Pacientom po covide pomôže inštruktážne video, riaditeľka Roooseveltky ďakuje za podporu

Zdravie
0 /

FNsP F.D. Roosevelta Banská Bystrica, v snahe pomôcť svojim pacientom s rekonvalescenciou po ochorení Covid-19, pripravila video s návodmi a rehabilitačnými cvikmi.

Inštruktážne video

MUDr. Martina Flašková, primárka Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie, v úvode videa pacientom vysvetľuje, s akými ťažkosťami sa môžu po prekonaní ochorenia Covid-19 stretnúť, ako si nastaviť životosprávu a proces rekonvalescencie a aké možnosti respiračnej fyzioterapie má pacient k dispozícii, či už priamo na oddelení, alebo ich môže cvičiť individuálne.

Martina Flašková

Martina Flašková

Fyzioterapeutka  ukáže cviky, ktorých cieľom je zlepšenie mechaniky dýchania, uvoľnenie dýchacích svalov a zlepšenie celkovej výkonnosti.  V závere videa sa podelí so svojimi skúsenosťami s postcovidovým syndrómom pacient z Rooseveltovej nemocnice.

Poďakovanie

Z Rooseveltky prišla ešte jedna správa. Riaditeľka nemocnice Miriam Lapuníková sa na sociálnej sieti poďakovala za podporu pri výberovom konaní ministerstva zdravotníctva, ktoré vyhrala, slovami:

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, drahí priatelia,

chcela by som sa Vám touto cestou úprimne poďakovať za silnú podporu a to množstvo energie, ktoré ste mi venovali pri Vašej neľahkej, každodennej práci, kým som sa pripravovala na výberové konanie. Snažila som sa pripraviť s plnou zodpovednosťou.

Vďaka Vám a vďaka Rooseveltovej nemocnici, ktorá mi umožnila získať také praktické vzdelanie a skúsenosti aké mám, sa mi podarilo uspieť vo výberovom konaní.

Uchádzači, ktorí sa ho spolu so mnou zúčastnili, sú veľmi erudovaní, boli a sú veľkým prínosom pri mojej práci a osobne si ich vážim. Verím, že aj do budúcna bude moja spolupráca s nimi tak prínosná ako doposiaľ. Ešte raz všetkým ďakujem.

Ak dovolíte, zároveň by som chcela jedným dychom dodať, že v tomto okamihu intenzívne vnímam zodpovednosť, ktorá mne a teda aj nám všetkým, padla na plecia. Našou spoločnou výzvou je „víťazný projekt“ rozmeniť na drobné a urobiť všetko preto, aby bolo možné ho reálne aj zhmotniť pretože podľa mňa jedinou dlhodobou stratégiou rozvoja nemocnice, ktorá je finančne udržateľná a neovplyvní rozsah a kvalitu zdravotnej starostlivosti, je cesta zvyšovania efektívnosti procesov.

Miriam Lapuníková

Miriam Lapuníková

Zdroj: Ružena Maťašeje, Foto: ilustračné