Piatkový Svetový deň cestovného ruchu v znamení poznávania Dominika Skuteckého

ZAUJÍMAVOSŤ
0 /

Stredoslovenská galéria sa tento rok pri tejto príležitosti Svetového dňa cestovného ruchu rozhodla širšej verejnosti predstaviť najväčšieho výtvarného umelca pôsobiaceho v meste pod Urpínom – Dominika Skuteckého. V piatok 27. septembra 2019 to budú dve podujatia v Banskej Bystrici.

Prvé podujatie 13:30 – 16:00 

O 13:30 začína SSG vo Vile Dominika Skuteckého so zábavnou tvorivou dielňou k Stálej expozícii, kde Vás čakajú zaujímavé kartové hry “Ars et Labor”, v ktorých sa v priamom aj širšom spoločenskom a kultúrnom kontexte dozviete viac o živote a diele Dominika Skuteckého.

Najmenší sa cez rozmanité hry zoznámia s povolaním maliara a dielami vystavenými vo vile Skuteckých. Čakajú ich aj rôznorodé zmyslové hry, kreslenie a sprievodca stálou expozíciou, s ktorým si prejdú diela maliara a budú môcť dopĺňať rôzne úlohy. Je to prvá samostatná výstava úspešného architekta prvej polovice 20. storočia, ktorá predstavuje jeho osobnosť a tvorbu, vrátane jeho nerealizovaných návrhov, napr. súťažných návrhov na Národný dom v Banskej Bystrici v rokoch 1912, 1924 a 1925.

Na tvorivom popoludní v galérii sa zoznámite s rodinou maliara Dominika Skuteckého, ktorá žila vo vile. Zo štyroch detí Dominika Skuteckého boli traja nadanými umelcami rôznych profesií – žiaľ životy všetkých troch boli ukončené zásahom holokaustu. V poradí druhý potomok maliara bol Alexander, ktorý sa stal významným architektom. Návštevníci sa zoznámia s povolaním architekta a vyskúšajú si navrhnúť byt a jeho zariadenie. Používať pri tom sa budú kartóny, farebné papiere a rôzne materiály.

O živote Dominika a Alexandra Skuteckého sa dozviete viac aj pri hre, v ktorej si prejdete ich hlavné životné udalosti. Záujemcovia sa budú môcť viac zoznámiť s dielom a životom medzivojnového architekta Alexandra Skuteckého prostredníctvom lektorátu.

Druhé podujatie 16:30 – 18:00

O 16:30 hod. sa stretnú záujemcovia pri Kostole Sv. Alžbety na konci Dolnej Ulice, kde sa pod vedením sprievodcu Jozefa Ďuriančika vydajú po stopách Dominika Skuteckého na miesta, ktoré boli s jeho životom úzko späté.

V roku 1885 prichádza umelec prvýkrát do Banskej Bystrice, rodného mesta jeho manželky Cecílie Lowy. Jej rodičia bývali na dnes už neexistujúcej Sládkovičovej ulici, kde sa rodina dočasne ubytovala a privítala príchod nového člena rodiny.

Od miesta tohto stretnutia sa pokračuje ulicou Janka Kráľa vedľa mestského parku, ktorý zachytil majster palety v impresionistickom slohu. Pokračovanie hľadania stôp umelca privedie skupinu na koniec Lazovnej ulice do Medeného hámra, v ktorom Skutecký vytvoril 63 nezabudnuteľných obrazov.

Z Medeného hámra sa potom prejde opačnou stranou Lazovnej ulice na dnešné Námestie SNP, ktoré sa stalo symbolom umelcovej tvorby v tzv. benátskom štýle. Z Námestia SNP budú smerovať naše kroky na Hornú ulicu č. 55, kde sa nachádza rodinná vila Skuteckých.

Práve tu majster so svojou rodinou prežíval chvíle radosti a vytváral diela, ktoré sú pokladom výtvarnej tvorby na Slovensku. Rodinná vila sa premenila na Stálu expozíciu Dominika Skuteckého, kde Vás čakajú zreštaurované obrazy slávneho majstra a novootvorená výstava venovaná synovi Alexandrovi – Architekt Alexander Skutecký (1883 – 1944).

Vstup na podujatia je voľný! Podujatie sa uskutočňuje s finančnou podporou Banskobystrického samosprávneho kraja v spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Central Slovakia.

Ďalšie  akcie v Banskej Bystrici

 V Turistickom informačnom centre na novej Autobusovej stanici si môžete pozrieť virtuálnu prehliadku Banskej Bystrice a okolia (každú celú hodinu od 10:00 do 16:00 hod.) a z Hodinovej veže sa zasa môžete pokochať výhľadmi na mesto a okolie (od 10:00 do 19:00 hod.).

V piatok večer sa uskutoční Festival svetla a tieňa, ktorý bude vyvrcholením Svetového dňa cestovného ruchu v Banskej Bystrici. Noc plnú umenia, svetla,  interaktívnych inštalácií a tanca zažijete v areáli Múzea SNP, na priečeliach Národnej banky Slovenska, Národného domu alebo na nádvorí UMB na Kuzmányho ulici (od 19:30 do 00:00 hod.).

Zdroj: SSG a (dem), Foto: ilustračné a archív