, ktorá zjednodušenou formou informuje verejnosť o stave kvality ovzdušia na území Slovenska. Oblasti v ktorých je znečistenie ovzdušia vysoké, sa nachádzajú aj v Banskobystrickom kraji. Sú nimi napríklad územie miest Banská Bystrica, Jelšava, Hnúšťa, či obcí Lubeník, Chyžné, Magnezitovce, Mokrá Lúka, Revúcka Lehota a dolina rieky Rimavy,“

dopĺňa Bíro.

Ako správne spaľovať?

„Cech peciarov vydal fantastickú príručku, ako kúriť. Nestačí mať len kvalitné palivo, dobrú pec a vymetený komín. Veľmi dôležité je samotné horenie. Keď sú napríklad v piecke žeravé uhlíky, je to to najlepšie, čo sa tam deje. Človek vôbec nemusí pec okamžite napchať ďalším palivom. Niektorí zbytočne priškrtia klapku prívodu vzduchu do piecky v úvodnej fáze horenia, lenže práve vtedy dochádza k nedokonalému spaľovaniu, uvoľňujú sa toxické a karcinogénne látky“,

konštatuje Bíro.

Ladislav Bíro (1985)

Narodil sa v Rimavskej Sobote a  vyrástol na Gemeri. Vysokoškolské štúdiá na Technickej univerzite vo Zvolene ukončil štátnou skúškou v odbore Krajinné plánovanie a tvorba krajiny (2009). Momentálne pracuje ako manažér kvality ovzdušia projektu LIFE IP na Úrade Banskobystrického samosprávneho kraja.

Spolu s kolegami tvorí nové politiky a stratégie, vzdeláva, prednáša a popularizuje tému zdravého životného prostredia. Pri realizácii prvkov zelenej infraštruktúry napomáha rozvíjať zmysel pre komunitu, dobrovoľníctvo a zodpovednosť za svoje okolie.

Zaujímavá téma čaká na priaznivcov Prírody bez hraníc aj 11. júla 2023 o 17:00 hod. Hosť Vladimír Kubovčík nám priblíži tému paleoekológie, ktorá nie je len o dinosauroch.

Zdroj: Dana Kurtíková , Foto: ilustračné