Minister financií Matovič pri svojej daňovej a odvodovej reforme útočí na živnostníkov

SPRÁVY
2 /

Podľa Matoviča základnými piliermi jeho daňovej a odvodovej reformy budú férové dane, jedna daň a jeden odvod, ako aj 200 eur mesačne na dieťa. Reforma bude podľa jeho slov „výrazne prorodinná“ a chcel by ju predstaviť o pár týždňov.

Spochybnená Matovičova prorodinná reforma spojená so zvyšovaním daní

Nové pravidlá reformy, s ktorými ešte neoboznámil koaličných partnerov, by mali podľa Matoviča platiť od budúceho roka. Ak sa nedohodne v koalícii, pri jej presadzovaní je ochotný sa prípadne dohodnúť aj s opozíciou.

Podľa najsilnejšej opozičnej strany HLAS-sociálna demokracia minister financií SR Igor Matovič (OĽaNO) išiel predstaviť daňovo-odvodovú reformu, no žiadnu nepredstavil.  Akurát poprel medializované

informácie, podľa ktorých jeho rezort pripravil smrteľný koktail, znamenajúci výrazné zdraženie všetkých tovarov a služieb, zvýšenie daní živnostníkom a mnohé pravicové, dávno prekonané experimenty (hovorí sa o zvýšení DPH na 25 percent).

„Ak chce vládna koalícia skutočne pomôcť rodinám s deťmi, nech podporí návrh Hlasu na vyplatenie príspevku 300 eur na každé nezaopatrené dieťa, ktorý je práve v parlamente,“

zdôraznila hovorkyňa Hlasu Patrícia Medveď Macíková.

Igor Matovič priznal, že reforma bude čiastočne deficitná. Teda pôjde na ňu viac peňazí, ako dokážeme vybrať na iných daniach a odvodoch (predbežne okolo 2,5 miliardy eur).

Treba povedať, kto to všetko zaplatí. Jednoducho, jednu až dve miliardy na štedrú pomoc rodinám musia ľudia zaplatiť, a to postihne všetkých. Či už rastom cien, alebo, že im zostane v peňaženke ešte menej, ako mali doteraz,“

uviedol predseda Hlasu Peter Pellegrini a dodal.

Myslím si, že týmto vystúpením si Igor Matovič možno chystá zadné vrátka, ako odísť z tejto vládnej koalície ako hrdina, pretože mu nebolo umožnené zo strany jeho partnerov presadiť takúto zásadnú rodinnú reformu.“

Peter Pellegrini

Peter Pellegrini

Otvorený list živnostníkov ministrovi financií

Igor Matovič pri avizovaní daňovo-odvodovej reformy tvrdo napadol živnostníkov a majiteľov eseročiek. Podľa neho vyciciavajú štát, pričom poctiví zamestnanci na nich doplácajú, preto im vraj treba zobrať nárok na paušálne výdaje.

Minister financií  tak doslova urazil pracujúcich živnostníkov, ktorí tvoria  15 % z celkového počtu zamestnaných osôb na Slovensku, Mnohí z nich ledva prežili pandémiu, viacerí to už vzdali. Ak by ich štát po tom všetkom miesto účinnej pomoci nezmyselne zaťažil ešte vyššou daňou, tak by klesol na kolená celý živnostenský stav.

Stanislav Čižmárik

Stanislav Čižmárik

Na Matovičov nepodložený útok reagoval otvoreným listom prezident Slovenského živnostenského zväzu Stanislav Čižmárik, ktorý vám prinášame v plnom znení:

Vážený pán minister financií,  

so záujmom a vážnym znepokojením sme si vypočuli Vaše vyjadrenia pre médiá v súvislosti s prípravou daňovo-odvodovej reformy. Táto reforma je skutočne dôležitá pre naše hospodárstvo, avšak východiská, z ktorých vychádza Vami avizovaný návrh, nemožno považovať  za objektívne. Obviňovať živnostníkov a jednoosobové s.r.o. z „legálnych podvodov“, keď  dodržiavajú pravidlá hry určené zákonodarcami, bolo pre nás skutočne prekvapujúce, zarážajúce a urážlivé.

Obviňovať živnostníkov a jednoosobové s.r.o., že kvôli nim neprosperujú v našej krajine rodiny, keď vieme, že 99 % firiem u nás sú firmy malé a viac ako dve tretiny z nich  sú firmy rodinné a dávajú prácu rodinám vo svojom meste a obci naznačuje, že ministerstvo  financií nepozná realitu slovenského prostredia.  

