Popularizácia vedy a techniky na UMB a Deň otvorených dverí

SPRÁVY
0 /

Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť o poznatkoch vedy a techniky.

Dni vedy na UMB

S týmto cieľom sa Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici každoročne pripája ku Týždňu vedy a techniky na Slovensku s podujatím Dni vedy na UMB.

V týždni od 4. – 10. novembra 2019 pripravila UMB pre študentov, laickú ale aj odbornú verejnosť bohatý program plný popularizačných prednášok, konferencií a výstav.

Bližšie informácie o Týždni vedy a techniky na UMB sú dostupné na https://www.umb.sk/kalendar-udalosti/tyzden-vedy-a-techniky-na-umb-11824.html.

Deň otvorených dverí UMB

Na Dni vedy UMB nadviaže 13. novembra 2019 Deň otvorených dverí UMB. V čase od 9:00 do 14:00 prekročia brány šiestich fakúlt bystrickej Univerzity študenti stredných škôl a gymnázií zo Slovenska a zahraničia, aby sa prišli informovať o ponuke štúdia počas DOD  (Dňa otvorených dverí).

„Každá fakulta si pripravuje program tak, aby informovala študentov nielen o študijných programoch, prijímacom konaní či dôležitých termínoch, ale hlavne, aby uchádzačom o štúdium priblížila  život vysokoškoláka,“

uvádza vedúca marketingovej komunikácie UMB Dana Straková.

UMB predstaví každému záujemcovi to, čo mu ponúka po odbornej i voľnočasovej stránke, kam študent môže vycestovať počas štúdia, aké skúsenosti môže nadobudnúť a prečo sa oplatí študovať v srdci Slovenska.

Bližší program jednotlivých podujatí nájdete na webe: https://www.umb.sk/kalendar-udalosti/den-otvorenych-dveri-2019.html

Takto to vyzeralo na DOD UMB vo februári:

Zo školy na zimák

A nezabudnite, že Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici a UMB Hockey Team (univerzitný hokejový tím) pod záštitou rektora Vladimíra Hiadlovského v spolupráci s Mestom Banská Bystrica v utorok 29. októbra 2019 od 14:00 hod. organizujú 3. ročník  edície podujatia  Zo školy na zimák – Univerzitný deň pracovných príležitostí.

Banskobystrický zimný štadión sa v tento deň zmení na  veľtrh kariéry a práce, kde si  študenti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a široká verejnosť môže nájsť prácu, brigádu či stáž.

 

Dana Straková ilustračné