Ján Nosko: Práce vo vnútrobloku v Sásovej sa blížia do finále

SPRÁVY
1 /

Mesto Banská Bystrica získalo na realizáciu projektu „Regenerácia vnútrobloku Sitnianska na sídlisku Sásová v Banskej Bystrici – 1. a 2. etapa“ nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 1 209 730 eur. Finančná spoluúčasť mesta spolu s neoprávnenými výdavkami je plánovaná vo výške cca 100 000 eur.

Celý vnútroblok v Sásovej je rozdelený na dve územia resp. etapy, pričom revitalizácia oboch sa začala robiť naraz.  V tomto priestore pribudne pestrá ponuka voľnočasových oddychových i športových aktivít,  pričom každá veková skupina si príde na svoje.

Mesto vysúťažilo zhotoviteľov stavby, ktorými  sú:

  1. etapa: IDEA INVEST, s r.o., Zvolen (stavebné práce, obnova a výsadba zelene, detské ihriská a športové prvky);
  2. etapa: PEMAX PLUS, spol. s r.o., Banská Bystrica (stavebné práce), DRYADA garden, s.r.o., Oravské Veselé (obnova a výsadba zelene), Intersystem EU s.r.o., Bytča (detské ihriská a športové prvky).

Takto to vyzeralo na začiatku:

Aktuálne sa vo vnútrobloku v Sásovej blížia do finále stavebné práce. Banskobystrický primátor Ján Nosko k tomu na sociálnej sieti uviedol:

„Som rád, že revitalizácia vnútrobloku medzi ulicami Tatranská, Sitnianska a Strážovská stále napreduje. Aj keď nás na začiatku pribrzdili práce plynárov, ktorí v tejto lokalite rekonštruovali rozvody, teší ma, aký kus práce sa doposiaľ podarilo urobiť.

Momentálne sa dokončujú rekonštrukcie chodníkov a schodísk, ktorých rozloha, vrátane vstupov do bytových domov, je viac ako 4 000 m2. Na hlavnom združenom chodníku došlo aj k úprave pôvodných strmých sklonov tak, aby sme uľahčili pohyb nielen cyklistom, ale aj mamičkám s kočíkmi a osobám so zníženou pohybovou schopnosťou.

Zhotoviteľ začal aj s osádzaním herných prvkov na budúcich detských ihriskách a od polovice mesiaca sa začne aj s výsadbou stromov a úpravou zelene na miestach, kde budú všetky ostatné práce dokončené. V rámci tohto projektu vysadíme celkovo 133 nových stromov a revitalizáciou prejde viac ako 20 000 m2 trávnikov.

Na športovisku pri základnej škole sú už osadené obrubníky pre budúce športoviská. Vznikne tam ihrisko s umelou trávou, multifunkčná plocha pre hádzanú a basketbal, ihrisko s fitness prvkami, parkourové ihrisko i plocha pre skok do piesku. Chýbať nebude ani petangové a minidopravné ihrisko, stena pre grafitti, ping-pongový a šachový stolík či exteriérová školská trieda pre 20 detí.

V najbližšom období prejde rekonštrukciou aj tenisový kurt a postupne sa začne s osádzaním 50 nových lavičiek, smetných košov, stojanov na bicykle a výmenou svietidiel verejného osvetlenia. Do zimy chceme stihnúť otestovať aj novú pochôdznu fontánu s farebným osvetlením, ktorá bude umiestnená v strede detskej zóny.

Hoci nám uplynulý týždeň počasie veľmi neprialo, verím, že práce sa podarí ukončiť načas a všetci Sásovčania sa už čoskoro budú môcť tešiť z príjemného a moderného prostredia.“

Revitalizovať sa bude aj vnútroblok na Fončorde v lokalite medzi Tulskou, Moskovskou ulicou a Kyjevským námestím na ploche cca 14 000 m2.  Tu bol schválený nenávratný finančný príspevok vo výške 760 000 eur a vysúťažený zhotoviteľ si už prevzal stavenisko.

Ján Nosko

Ján Nosko

Zdroj: (tom) a FB  , Foto: mesto BB a vizualizácie