Príroda bez hraníc: Staň sa hrdinom a zachráň dravé vtáky!

Príroda
0 /

Napriek tomu, že všetky druhy dravých vtákov sú na Slovensku chránené, stávajú sa aj napriek tomu obeťami všetkých typov vtáčej kriminality. Nielen v našej krajine sú veľmi prenasledovanou skupinou živočíchov.

Páchateľmi sú často ľudia, ktorí neprávom považujú dravé vtáky za hlavných predátorov drobnej poľovnej zveri. Prípadne ľudia, ktorí sú schopní konať protiprávne za účelom získania jedinca, ktorého chcú držať v zajatí.

Stredoslovenské múzeum – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja prináša aj tento mesiac v prvý utorok v mesiaci v Tihányiovskom kaštieli podujatie Príroda bez hraníc. To bude tentoraz venované práve vtáčej kriminalite. Pojem vtáčia kriminalita označuje všetky ľudské činnosti, ktoré sú v rozpore s platnou legislatívou a ich obeťami sú vtáky. Tejto aktuálnej problematike sa bude vo svojej prednáške v utorok 3. mája 2022 o 17:00 hod. venovať Tomáš Veselovský z Organizácie Ochrana dravcov na Slovensku.

„Za vtáčiu kriminalitu považujeme najmä: nelegálny odstrel a odchyt vtákov, trávenie vtákov, vykrádanie a ničenie hniezd, nezákonné chovy, držby a obchodovanie s vtákmi, taktiež preparovanie vtáctva a zber vtáčích vajec v rozpore s príslušnými zákonmi. Vtáčej kriminality sa ľudia dopúšťajú aj neúmyselne – napríklad vykladaním sklápacích pascí na hubenie túlavých zvierat, prípadne nevhodnou aplikáciou chemických látok na hubenie živočíchov,“

konštatuje Tomáš Veselovský.

Aj napriek tomu, že za úmyselnú otravu dravého vtáka hrozí väzenie, dravce hynú aj na Slovensku po desiatkach. Počet odhalených prípadov pri všetkých formách vtáčej kriminality predstavuje iba veľmi malé percento zo skutočne páchaných trestných činov a priestupkov.

„Každý z nás môže podať pomocnú ruku dravým vtákom, ktoré sa neraz počas svojho života stretnú s ľudskou hlúposťou. Vďaka tomu, že si budeme všímať svet okolo seba s otvorenými očami, môžeme zachrániť mnoho dravčích životov. Nebezpečenstvo nielen pre vtákov má rôzne, maskované podoby. Preto sme sa rozhodli v spolupráci s Organizáciou Ochrana dravcov na Slovensku zahrnúť aj túto aktuálnu problematiku do cyklu prednášok Príroda bez hraníc,“

dopĺňa Lucia Hrčková, kurátorka Stredoslovenského múzea.

Mgr. Tomáš Veselovský, PhD. študoval na Katedre ekológie a environmentalistiky Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre, kde v roku 2017 obhájil doktorát v odbore Ochrana a využívanie krajiny.

Vo svojom profesijnom živote sa venuje najmä ochrane prírody, aktuálne pôsobí v organizácii Ochrana dravcov na Slovensku, na medzinárodnom projekte LIFE 15NAT/HU/000902 Ochrana orla kráľovského prostredníctvom zníženia človekom zapríčinenej mortality v Panónskom regióne.

Hlavným cieľom projektu je riešenie problematiky nelegálnych otráv dravých vtákov. Okrem pracovných aktivít sa venuje aj dobrovoľníckej činnosti v oblasti environmentálnej výchovy.

V júnovom cykle prednášok Prírody bez hraníc sa 14. júna 2022 o 17.00 hod. v Tihányiovskom kaštieli pozrieme spolu s Romanom Slobodníkom na podstatu a  význam krúžkovania voľne žijúcich vtákov.

Zdroj: Dana Kurtíková , Foto: ilustračné