Pohľad do budúcnosti: Svetové trendy v oblasti rozvoja vodíkových technológií

ZAUJÍMAVOSŤ
0 /

V snahe zabezpečiť uhlíkovú neutralitu do roka 2050 inovátori na celom svete hľadajú náhrady za fosílne palivá. Jednou z možných alternatív je práve vodík.

Najnovšia štúdia Európskeho patentového úradu (EPO) a Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) prináša komplexné údaje za obdobie 2011 – 2020. Množstvo patentov z oblasti výroby vodíka bolo zameraných na jeho ekologickú výrobu s nízkymi emisiami napríklad pomocou elektrolýzy.

Vodíkový autobus

Vodíkový autobus

Vodík z nízkoemisných zdrojov bude mať totiž dôležitú úlohu pri prechode na čistú energiu, ktorá má potenciál nahradiť fosílne palivá v priemyselných odvetviach. Štúdia uvádza, že najviac patentových prihlášok v tejto oblasti pochádza z Európy (28 %) a z Japonska (24 %). Prvú trojicu uzatvára USA (20 %), kde však bol počas tohto obdobia zaznamenaný pokles.

V rámci Európy sa na prvých troch priečkach umiestnili Nemecko (11 %), Francúzsko (6 %) a Holandsko (3 %). Z rôznych možností aplikácie koncového využitia vodíka stále vyhráva automobilový priemysel.

Vodíkové auto

Vodíkové auto

Počty patentových prihlášok v tomto odvetví rastú predovšetkým v Japonsku. Vzrastajúci trend však zatiaľ nevidieť v oblasti dopravy na dlhé trasy, letectva, výroby energie či kúrenia.

„Využitie potenciálu vodíka je kľúčovou súčasťou európskej stratégie dosiahnutia klimatickej neutrality do roka 2050. Ak však má byť vodík v hlavnej úlohe pri znižovaní emisií CO2, je tu naliehavá potreba využiť jeho potenciál v celom rade technologických oblastí,“

povedal k záverom štúdie predseda EPO António Campinos.

António Campinos

António Campinos

Vodíkové technológie na Slovensku Čo sa týka rozvoja vodíkových technológií, Slovensko patrí ku krajinám s aktívnym prístupom. Prácu našich vedcov mohol obdivovať celý svet napríklad aj na svetovej výstave Expo Dubaj, kde slovenský vodíkový autobus vítal účastníkov pri vstupe a slovenský vodíkový automobil sa stal jedným z najpopulárnejších exponátov nielen nášho pavilónu, ale aj celej výstavy.

V období 2011 – 2020 bolo na Slovensku podaných osem patentových prihlášok a deväť prihlášok úžitkových vzorov z oblasti vodíkových technológií. Prihlášky sa týkali spôsobu výroby vodíka, jeho skladovania, ako aj jeho využitia ako zdroja energie.

Vodíkové mesto

Vodíkové mesto

Najviac prihlášok z tejto oblasti pochádza z Technickej univerzity v Košiciach, ktorá počas tohto obdobia podala celkovo osem prihlášok.

Netreba zabúdať ani na to, že v roku 2022 bola vypracovaná Národná vodíková stratégia a Úrad priemyselného vlastníctva SR so sídlom v Banskej Bystrici zorganizoval prestížnu medzinárodnú konferenciu na vysokej úrovni, vďaka ktorej sa na Slovensku stretli celosvetové odborné špičky, čím sme dali jasne najavo, že v tejto téme sme solídnym hráčom, ktorý má čo ponúknuť.

Na záver trochu vodíkovej reality:

Zdroj: Jana Záchenská a (tom), Foto: ilustračné