Po večernej ulici sa prechádza medveď, riešia to štátni ochranári

Z regiónu
1 /

Posledné týždne majú o zvieracie „večerné divadlo“ postarané obyvatelia jednej z najfrekventovanejších ulíc v Očovej. Pravidelne okolo desiatej tam z vedľajšej poľnej cesty  prichádza asi stokilový medveď, ktorý si na ulici hľadá potravu.

Čo s medveďom medzi ľuďmi?

Ján Pohorelec, ktorý býva v dome hneď naproti ceste, po ktorej medveď večer prichádza, hovorí:

„Keď začnú brechať psy v okolí, vieme, že už ide. Ľudia sú hneď na oknách. Medveď chodí k stromom s ovocím, ktoré sú popri ceste. Už sa nám to ale zdá príliš nebezpečné, keďže pri križovatke je aj autobusová zastávka a večer a skoro ráno odtiaľ chodí veľa ľudí. Navyše ľudia, ktorí sa na medveďa chodia dívať, môžu pokrikmi vyvolať aj nejakú jeho nebezpečnú reakciu.“

Pán Pohorelec dodáva:

„Chlap, ktorý bol dnes u nás, povedal, že medveďa, ktorý mohol mať aj 200 kilogramov, videl ráno na poli pri susednom Sebedíne.“

Obec Očová upovedomila štátnych ochranárov, ktorí sa boli pozrieť aj na mieste, kde zviera vídať. Minulý týždeň sa uskutočnilo aj rokovanie pracovníkov Štátnej ochrany prírody (ŠOP) SR a Správy CHKO Poľana za účelom nadstavenia ďalších postupov ohľadom výskytu medveďa v Očovej.

Na stretnutí sa dohodol postup, podľa ktorého sa má vykonávať intenzívny monitoring medveďa hnedého v obci vo večerných a nočných hodinách za účasti pracovníkov ŠOP SR, Správy CHKO Poľana s cieľom identifikovať resp. označiť problémového jedinca.

„V spolupráci s predstaviteľmi obce sa majú vymedziť takzvané „zóny ticha“, v ktorých bude zabezpečená minimalizácia pohybu obyvateľov v neskorých večerných a nočných hodinách. Toto odporúčanie bude vydané za účelom nerušeného riešenia situácie pracovníkmi ŠOP SR a zabezpečenia bezpečnosti obyvateľstva. V prípade potvrdenia antroporizikového správania identifikovaného jedinca sa príjmu primerané opatrenia na zabezpečenie ochrany obyvateľstva a vyriešenie situácie,“

pre TASR uviedla ŠOP SR.

Na Podpoľaní žije v súčasnosti okolo 200 medveďov na ploche zhruba 40 tisíc hektárov. K domovom ľudí prichádzajú preto, lebo sú premnožené a pri hľadaní potravy stratili plachosť. Preto by obyvatelia obcí mali dávať väčší pozor napríklad na vyložené kontajnery s odpadom.

Teritóriá v centrálnej časti Poľany sú obsadené a dospelé jedince vytláčajú tie menšie na okraj do lokalít, ktoré nie sú vhodné pre tieto medvede. Takéto šelmy nemajú čo chodiť do obcí pomedzi ľudí. Neviem, či iba monitoringom sa niečo dosiahne.“

vysvetľuje poľovnícky hospodár CHKO Poľana Ján Nôžka.

Medveď hnedý je chránený druh šelmy. Súčasnú situáciu je možné riešiť jeho odchytom alebo udelením výnimky na lov.

Po Očovej sa túla medveď

Po Očovej sa túla medveď Zákonom chránená šelma sa voľne pohybuje v blízkosti domov a hľadá si potravu. Ľudia sa obávajú o majetok aj svoju bezpečnosť. Ochranári upozorňujú, že treba myslieť na preventívne opatrenia.Andrej Bálint

Uverejnil používateľ Správy RTVS Piatok 12. júla 2019

Medveď hnedý

Je našou najväčšou šelmou so zavalitým telom, krátkym chvostom, malými očami aj ušnica­mi, silnými nohami so širokými päťprstovými labami, ostrými pazúrmi a hustou, miestami 8 – 12 cm dlhou srsťou. Sfarbenie srsti je veľmi premenlivé, od sivohnedej až po čiernohnedú. Mladé jedince majú okolo krku bielu škvrnu, ktorá vekom mizne.

Na našom území obýva medveď horské oblasti s ihličnatými a zmiešanými lesmi. Charakteristický je samotárskym spôsobom života. Medveď je spolu s medvedicou len v čase ruje. Medvede sú všežravce, ktoré konzumujú zelené časti rastlín, plody, rôzne bezstavovce, lovia aj stavovce, najmä menšie, ale príležitostne aj raticovú zver a vyhľadávajú zdochliny. Pária od konca mája do začiatku augusta, výnimočne neskôr.

Mláďatá sa rodia od konca decembra do feb­ruára po 7 – 9 mesiacoch latentnej gravidity počas zimného brloženia. Vlastný vývoj zárodku trvá iba 8 -10 týždňov. Vo vrhu sú najčastejšie 2 mláďatá, ale ich počet kolíše od 1 do 3. S matkou zostávajú až do tre­tieho roku života, keď pohlavne dospievajú. Samice sa rozmnožujú v dvoj- až trojročnej perióde. V prírode sa môžu medvede dožívať 30 – 40 rokov.

Medveď hnedý je rozšírený v holarktickej oblasti. V palearktickej oblasti sa vyskytuje na pevnine od západnej Európy po Ďaleký východ a Japonsko. Vy­hynul na Britských ostrovoch. žije v západnej Európe, v európskej časti Ruska, Číne, Kórei a južnom Japonsku. V Amerike je rozšírený v severnom Mexi­ku, v Skalnatých vrchoch, severnej a severozápadnej Kanade a na Aljaške.

Druh medveďa hnedého sa vyskytuje na 62 územiach európskeho výz­namu. Na Slovensku trvalo žije v horských oblastiach severného, stredného a severovýchodného Slovenska. Faktormi jeho ohrozenia sú nadmerné výruby zmiešaných a ihličnatých lesov, vyrušovanie a nediferencovaný regulačný lov.

Na Slovensku aktuálne žije okolo 2 tisíc medveďov hnedých a každoročne ich pribudne asi 200. Ročne sa v odôvodnených prípadoch udeľuje priemerne asi 20 povolení na lov medveďa.

Zdroj: TASR a ŠOP SR, Foto: ilustračné