Odborná porota vyberá víťazný návrh revitalizácie mestského parku

SPRÁVY
7 /

Primátor Ján Nosko v stredu privítal v Banskej Bystrici autorizovaných architektov a autorizovaných krajinných architektov z rôznych kútov Slovenska, dokonca aj zo susedných Čiech. Táto odborná porota vyberie najlepší návrh revitalizácie mestského parku, o čo sa snaží banskobystrická samospráva posledné roky.

Začala pracovať odborná porota

„Potom, ako bol ukončený rozsiahly participatívny proces, sme minulý rok vyhlásili krajinársko-architektonickú súťaž na komplexnú obnovu mestského parku. Celkovo nám prišlo dvanásť návrhov. Teraz je rad na porote  zloženej z odborníkov, ktorá spomedzi súťažných návrhov vyberie ten najkvalitnejší. S víťazom následne uzavrieme zmluvu na vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie,“

uviedol banskobystrický primátor Ján Nosko.

Ján Nosko s členmi poroty

Ján Nosko s členmi poroty

Prihlásení záujemcovia nemali vôbec jednoduchú úlohu. Mestský park je národná kultúrna pamiatka, preto sa musia rešpektovať limity vyplývajúce zo zákona o ochrane pamiatkového fondu.

„Hoci majú členovia poroty pred sebou ťažké rozhodovanie, verím, že vyberú návrh, ktorý splní očakávania nás všetkých. Držím im palce a teším sa na výsledok, o ktorom budeme verejnosť určite včas informovať,“

dodal Nosko.

Porota

Porota

Stručná história prípravy revitalizácie mestského parku

V roku 2015 po nástupe Jána Noska do funkcie primátora nedisponovalo mesto žiadnym zásobníkom projektov, preto sa nové vedenie rozhodlo okamžite konať a pripraviť aj zámer obnovy mestského parku.

Po vyhlásení výziev na získanie eurofondov na jeho revitalizáciu využila samospráva overovacie štúdie vypracované odbornými útvarmi v predchádzajúcich obdobiach, rovnako ako aj výsledky ankety, v ktorej vyjadrilo svoj názor na revitalizáciu mestského parku takmer 500 respondentov.

Následne bol spustený proces prípravy projektovej dokumentácie vybraným dodávateľom, čo bolo neustále konzultované a usmerňované Krajským pamiatkovým úradom v Banskej Bystrica.

V roku 2019 sa mesto Banská Bystrica po peripetiách s neustálym napádaním pripravenej revitalizácie mestského parku rozhodlo ukončiť ďalšie aktivity na obnove parku podľa pôvodného projektu, ktorý bol predstavený verejnosti v roku 2018.

Pre nesúhlas aktivistických záujmových skupín aj s prispením prokuratúry sa mestu do posledného dňa nepodarilo získať na predložený projekt obnovy parku  právoplatné stavebné povolenia.

„Revitalizácia mestského parku ostáva naďalej jednou z mojich priorít. Napriek veľkej snahe a niekoľkoročnému obdobiu príprav však tento projekt stále nie je vo finále. Nie každý z verejnosti má naň rovnaký názor ako my, preto sme aktuálne v štádiu niekoľkých – konkrétne štyroch odvolacích konaní proti vydaným stavebným  povoleniam, a to aj napriek tomu, že k celému projektu máme súhlasné stanoviská nielen dotknutých orgánov, ale aj  od Pamiatkového úradu SR a Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici. Keďže nevieme odhadnúť, ako dlho budú tieto procesy trvať, a tiež vzhľadom na ukončenie výziev súvisiacich s čerpaním mimorozpočtových zdrojov na obnovu mestského parku, rozhodli sme sa zastaviť práce na tomto projekte. Ďakujem všetkým, ktorí sa podieľali na jeho príprave,“

komentoval situáciu primátor Ján Nosko.

V tom čase už boli ukončené výzvy na podávanie žiadostí o eurofondy v aktuálnom programovom období a došlo aj k zmene podmienok na ošetrenie drevín, ktoré boli poškodené veternou smršťou.

Nový projektový zámer sa rozhodla samospráva pripraviť participatívnym spôsobom za účasti verejnosti, podobne ako v prípade projektov Zelených sídlisk (zelených oáz). Výsledkom bolo vypísanie krajinársko-architektonickej súťaže na komplexnú obnovu mestského parku, pričom predložené návrhy bude teraz posudzovať odborná porota.

Situácia

Situácia

Autor: (tom), Foto: mesto BB a ilustračné