Navštíviť môžete už aj múzeum, ktoré vám napovie, ako sa učiť geografiu

SPRÁVY
0 /

Robí vám problém pochopiť vrstevnice alebo neviete čítať z mapy? Vyskúšať si výrobu máp či svoj vlastný model fiktívnej krajiny môžete v Slovenskom múzeu máp v obci Kynceľová pri Banskej Bystrici.

Múzeum je jedinečné nielen obsahom svojich expozícií, ale najmä formou, akou je zriadené.  Návštevníkom umožňuje nazrieť do sveta geografie a kartografie netradičnými interaktívnymi formami.

Nájdete v ňom bohatú minulosť a výnimočnú súčasnosť kartografie na slovenskom území, ale aj tradičné i moderné postupy, ktorými sa mapy vytvárajú. Vďaka výdobytkom špičkových technológií a interaktívnych didaktických pomôcok pre vzdelávanie návštevníci zistia  aká zábavná môže byť geografia.

Online prehliadky verzus osobná návšteva

Slovenské múzeum máp nebolo zatvorené ani počas lockdownu. Ako sa zmienil vydavateľ turistických a maľovaných máp a riaditeľ múzea Milan Paprčka, prehliadky múzea poskytli návštevníkom cez online sprievodcu:

V období, keď k nám návštevníci nemohli prísť osobne, sme vytvorili online prehliadky múzea, ktoré sme sprístupnili verejnosti. Takto sme s našimi návštevníkmi zostali stále v kontakte. No teraz, sme sa už konečne dočkali dátumu, kedy môžeme mať múzeum opäť otvorené pre individuálne prehliadky a tešíme sa na prvých návštevníkov v tomto roku.“

O tom, čo budete počuť vo výklade počas prehliadky, si môžete rovno zakúpiť aj v predajni, ktoré je súčasťou múzea.

Milan Paprčka

Milan Paprčka

Nie je pieskovisko ako pieskovisko

Múzeum, je miestom, kde si vlastnými rukami vytvoríte krajinu s pohoriami, dolinami či vzápätí ich premodelujete na tok rieky, ktorý ústí do jazera. Prvý a jediný pieskový model krajiny s rozšírenou realitou na Slovensku je nielen zábavná hra v piesku, ale aj didaktická pomôcka pri vyučovaní.

Náhrada vyučovacej hodiny

Expozícia je veľmi vhodná pre školy, nakoľko svojou interaktivitou nahradí aj vyučovanie zo školských lavíc.

Deťom niekedy nestačí vysvetliť učivo len v triede a kreslením na tabuľu. Učivo si skôr zapamätajú, keď si môžu niečo vyskúšať, chytiť do ruky či vyrobiť. U nás v múzeu majú takýchto možností niekoľko. Či je to modelovanie krajiny v pieskovom modeli alebo vyskúšanie si práce kartografa. Pomocou originálnych kartografických pomôcok môžu vytvoriť mapu, ako sa robila v minulosti či naučiť sa obsluhovať počítačový program, pomocou ktorého sa vytvára  mapa v súčasnosti,“ 

približuje kurátorka Slovenského múzea máp Andrea Farkašová.  

Napriek menším priestorovým rozmerom je táto inštitúcia popularizačno-vzdelávacou a kultúrno-technickou atrakciou s nadregionálnym významom. Podľa slov Andrey Farkašovej tu návštevník strávi pokojne aj dve hodiny bez rozdielu na vekovú kategóriu.

Zdroj: Andrea Farkašová, Foto: CBS