Deň otvorených dverí na UMB: Študujte v srdci SLOVENSKA

SPRÁVY
0 /

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) pozýva uchádzačov o štúdium na Deň otvorených dverí, ktorý sa koná v utorok 11. februára 2020 od  9:00 do 14:00 hod. na všetkých fakultách UMB.

Pre záujemcov o štúdium budú pripravené kompletné informácie o ponuke a možnostiach štúdia na 6 fakultách UMB, podrobnosti o prijímacích skúškach na akademický rok  2020/2021 a tiež sprievodný program, ktorý priblíži budúcim vysokoškolákom, ako sa študuje na UMB.

„V rámci programu získajú študenti stručné informácie  o štúdiu v zahraničí, mimoškolských aktivitách a samotnom systéme štúdia na vysokej škole,“

informuje Ing. Dana Straková, vedúca referátu marketingovej komunikácie UMB.

Diskusia so študentmi a pedagógmi im poodkryje úskalia prijímacích pohovorov a samotného štúdia. Študenti im porozprávajú o študentských spolkoch a  organizáciách, o podujatiach, ktoré  organizuje UMB. Nahliadnuť budú môcť aj na študentský domov – „intrák“.

Deň otvorených dverí by mal  uchádzačom o štúdium vytvoriť obraz, ako vyzerá život študenta Univerzity Mateja Bela. Študujte v srdci Slovenska, študujte v srdci Európy, študujte v Banskej Bystrici.

Program DOD nájdete tu.

Zdroj: Dana Straková, Foto: UMB