Mesto a Akadémia umení získali od vlády SR 2 mil. € na ďalšiu rekonštrukciu kaštieľa Radvanských

SPRÁVY
6 /

Dobrou správu pre Radvančanov a všetkých Banskobystričanov je, že stavebné práce na kaštieli Radvanských môžu pokračovať. Vďaka dobrej spolupráci mesta a Akadéme umení s vládou SR sa podarilo získať ďalšie zdroje na postupné dokončenie rejkonštrukcie renesančného klenotu Banskej Bystrice.

Zdroje na rekonštrukciu z vlády SR

Už pred štyrmi rokmi sa na obnovu kaštieľa Radvanských podarilo primátorovi Jánovi Noskovi a vtedajšiemu rektorovi Akadémie umení Matúšovi Oľhovi v spolupráci s ministerstvom školstva a ministrom (neskorším predsedom NR SR) Petrom Pellegrinim získať 1 200 000 eur. Z vládnej dotácie dotácie sa uskutočnila rekonštrukcia troch striech a sanácia napojenia na inžinierske siete.

Vzhľadom na chýbajúce ďalšie financie sa stavebné práce na kaštieli prerušili. Prázdny objekt stráži bezpečnostná služba a monitoruje ho aj mestská polícia. Intenzívna komunikácia s vládou SR, ktorej teraz predsedá Peter Pellegrini, bola napokon úspešná.

Preto Ján Nosko s Matúšom Oľhom mohli vo štvrtok priniesť dobrú správu Banskobystričanom, že na klenot Banskej Bystrice sa už čoskoro vráti stavebný ruch.  Vysúťažený zhotoviteľ môže v prácach pokračovať od budúceho týždňa vďaka ďalším finančným prostriedkom získaným od vlády SR vo výške 2 000 000 eur, za čo sa mesto s akadémiou poďakovali premiérovi.

Obnova národnej kultúrnej pamiatky znamená vysoké finančné náklady. Spoločná snaha hľadať mimorozpočtové zdroje priniesla pozitívne výsledky.

 „Teší ma, že po spoločnom úsilí a presviedčaní sa nám opäť podarilo získať finančné prostriedky od vlády Slovenskej republiky vo výške dva milióny eur, ktoré sú pripísané na účte Akadémie umení. Som rád, že vďaka nim budeme môcť pokračovať v rekonštrukcii kaštieľa Radvanských v prospech všetkých Banskobystričanov. Preto sa chcem zároveň poďakovať, že boli naše prosby vypočuté. V spolupráci s Akadémiou umení v najbližšom období spracujeme žiadosť, aby sme sa mohli uchádzať aj o zdroje z Nórskych fondov na dofinancovanie projektu ešte tohto roku. Pokiaľ by sme boli úspešní, znamenalo by to možnosť zrekonštruovať klenot Bystrice kompletne,“

informoval vo štvrtok na nádvorí kaštieľa Radvanských  primátor Ján Nosko.

Rekonštrukcia kaštieľa Radvanských sa začala 15. apríla 2016.  Dodávateľovi stavebných prác sa podarilo naplniť prvú etapu. Podľa prorektora Akadémie umení Matúša Oľhu sa počas dvoch rokov vyskytli aj nepredvídané práce, ktoré pri obnove takýchto historických objektov vždy navýšia rozpočet. Zároveň informoval o ďalšom postupe.

Intenzívny stavebný ruch sa začne opäť budúci týždeň. Pokračujeme v rekonštrukcii striech, severné krídlo je viac – menej hotové. V najbližších dňoch by mali byť rozbehnuté práce na južnom a západnom krídle. Hlavný objem peňazí použijeme na rekonštrukciu východného krídla, kde je Rytierska sieň. Nachádza sa tam vzácny renesančný strop, ktorý sa musí zreštaurovať. Keď sa upravia všetky štyri strechy, vzniknú už aj nosníky na uloženie presklenej kupoly, ktorá by mala prekryť nádvorie. V prípade, že by sa podarilo získať financie aj z Nórskych fondov, do dvoch rokov by mohol byť kaštieľ sprístupnený verejnosti,“

doplnil prorektor Akadémie umení, docent Matúš Oľha.

Klenot Banskej Bystrice

Kaštieľ Radvanských v sebe ukrýva mnoho pokladov. Počas prvej etapy objavili archeológovia niekoľko historických skvostov. Našli sa pozostatky pravekých kupolovitých piecok z čias osídlenia Radvane. Unikátny bol aj banský medený peniaz z roku 1686. Výkopové práce priniesli aj keramické črepy z obdobia Veľkej Moravy. Archeologický výskum pod vedením pracovníkov banskobystrického Stredoslovenského múzea bude pokračovať aj v druhej etape.

Vo februári 2013 schválilo mesto Banská Bystrica dlhodobý prenájom kaštieľa Radvanských na štyridsať rokov Akadémii umení za symbolické euro ročne. Najvýznamnejšou podmienkou nájomného vzťahu je rekonštruovať a modernizovať objekt v priebehu rokov 2013 – 2018 minimálne vo výške 1,65 mil. eur.

Zámerom akadémie je po ukončení rekonštrukcie objekt využívať na poskytovanie vysokoškolského vzdelávania a tvorivú umeleckú činnosť v oblasti hudobného, výtvarného, divadelného a filmového umenia i multimédií. Obnovený kaštieľ Radvanských bude slúžiť aj na kultúrne a umelecké vyžitie obyvateľom a návštevníkom mesta.

 

Zdroj: Mesto BB, Foto: Mirka Chabadová a redakčné