Koncert Andreja Barana a Michala Haringa „Hudba pre dva sláky“ otvorí Banskobystrické kultúrne leto 2024

KULTÚRA
0 /

Banskobystrické kultúrne leto 2024 otvorí 13. júna o 19:00 hod. v Robotníckom dome koncert husľového virtuóza Andreja Barana a violončelistu Michala Haringa  „Hudba pre dva sláky“. Obaja umelci uvedú diela vynikajúceho skladateľa Zoltána Kodályho a Reinholda Gliera so scénickým tancom v podaní tanečníkov Lucie Bielik a Radoslava Piovarčiho.

Hudba pre dva sláky

Otvárací koncert Banskobystrického kultúrneho leta prinesie jedno z najkrajších nástrojových zoskupení v komornej hudbe – husle a violončelo v interpretácii výnimočných umelcov Andreja Barana (husle) a Michala Haringa (violončelo).

Zľava Andrej Baran a Michal Haring

Zľava Andrej Baran a Michal Haring

Oba nástroje prinášajú melodické súznenie a ich spolupráca je plná farby a zvukovej plnosti. Hudba pre dva sláky uvádza vzácne diela, v ktorých práve kombinácia týchto dvoch nástrojov vynikne v najlepšom svetle.

Na koncerte odznejú diela vynikajúceho skladateľa Zoltána Kodályho (1882-1967) Duo pre husle a violončelo op.7 a melodická skladba Reinholda Gliereho Huit Morceaux op.39. Obohatením programu bude aj scénický tanec v podaní Lucie Bielik a Radoslava Piovarčiho.

Lístky na koncert: https://www.ticketlive.sk/sk/event/hudba-pre-dva-slaky-13-06-2024.

Zoltán Kodály a jeho Duo pre husle a violončelo op.7

Práve táto skladba slúžila ako podnet k prvotnej myšlienke spolupráce a uskutočneniu koncertov u nás neprebádanou literatúrou pre husle a violončelo, ktorá je často opomínaná a kladená do ústrania, mnohými považovaná za neefektnú a nezaujímavú.

Literatúra pre husle a violončelo je však pravý opak. Jej originalita a šírka siahajúca od počiatkov klasickej hudby až po súčasnosť nás núti zamyslieť sa nad týmto tvrdením a položiť si otázku, z akého dôvodu je tak málo interpretovaná.

Zoltán Kodály

Zoltán Kodály

Problém sa môže z časti nachádzať jednak na formovej rovine, tak aj v interpretačnej zložke či v literatúre pre dané nástrojové zoskupenie.

Spoluprácu týchto dvoch hudobných nástrojov, podobajúcich sa na seba nielen stavbou, interpretáciou, zvukovými a technickými možnosťami však môžeme hľadať od počiatku ich vzniku. Nenachádzajú sa len samostatne.

Ich spoluprácu vidíme v celom spektre hudobných žánrov a nástrojových zoskupení počnúc spomínaným duom, sláčikovým kvartetom, sláčikovým či klavírnym triom, kvartetom, kvintetom, sextetom, oktetom až symfonickým orchestrom.

Spolupráca huslí a violončela bola spočiatku čisto v sprievodnej funkcii basso continua, postupne sa vyvinula do spolupráce v oblasti komornej hudby, neskôr symfonickej a pokračovala ako súzvuk dvoch rovnocenných hudobných nástrojov.

Andrej Baran

Andrej Baran

Práve malé povedomie slovenského publika o tomto hudobnom zoskupení je dôvod, prečo sme sa zamerali na konkrétne originálne diela komponované čisto pre nástrojové zoskupenie husle a violončelo.

Reinhold Gliere  (1874 – 1956) ruský skladateľ, hudobník, verejný činiteľ, autor hudby a kultúrnej hymny Petrohradu, spomína sa aj ako zakladateľ ruského baletu. Veľkú pozornosť venoval ukrajinskej tvorbe a folklóru, za čo sa mu dostalo mimoriadnej vďaky a úcty od miliónov Ukrajincov.

Reinhold Gliere

Reinhold Gliere

Gliere má na svojom konte desiatky baletov, opier, symfonických skladieb, koncertov, komorných a inštrumentálnych diel.  Jeho skladby zazneli na najlepších ruských a európskych scénach. Od roku 1908 pôsobil ako dirigent.

Je autorom jedného z najznámejších baletov Červený kvet. Dve desaťročia vyučoval na moskovskom konzervatóriu, odkiaľ vyšlo množstvo talentovaných hudobníkov a skladateľov.

Autor: (tom) , Foto: ilustračné a archív