Petícia za zachovanie Múzea SNP v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR

SPRÁVY
9 /

Ministerka kultúry Natália Milanová spolu s ministrom obrany Jaroslavom Naďom sa poza chrbát Múzea SNP v Banskej Bystrici dohodli, že táto významná kultúrno – historická inštitúcia sa rozdelí a hlavná časť múzea prejde pod Vojenský historický ústav v Bratislave. Za zotrvanie múzea pod ministerstvom kultúry vznikla petícia.

Znamenalo by to, že samotné Múzeum SNP spolu so vzdelávacím centrom na Fončorde, vrátane starostlivosti o kultúrnu pamiatku Pamätník v Nemeckej a Národnú kultúrnu pamiatku Kalište bude v gescii ministerstva obrany, ministerstvo kultúry si ponechá iba Digitalizačné centrum na Partizánskej a expozíciu v Osvienčime.

Banskobystrické Múzeum SP reaguje na tento neuvážený krok dvoch ministerstiev petíciou za zachovanie Múzea SNP v zriaďovateľskej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR, ktorú môžu občania podpísať na  https://www.peticie.com/.

Znenie petície Múzea SNP je nasledovné:

Múzeum SNP v Banskej Bystrici je konsolidovaná a medzinárodne uznávaná vedecká a múzejná inštitúcia s partnerskými múzeami, univerzitami a vedeckými inštitúciami v mnohých krajinách sveta. Múzeum SNP sa venuje dejinám Slovenska v rokoch 1938 až 1945 s presahmi pred aj za toto obdobie.

Nie sme v žiadnom prípade múzeom vojenského charakteru a odmietame vnucovanie výlučne vojenskej orientácie vo vede, výskume, prezentácií a zbierkotvornej činnosti. Chceme skúmať dejiny tejto významnej etapy našej vlasti v plnom rozsahu. Chceme ich prezentovať bez nánosov ideológie a nanucovania jednostrannej orientácie.

Vyzývame ministerku kultúry Natáliu Milanovú, aby prehodnotila chybné rozhodnutie obsiahnuté v memorande podpísanom s rezortom obrany. Podriadenie Múzea SNP pod Vojenský historický ústav znamená degradáciu špičkového múzea na organizáciu bez právnej subjektivity a možnosti samostatného rozhodovania.

Múzeum SNP si v týchto dňoch pripomína 66 výročie od svojho vzniku a vo svojej doterajšej histórii nikdy nebolo tak ohrozené vo všetkých svojich činnostiach ako teraz. Za posledných 15 rokov sme vytvorili organizačne aj odborne vyprofilovanú organizáciu, ktorá sa v mnohých oblastiach dostala do povedomia ako líder nielen v rámci Slovenska ale aj v európskom priestore.

Žiadame, aby bol zastavený plánovaný proces delimitácie Múzea SNP pod rezort obrany, pretože to nie je odborne zdôvodniteľné. Chyby sa robia ľahko, ale ťažko sa odstraňujú.

Zdroj: Múzeum SNP BB , Foto: ilustračné