Pred nami je chýrny Turíčny jarmok v Slovenskej Ľupči

Z regiónu
1 /

V sobotu 11. mája 2019 sa v Slovenskej Ľupči koná 19. Turíčny jarmok. Je o niečo skôr ako zvyčajne, pretože organizátori sa prispôsobili 12. stretnutiu baníckych miest a obcí Slovenska v Ľubietovej v dňoch 17. – 19. mája.

Turíčny jarmok

Je to obľúbený jarmok, ktorý navštevuje každoročne okolo 15 tisíc ľudí. Aj vďaka tomu, že jarmok v Ľupči si dokázal udržať svoju autentickosť a jeho pilierom sú remeslá. Nositeľom domácich tradícií sú Dom remesiel a Gazdovský dvor. Okrem toho budú návštevníkom k dispozícii stánky s občerstvením a rôznymi výrobkami.

Novinkou pre návštevníkov bude nové  umiestnenie hlavnej tribúny v parku, pričom sa celé námestie vizuálne otvorí. Okrem hlavného pódia organizátori vytvoria aj detské pódium, kde pripravujú pre deti a rodičov zaujímavý program.

Veľký záujem sa sústreďuje na tradičný jarmočný sprievod obcou, ktorý začína o 11:30 hod. Aj tento rok bude možné počas jarmoku absolvovať prehliadku Hradu Ľupča, kde budú vstupy v pätnásťminútových intervaloch od 10:00 – 16:00 hod..

Kultúrny program bude na hlavnom pódiu a v detskej zóne. Jeho vrcholom  17:40 h koncert kapely Hex. Pred ňou na pódiu vystúpia  folklórne  súbory i známe trio muzikálových speváčok Lady Colors. Na záver to bude diskotéka v parku s DJ Jozefom Haščákom.

Z histórie jarmokov v Slovenskej Ľupči

Usporiadať jarmok alebo trh mohli v minulosti iba výsadné mestá, ktoré toto právo dostali vo výsadných listinách. V nich uvedené presné dátumy, kedy mohli byť usporiadané. Ľupča dostala toto  právo od kráľa Ferdinanda I.. v Bratislave 14. februára 1546 vo výsadnej listine, v ktorej povoľuje poriadať Turíčny jarmok a trh.

Kráľ Leopold I. dňa 14. októbra 1684 vydáva vo Viedni ďalšiu výsadnú listinu. Podľa tejto kráľovskej listiny mala Ľupča právo usporiadať každý rok päť jarmokov na predaj drobného spotrebného tovaru a päť trhov na predaj a kúpu domácich a hospodárskych zvierat.

Na začiatku 20. storočia sa konali jarmoky štyrikrát do roka. Výkladné aj dobytčie. Dobytčí jarmok býval „Na Placi“, kde sú dnes obchody a železiarstvo. Výkladný jarmok, to boli šiatre postavené na námestí po oboch stranách hradskej. Predávalo sa tu všetko možné. Odevy, obuv, látky, galantérny tovar, ovocie, medovníky – známe srdcia, cukrovinky a cukríky, modrotlač, hlinený a smaltovaný tovar a pod.

V súčasnej dobe tradíciu Turíčneho jarmoku obec znovu obnovila v roku 2000 pri oslavách 750. výročia prvej písomnej zmienky o našej obci. Situovaný je v príjemnom prostredí parku SNP vedľa Miestneho kultúrneho strediska pod  košatými lipami, chrániacimi návštevníkov pred slnkom.

Každoročne, vždy na Turíce môžete vidieť ľudových remeselníkov, napríklad košíkárov, perníkárov či výrobcov keramiky.

Autor: (dem), Foto: ilustračné