Hosťom sobotňajšieho organového festivalu v Španej Doline je František Beer

KULTÚRA
0 /

Nasledujúca sobota bude v Španej Doline opäť patriť organovému umeniu. Medzinárodný organový festival VIVAT VOX ORGANI 2020 pokračuje svojim tretím koncertom.

Tentoraz sa historický organ Martina Podkonického z roku 1751 rozoznie pod taktovkou slovenského organistu Františka Beera. Koncert sa začne v sobotu 8. augusta 2020 o 19:00 v španodolinskom kostole Premenenia Pána.

František Beer (*1989)

Je rodák z Košíc – Myslavy. Po štúdiu klavíra na ZUŠ pokračoval na Konzervatóriu v Košiciach, ktoré v roku 2009 ukončil maturitnou skúškou v odbore cirkevná hudba u Klementa Rečla. Pokračoval na Cirkevnom konzervatóriu v Bratislave, ktoré ukončil absolutóriom v roku 2011 pod vedením Mareka Vrábela.

Získal 1. miesto v I. kategórii na Súťaži študentov konzervatórií v roku 2009 v Bratislave. Je absolventom odboru cirkevná hudba na Musikhochschule Lübeck (Nemecko), ktorý vyštudoval v organovej triede Franza Danksagmüllera.

 

Medzi rokmi 2002-2013 pôsobil ako organista dominikánskeho kostola v Košiciach a v rokoch 2013 – 2015 ako asistent organistu v Chráme sv. Jakuba v Lübecku. Od roku 2015 je organistom v Kostole sv. Bartolomeja v Košiciach – Myslave a hosťuje tiež v košickej katedrále sv. Alžbety, pri slávení pontifikálnych a slávnostných bohoslužieb.

Na konte má množstvo mediálnych prenosov, pri ktorých spolupracoval ako cirkevný hudobník a organista. Je zanieteným koncertným majstrom. Svoje umenie propaguje aj formou osvetovej činnosti a komponovaním. Angažuje sa v oblasti cirkevnej hudby na Slovensku. Má vlastný kanál na portáli youtube.com, propagujúci piesne z Jednotného katolíckeho spevníka a liturgickú hudbu celkovo.

Program koncertu

Georg Muffat (1653-1704)
Toccata duodecima et ultima

Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)
Mein Junges Leben hat ein Endt

Georg Matthias Monn (1717-1750)
Praeludium et fuga in F

Johann Pachelbel (1653-1706)
Partita Werde munter, mein Gemüte

Josef Seger (1716-1782)
Fuga in C
Fuga in a
Fuga in C

František Beer (*1989)
improvizácia na tému ľudovej piesne

Johann Adam Reincken (1643-1722)
Fuga in g

Bernardo Storace (1664-?)
Ballo della bataglia

K potrebnej výbave návštevníkov organových koncertov budú patriť aj rúška alebo ochranné masky, prípadne iné ochranné pomôcky prekrývajúce ústa a nos. Vstupné je dobrovoľné.

Medzinárodný organový festival Vivat vox organi 2020 potom pokračuje ďalším koncertom v sobotu 22. augusta 2020 o 19:00, v banskobystrickom Evanjelickom kostole na Lazovnej ulici. Predstaví sa virtuózny organista David di Fiore (USA). Okrem toho je v každý pracovný deň od 16:00 možné absolvovať organové auditórium a moderovanú prehliadku historického kostola a barokového organa v Španej Doline.

Zdroj: Matúš Kucbel, Foto: ilustračné