Medzinárodný organový festival VIVAT VOX ORGANI 2018 je predo dvermi

KULTÚRA
0 /

Už po šiestykrát v Katedrálnom chráme sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici bude znieť medzinárodný organový festival VIVAT VOX ORGANI 2018 od 1. augusta do 19. septembra. Aj tento rok nás čakajú dva koncerty PLUS. Tentoraz v Starých Horách a v Radvani na Hôrke.

Otvárací koncert s Františkom Beerom a Annou Ciganocovou

Najbližšiu stredu 1. augusta 2018 od 19:30 hod. v Katedrále sv. Františka Xaverského sa priaznivci organovej hudby v Banskej Bystrici môžu tešiť na otvárací koncert šiesteho ročníka medzinárodného organového festivalu VIVAT VOX ORGANI 2018.

Počas tohto ročníka festivalu sa predstaví 10 umelcov zo sveta, ale aj zo Slovenska a počas 10 festivalových koncertov predstavia svoj program v určite zaujímavých a nápaditých prevedeniach. Otvárací koncert festivalu v stredu 1. augusta 2018 o 19:30 hod. bude venovaný národnému umelcovi Mikulášovi Schneiderovi – Trnavskému, ktorého 60. výročie smrti si tento rok pripomíname. Na organe sa predstaví slovenský organista František Beer spolu so sopranistkou Annou Ciganocovou.

frantisek beer

František Beer (*1989)

Je rodák z Košíc – Myslavy. Po štúdiu klavíra na ZUŠ pokračoval na Konzervatóriu v Košiciach, ktoré v roku 2009 ukončil maturitnou skúškou v odbore cirkevná hudba u Klementa Rečla. Pokračoval na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave, ktoré ukončil absolutóriom v roku 2011 pod vedením Mareka Vrábela. Získal 1. miesto v I. kategórii na Súťaži študentov konzervatórií v roku 2009 v Bratislave.

Absolvoval odbor cirkevnej hudby na Musikhochschule Lübeck (Nemecko), ktorý vyštudoval v organovej triede Franza Danksagmüllera. Medzi rokmi 2002 – 2013 pôsobil ako organista dominikánskeho kostola v Košiciach a v rokoch 2013 – 2015 ako asistent organistu v Chráme sv. Jakuba v Lübecku. Od roku 2015 je organistom v Kostole sv. Bartolomeja v Košiciach – Myslave a hosťuje tiež v košickej katedrále sv. Alžbety, pri slávení pontifikálnych a slávnostných bohoslužieb.

Osvetovou činnosťou a komponovaním sa angažuje v oblasti cirkevnej hudby na Slovensku. Má vlastný kanál na portáli youtube.com, propagujúci piesne z Jednotného katolíckeho spevníka a liturgickú hudbu celkovo.

Anna Ciganocová

Je absolventkou Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici, v speváckej triede Boženy Fresserovej. V súčasnosti je poslucháčkou Akadémie umení v Banskej Bystrici na Fakulte múzických umení, v triede Klaudie Račič Derner.

V roku 2014 absolvovala vokálne kurzy u Maurizia Scarfea z Hudobného konzervatória Lorenza Perosiho v Campobasso (Taliansko). V roku 2015 absolvovala vokálne interpretačné kurzy u Suni Ellisa z JAMK University of Applied Sciensis, Jyväskylä  (Fínsko). V roku 2011 získala v Žiline, a v roku 2013 v Bratislave čestné uznanie na Celoslovenskej súťaži konzervatórií v sólovom speve a v roku 2014 získala na Medzinárodnej súťaži Rudolfa Petráka v Žiline čestné uznanie a špeciálnu Cenu dekanky Žilinskej univerzity.

V máji 2017 spolupracovala ako sólistka so Štátnym Komorným Orchestrom na mimoriadnom koncerte v rámci festivalu Žilina Voce Magna. Je stálou speváčkou a interpretkou liturgickej hudby v Katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici, kde pôsobí počas liturgických slávení, ale aj koncertne.

Anna Ciganocová

Na otvárací koncert medzinárodného organového festivalu VIVAT VOX ORGANI 2018 pozýva organista František Beer:

„Už túto stredu 1.augusta 2018 o 19:30 otvorím spolu so speváčkou Annou Ciganocovou medzinárodný organový festival Vivat vox organi v katedrále sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici. Otvárací koncert bude venovaný 60. výročiu úmrtia Mikuláša Schneidera-Trnavského. Okrem jeho tvorby zaznejú diela Buxtehudeho i Vierna, ako aj moja improvizácia a spoločný spev piesne z JKS. Všetkých srdečne pozývam!“

vivat vox populi plagat

Zdroj: Matúš Kucbel, Foto: ilustračné