Influenceri budú propagovať EYOF 2021 i Banskú Bystricu

ŠPORT
1 /

O Banskej Bystrici sa bude počas leta 2021 vo výrazne väčšej miere hovoriť aj na sociálnych sieťach. Spomínať sa bude nielen pre najvýznamnejšie športové podujatie v meste.

Informácie o živote v ňom, jeho dominantách i obyvateľoch nebudú zdieľať len mladí športovci do 18 rokov, ktorí prídu na XVI. letný Európsky olympijský festival mládeže (EYOF) 2021, ale aj päť desiatok vplyvných ľudí internetu z európskych krajín.

Sociálne siete hýbu dnešným svetom, nielen u mladých ľudí. Väčšina ľudstva čerpá informácie zo sociálnych sietí. Najmä mladí nevyužívajú klasické médiá, ale snažia sa orientovať podľa správ z digitálneho sveta. Televízie už preberajú zábery z videoserverov, ktoré sú nevyčerpateľným zdrojom dát.

Internetová žurnalistika kvitne, mobilný telefón s kamerou vlastní dnes každý a má možnosť robiť reportéra, ktorý sprostredkuje informácie do sveta. Influenceri, teda ľudia, ktorí dokážu prirodzenou a dôveryhodnou cestou doručiť dôležité informácie do svojich komunít a ovplyvňovať chovanie mnohých užívateľov internetu, nebudú chýbať ani na EYOF 2021 v Banskej Bystrici.

Slovenský olympijský a športový výbor v spolupráci s organizačným výborom EYOF 2021 aj preto iniciovali program Mladí reportéri, ktorý na zasadnutí v Lausanne potvrdili členovia výkonného výboru Európskych olympijských výborov.

„Každé podujatie kontinentálneho a svetového významu potrebuje kvalitné sociálne siete, ak chce osloviť čo najväčší okruh ľudí. Zasiahnutie veľkého okruhu ľudí z celej Európy vďaka influencerom je jedným z cieľov programu Mladí reportéri. Vďaka angažovaniu mladých ľudí, ktorí sú už v digitálnom svete ako doma, môžu organizátori podujatia pre mladých športovcov udržiavať krok s najnovšími trendami v oblasti digitálnych médií a marketingu. V rámci programu Mladí reportéri sa nepropaguje len Európsky olympijský festival mládeže, ale aj mesto a celý región. Obrázky a videá z Banskej Bystrice a celého regiónu sa dostanú do sveta rýchlejšie aj vďaka Mladým reportérom,“

hovorí generálny sekretár Slovenského olympijského a športového výboru, člen exekutívy EOV a konzultant organizačného výboru EYOF 2021 Jozef Liba.

Do pilotného projektu Mladých reportérov, ktorý sa začne realizovať už tento rok, sa zapoja influenceri do 30 rokov z päťdesiatich krajín. EYOF 2021 i Banskú Bystricu budú propagovať vo svojich krajinách prostredníctvom nových médií.

V júli 2021 prídu ako členovia výprav do Banskej Bystrice a budú vytvárať ďalší obsah priamo z najväčšieho kontinentálneho multišportového podujatia pre mladých ľudí. Vo svojej domovskej krajine zároveň budú ambasádormi EYOF 2021.

Jozef Liba v Lausanne počas zasadnutia výkonného výboru Európskych olympijských výborov informoval aj o prípravách podujatia v banskobystrickom regióne. Už čoskoro budú známi technickí delegáti pre jedenásť športov, v ktorých sa bude súťažiť na EYOF 2021.

Začiatkom marca sa uskutoční návšteva koordinačnej komisie Európskych olympijských výborov, ktorá posúdi aktuálny stav príprav. Zástupcovia národných olympijských výborov dostanú ďalšiu podrobnú informáciu o situácii v banskobystrickom regióne a prípravách podujatia na májovom seminári v Šamoríne.

Zdroj: Peter Pašuth, Foto: EYOF 2021 a ilustračné