Na 9. mája 2020 pripadá Deň Európy – 70 rokov európskej integrácie

História
0 /

Deviaty máj je už viac ako tri desaťročia Dňom Európy, ktorý sa spoločne od roku 1986 oslavuje vo všetkých členských krajinách Európskej únie. Je to príležitosť pre aktivity a oslavy, ktoré približujú Európsku úniu občanom a vzájomne zbližujú národy Únie.

Deň Európy 2020

Tento rok sa však verejné oslavy pre pandémiu koronavírusu v Európe a vo svete nekonajú, nerozdávajú sa ani symbolické žlté ruže. Deň Európy si kvôli ochrane zdravia obyvateľov pripomíname iba virtuálne.

Európsku úniu tvorí 27 členských štátov od Atlantického oceánu až po Čierne more, 19 z nich používa spoločnú menu euro a väčšina je súčasťou bezhraničného Schengenského priestoru.

Cieľom pravidelných osláv Dňa Európy je pripomenúť si vznik EÚ, jej hlavnú myšlienku a prínosy pre všetkých viac ako 400 miliónov občanov. Pre Slovákov a Slovensky má posilniť stotožnenie sa s myšlienkou, že Slovensko je od 1. mája 2004 plnohodnotnou súčasťou Európskej únie.

Európa sa zjednocuje v rozmanitosti už 70 rokov

Európska integrácia sa od 9. mája 1950 sústavne vyvíjala, až vyústila do dnešnej podoby Európskej únie, ktorú tvorí po brexite 27 členských štátov. EÚ sa taktiež pravidelne snaží rozšíriť práva svojich občanov. Viaceré opatrenia prispeli k skvalitneniu života Európanov.

Právo na voľný pohyb a pobyt v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ prispieva k mobilite občanov, väčšej spolupráci a vzájomnému vymieňaniu si poznatkov i skúseností v rôznych oblastiach života. Taktiež zavedenie občianstva EÚ, ktoré už 20 rokov umožňuje občanom využívať práva a ochranu nielen svojho vlastného štátu, ale aj EÚ ako celku.

Podľa každoročného prieskumu Eurobarometer sa až 80 percent Slovákov cíti byť okrem svojej národnosti aj euroobčanmi. Slováci taktiež v štatistikách dlhodobo oceňujú voľný pohyb, najmä v rámci Schengenského priestoru.

Medzi výhody patrí aj posilnená konzulárna pomoc, ktorú je možné využívať hlavne pri cestovaní do tretích krajín, kde sa môžu občania EÚ v prípade problémov obrátiť na zastupiteľský úrad akejkoľvek členskej krajiny EÚ, ak tam ich vlastná nie je zastúpená. Do tretice môžeme spomenúť vysokoškolský program Erasmus+, ktorý sa teší obrovskej obľube medzi študentmi.

Nemožno obísť diskusiu o ďalšej budúcnosti EÚ a jej reforme, ktorá sa rozvinula najmä po vystúpení Veľkej Británie zo tohto európskeho spoločenstva.

To sa týka aj rozsahu kompetencií medzi EÚ a národnými štátmi vrátane ďalšieho využívania eurofondov a rozširovania členských krajín. Kľúčovou sa teraz stáva otázka riešenia negatívnych dopadov koronakrízy a ekonomickej pomoci postihnutým krajinám EÚ.

Pohľad do histórie

Deviateho mája 1950 predstavil francúzsky minister zahraničných vecí Robert Schuman svoj návrh na vytvorenie európskeho úradu pre uhlie a oceľ, ktorý by dohliadal hlavne na francúzsku a nemeckú produkciu týchto strategických surovín, čo by viedlo k zabezpečeniu trvalého mieru v Európe.

To, čo navrhoval, bolo vytvorenie nadnárodnej európskej inštitúcie, ktorej úlohou by bolo riadenie priemyslu uhlia a ocele, teda odvetví, ktoré v tom čase boli základom celej vojenskej moci. Krajiny, na ktoré sa obracal, sa takmer zničili v strašnom konflikte, ktorý po sebe zanechal pocit materiálnej a morálnej skazy.

Cieľ týchto aktivít bol zakotvený v samotnom návrhu, aby sa akákoľvek vojna medzi Francúzskom a Nemeckom stala nielen čisto nemysliteľnou, ale aj hmotne nemožnou. Tento návrh, známy ako Schumanova deklarácia, je považovaný za začiatok budovania Európskej únie.

Kľúčové citácie zo Schumanovej deklarácie znejú takto:

„Svetový mier nemožno zachovať bez toho, aby sme nevyvinuli tvorivé úsilie, úmerné nebezpečenstvám, ktoré ho ohrozujú… Európa sa nestvorí naraz, alebo podľa jediného plánu. Bude postavená prostredníctvom konkrétnych úspechov, ktoré najprv vytvoria skutočnú solidaritu… Spoločné využívanie výroby uhlia a ocele by malo zmeniť osudy oblastí už dlho zasvätených výrobe prostriedkov na vedenie vojen, ktorých boli najbezprostrednejšími obeťami.“

Symboly Európskej únie

Európska vlajka – kruh zlatých hviezd predstavuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi Európy. Počet hviezd nezodpovedá počtu členských krajín. Podľa viacerých tradícií predstavuje číslo dvanásť dokonalosť, celistvosť a jednotu. Symbolizuje tiež počet mesiacov v roku a počet hodín na ciferníku, pričom vlajka sa pri rozširovaní EÚ nemení.

Európska hymna – melódia symbolizujúca EÚ pochádza z 9. symfónie d mol, ktorú v roku 1823 skomponoval Ludwig van Beethoven ako hudobný podklad pre verše Schillerovej „Ódy na radosť“ z roku 1785. Hymna nesymbolizuje len Európsku úniu, ale takisto Európu v širšom zmysle. Báseň Óda na radosť vyjadruje Schillerovu víziu, že všetci ľudia sa stanú bratmi.

Zdroj: (dem) , Foto: ilustračné