V Múzeu SNP uvedú film Cesta medi. Po stopách medi z vraku lode Bom Jesus

História
0 /

Naše mesto sa v nedávnej minulosti zapojilo do projektu Európska Fuggerovská cesta (EFC), ktorý je koncipovaný ako turistická, kultúrna a poznávacia cesta históriou baníctva v období začínajúceho novoveku. Jeho cieľom je sledovať stopy účasti Fuggerovskej rodiny na ťažbe zlata, striebra, medi, olova a zinku, ale aj na rozvoji alchýmie v Nemecku, Rakúsku, Taliansku, Poľsku, Česku a na Slovensku.

OZ Neusohl

Pre úspech celého projektu bolo nutné vytvoriť jednu organizáciu, ktorá bude zastrešovať všetky aktivity nielen na projekte EFC, ale aj pre aktivity na podporu zachovania, obnovenia a oživenia Thurzovsko – Fuggerovských pamiatok a histórie. Túto funkciu prevzalo novovytvorené Občianske združenie Neusohl, ktoré založilo mesto Banská Bystrica. Jeho predsedom je Tomáš Pastorok. ktorý sa angažuje v obnove Medeného hámra.

Samospráva sa zaujíma o históriu nášho mesta a radi by sme ju ozrejmili aj obyvateľom a návštevníkom sériou podujatí, ktoré sa začali januárovými Potulkami mestom s témou Fuggerovci.

fuggerovci1

Filmový dokument

V sobotu 6. apríla 2019 o 17:00 hod. v Kinosále Múzea SNP (Kapitulská 23) sa uskutoční premiéra filmu Cesta medi. Po stopách medi z vraku lode Bom Jesus, ktorý prináša neopakovateľné nahliadnutie do histórie baníctva a metalurgie medi od neskorého stredoveku až po raný novovek.

bom jesus1

Obrovskými investíciami do ťažby medi a striebra Jakob Fugger spolu s Jánom Thurzom vybudovali bezkonkurenčne najväčší európsky podnik a Slovensko (Uhorské kráľovstvo) s centrom v Banskej Bystrici sa vďaka tomu v tej dobe  stalo najväčším producentom medi na svete.

bom jesus5

Historik a mestský poslanec Vladimír Sklenka, ktorý sa angažuje v obnove Medeného hámra, hovorí, že nájdenie vraku Bom Jesus na pobreží Namíbie jednoznačne dokázalo celosvetový význam banskobystrickej medi:

„Vrakov sa našlo niekoľko, ale väčšina bola vylúpených a prázdnych. Práve vrak lode Bom zdôraznil význam medi a tým aj význam medeného mesta Banská Bystrica vo svetovej histórii. Potvrdilo to súčasne aj význam Banskobystrického mediarskeho podniku z rokov 1495-1546 ako celosvetovo významného, ktorý bol základom Thurzovsko-fuggerovskej spoločnosti. Tá stála za bohatstvom rodín Thurzovcov a Fuggerovcov, Jakob Fugger – Bohatý sa stal najbohatším európskym podnikateľom.“

vladimir sklenka

Film rozpráva príbeh medi, ktorý dokumentuje význam baníctva na území Slovenska, pôsobenie a úlohu Fuggerovskej rodiny v rozvoji baníctva a obchodu, podiel a miesto slovenských banských revírov v protoglobalizáci sveta. Natočili ho slovenskí filmári v spolupráci s významnými domácimi a zahraničnými historikmi.

Po premietnutí filmu bude krátka prezentácia cieľov projektu Európska Fuggerovská cesta a krst DVD premietaného filmu, ktoré uvedú do života jeho tvorcovia.

fuggerova cesta

Program

17:00 – 17:15 uvítanie

17:15 – 19:15 premietanie filmu (trvanie: 2 hodiny)

19:15– 19:30  prestávka

19:30 – 19:40 krátka prezentácia cieľov  projektu EFC (historik Vladimír Sklenka)

19:45 – 20:00 krst DVD

 

Zdroj: Mesto BB a (tom), Foto: ilustračné a archív