Ak dnes vykonáva svoju činnosť viac ako 350 tisíc osôb formou samostatne zárobkovej činnosti, znamená to, že toto sú tí príživníci, o ktorých hovoríte? Akákoľvek zmena vyžaduje najprv kvalitné poznanie status quo, nielen z čísiel, ale v súvislostiach. Dovoľte nám pre doplnenie Vášho pohľadu zdôrazniť podiel malých a stredných podnikov, z ktorých z hľadiska počtu predstavujú fyzické osoby podnikatelia až dve tretiny, napr. na pridanej hodnote a na zamestnanosti (zdroj SBA – Správa o stave MSP, 2020): 

„V roku 2019 dosiahol podiel malých a stredných podnikov na zamestnanosti v podnikovej  ekonomike 73,8 % a na celkovej zamestnanosti v hospodárstve SR 59,2 %. V medziročnom  porovnaní sa zamestnanosť v sektore malých a stredných podnikov zvýšila o 1,7 % (o 23,5 tis.  osôb) na 1 430,8 zamestnaných osôb (podľa štvrťročného podnikového výkazníctva ŠÚ SR).  

Z hľadiska jednotlivých veľkostných kategórií a právnych foriem sa na celkovom počte zamestnaných osôb v podnikovom sektore podieľali jednou tretinou (33,3 %) FO – podnikatelia (FO – podnikatelia a nimi zamestnávané osoby). V absolútnej hodnote dosiahla  vytvorená pridaná hodnota v sektore malých a stredných podnikov úroveň 25 miliárd eur.“ 

Slovenský živnostenský zväz sa v minulosti zasadil o zavedenie paušálnych výdavkov, aj inštitútu  mikrodaňovníka. Nie preto, aby sa umožnilo živnostníkom obchádzať platenie daní, ale preto,  aby vôbec dokázali ustáť enormnú administratívnu záťaž a finančné povinnosti, ktoré sú na nich  neustále kladené. Tieto opatrenia významne prispeli k finančnému zdraviu živnostenských podnikov.

Vyrozumeli sme, že pre Vás je akosi cennejšia práca na trvalý pracovný pomer, než na  živnosť. Dnes, viac než 30 rokov od zamatovej revolúcie, sa od Vás dozvedáme, že na Slovensku  sa „podnikatelia len hrajú že sú podnikatelia“. Nečakali sme od človeka, ktorý bol sám úspešným podnikateľom, že takýmito vyjadreniami zdehonestuje celý podnikateľský stav. 

Napriek tomu sme pripravení ako jeden z najreprezentatívnejších zástupcov živnostníkov na Slovensku diskutovať s ministerstvom financií o zamýšľanej reforme a najmä detailoch toho, ako sa určí jednotná daň pre rôzne typy príjmov a jednotný odvod pre rôzne formy práce.

Opakovane upozorňujeme na to, že živnostníci sú v systéme sociálnej ochrany znevýhodnení: nemajú prístup k úrazovému poisteniu ani k systému na podporu v čase skrátenej práce. Nemajú platenú dovolenku ani prekážky v práci, nemajú rekreačné poukazy ani stravné lístky  (pokiaľ ich sami sebe nezaplatia). Ako im v tomto viete podať pomocnú ruku? 

Dovoľte nám dôrazne Vás požiadať, aby ste pri komentovaní práce živnostníkov a SZČO, pri komentovaní práce státisícov osôb vážil Vaše slová a nepoužíval hanlivé označenia. Ak živnostníci zajtra odovzdajú svoje živnostenské listy – nepostaví sa tu už žiaden dom, nebudú tu žiadne služby, zastavia sa aj priemyselné a logistické centrá a zaniknú asistenti poslancov.

Nevieme, kto zamestná takmer jeden a pol milióna ľudí – živnostníkov a zamestnancov, ktorým živnostníci dávajú prácu. Veci v ekonomike nie sú čierno-biele, je to komplex vzťahov, ktoré môžu dobre fungovať len na princípe synergie. Pokiaľ niektoré práce spadajúce pod závislú prácu sú v súčasnosti vykonávané inak, riešením je zvýšená a dôsledná kontrola. 

Rovnako dôrazne žiadame, aby ste nespájali zanedbanú rodinnú politiku štátu so systémom daňovo-odvodovej reformy a tým hľadali marketingové krytie pre zavádzanie nepopulárnych zmien vo výške daní a odvodov. 

Vzhľadom na hospodársku recesiu vyvolanú pandémiou koronavírusu považujeme za dôležité poukázať na to, že malé a stredné podniky, vrátane živnostenských potrebujú v dnešnej dobe stabilizujúce a prorastové stimuly, tak vo forme znižovania DPH ako aj sadzieb dane z príjmu. Nárast daňovo-odvodového zaťaženia spomalí pokrízovú obnovu ekonomiky. 

S pozdravom Stanislav Čižmárik, prezident SŽZ.

Autor: (tom), Foto: ilustračné