FOTO: V Iliaši preložili starý most do náhradnej trasy, na jeseň bude hotový nový

SPRÁVY
0 /

V pondelok 21. júna bolo na mieste starého mosta do Iliaša rušno. Spoločnosť EUROVIA SK urobila jeho plánovanú prekládku do novej trasy, ktorú spojazdní vo štvrtok. Dovtedy musia Iliašania používať obchádzku cez Vlkanovú.

Pôvodný most na miestnej cestnej komunikácii cez rieku Hron zničila v roku 1974 povodeň. V tom čase poskytol štát samospráve dočasný oceľový most, ktorý slúžil až do roku 2000.  Následne prenajala Správa štátnych hmotných rezerv SR (SŠHR) mestu inú mostovú súpravu. Platnosť nájomnej zmluvy sa niekoľkokrát predlžovala, menila sa výška nájmu a  s niekoľkými dodatkami trvala do 31. decembra 2016.

V roku 2016 mestu hrozilo, že bude musieť starý most odkúpiť za viac ako 100 000 eur. Preto primátor Ján Nosko ešte v roku 2016 inicioval stretnutia so SŠHR, v rámci ktorých sa podarilo vyrokovať výhodné podmienky. Spočívali v podpísaní darovacej zmluvy a v bezodplatnom odovzdaní mosta do vlastníctva mesta Banská Bystrica. Následne sa začali  podnikať reálne kroky k odstráneniu nevyhovujúceho prístupu do Iliaša a vyhotoveniu štúdie uskutočniteľnosti výstavby nového mosta.

V súčasnosti je dočasné mostné premostenie v nevyhovujúcom stavebno – technickom stave. Práve z tohto dôvodu bola nevyhnutná jeho komplexná rekonštrukcia, ktorá sa dlhé roky odkladala, až prišiel čas na výstavbu nového mosta. Výška investície po verejnom obstarávaní predstavuje sumu 1,4 milióna eur.

„V júni 2020 sme získali územné rozhodnutie a v januári tohto roku stavebné povolenie. Následne sme v marci podpísali dodatok so zhotoviteľom a odovzdali sme mu stavenisko. Aj keď v Iliaši žije nízky počet obyvateľov, nový most je tu už viac než nevyhnutný, nakoľko je jediným priamym spojením s ostatnou časťou mesta. Verím, že počas stavebných prác sa nič negatívne neudeje a všetko pôjde podľa plánu. Starý most, ktorý sa dnes presunul do novej polohy, bude po zaťažkávacej skúške v priebehu dvoch-troch dní opäť dočasne spojazdnený. Verím, že na jeseň sa dočkáme nového mosta, ktorý poslúži nielen motoristom, ale aj peším, bežcom a cyklistom, pretože je to významné prepojenie s turistickou cyklotrasou, ktorú má v pláne vybudovať BBSK,“

uviedol primátor Ján Nosko.

Ján Nosko

Ján Nosko

Presun pôvodného oceľového mosta s hmotnosťou 80 ton je technicky náročná operácia, ktorá si vyžiadala presné plánovanie. Dodávateľ stavby, ktorým je spoločnosť EOROVIA SK,  to pomocou dvoch ťažkých autožeriavov zvládla profesionálne, čo sme mohli sledovať priamo na stavenisku.

Po spustení prevádzky starého presunutého mosta sa začnú búrať pôvodné nosné betónové opory a budovať nové. Nasledovať dodávateľ zaháji práce na montáži a osadení nového oceľového mosta. Ten by mal byť uvedený do prevádzky na jeseň.

Súčasťou stavebných prác bude komplexná výmena stavby mostného objektu vrátane jeho nosnej konštrukcie a príslušenstva. Osadené budú tiež nové bezpečnostné prvky ako zábradlia a dôjde aj k osadeniu nových prechodových oblastí, výmene opôr mosta a úprave okolia mosta. Tá sa bude týkať cestných svahov a vodného toku koryta z dôvodu ochrany spodnej stavby mosta.

Eva Fízeľová

Eva Fízeľová

Hlavná stavbyvedúca spoločnosti EUROVIA SK Ing. Eva Fízeľová k samotnej stavbe dodala:

Stavba sa rozbehla v Žltom FIDIC-u, čo znamená naprojektuj – postav – odovzdaj. Zatiaľ sa zrealizovali prekládky všetkých inžinierskych sietí a dnes sme úspešne preložili most do novej obchádzkovej trasy. Predpokladáme, že vo štvrtok, 24. júna ju už aj spojazdníme. Veríme, že výstavba nového oceľového obojsmerného mosta s lávkou pre peších a celou infraštruktúroubude  na jeseň ukončená a most prejazdný. Ide o náročný projekt vzhľadom na to, že sa nachádzame v intraviláne, a je to jediná prístupová trasa do Iliaša. Musíme dodržiavať striktný harmonogram, pretože obyvatelia sa potrebujú ráno dostať do škôl  a zamestnania,“

Obchádzková trasa do Iliaša a späť vedie po provizórnej poľnej ceste v smere na Vlkanovú. MHD funguje v režime mimoriadnych cestovných poriadkov. Pre peších samospráva v spolupráci s Dopravným podnikom mesta Banská Bystrica zabezpečila náhradnú dopravu po obchádzkovej trase na zastávku MHD na Zvolenskej ceste pri STK.

Milan Smädo

Milan Smädo

Dlhoročný poslanec Milan Smädo k výstavbe mosta do Iliaša povedal:

„Som rád, že po toľkých rokoch sa pohli ľady a hoci mestská časť Iliaš je najmenšia, tí ľudia si zaslúžia mať bezpečný prístup k svojim domom. Roky sa táto investícia odkladala, ale bola nevyhnutná. Nemožno sa diviť ľuďom, že pomaly už ani neverili, že havarijný stav mosta sa napraví, ale sa to napokon podarilo a Iliašania to vítajú.“

Na stavbu nového mosta do Iliaša sa ešte vrátime.

Zdroj: (tom) a Zdenka Marhefková , Foto: redakčné a FB