Daniel Hevier bude hosťom Verejnej knižnice Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

KULTÚRA
0 /

Do Verejnej knižnice Mikuláša Kováča prichádza známy slovenský autor kníh pre deti, básnik, textár mnohých populárnych piesní a scenárista Daniel Hevier. V pobočke Fončorda na Jilemnického 48 sú v piatok 31. mája 2024  v doobedňajších hodinách pripravené dve besedy pre žiakov I. stupňa banskobystrických základných škôl, ktorých sa zúčastní spolu až šesť tried.

Daniel Hevier v knižnici

V poobedňajších hodinách je o 16:30 hod. pripravená beseda s Danielom Hevierom pre širokú verejnosť, deti i dospelých. Súčasťou všetkých uvedených podujatí v knižnici bude zážitková beseda s autorom doplnená o hudobnú zložku a autogramiáda.

Besedy s Danielom Hevierom sú súčasťou úspešného projektu Verejnej knižnice Mikuláša Kováča Čítanie pod rozsvietenou čerešňou, ktorý podporil Fond na podporu umenia, ktorý je hlavným partnerom projektu.

Mgr. Zuzana Kubašáková, koordinátorka projektu hovorí:

„Čítanie pod rozsvietenou čerešňou, nadväzuje na dva úspešné ročníky Čítania pod rozkvitnutou čerešňou. Cieľom tohto ročníka projektu je „rozsvietiť” skupiny žiakov, ale zároveň aj verejnosť zaujímavými stretnutiami s tvorcami literatúry a osobnosťami, ktoré sú s literatúrou úzko späté. Cieľom projektu je vytvárať povedomie o krásnej literatúre cez spisovateľov a umelcov. V priebehu najbližších mesiacov prinesieme spolu osem podujatí rozdelených na dve časti – pre základné a stredné školy a pre verejnosť.”

Zuzana Kubašáková

Zuzana Kubašáková

Mgr. Katarína Lehotská Mikuláková, marketingová manažérka Verejnej knižnice Mikuláša Kováča dodáva:

„Tešíme sa, že sa nám darí napĺňať jeden z dlhodobých cieľov knižnice – prepájať neformálne vzdelávanie v knižnici so štátnym vzdelávacím programom a zároveň organizovať podujatia, ktoré všetkým prítomným doprajú silný kultúrny zážitok.“

Katarína Lehotská Mikuláková

Katarína Lehotská Mikuláková

Daniel Hevier

Je slovenský básnik, prozaik, dramatik, scenárista, textár, výtvarník a autor literatúry pre deti a mládež. Narodil sa 6. decembra 1955 v Bratislave.

Po maturite v roku 1974 vyštudoval estetickú výchovu a slovenčinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Už počas štúdia začal pracovať ako redaktor literárnej redakcie Československého rozhlasu. V rokoch 1982 – 1989 bol profesionálnym spisovateľom v slobodnom povolaní.

Po roku 1989 sa stal šéfredaktorom vydavateľstva Mladé letá. Od roku 1992 vedie vlastné vydavateľstvo Hevi, v ktorom vydal do dnešného dňa vyše 100 titulov. Je ženatý, má tri deti a žije v bratislavskej Petržalke. Príležitostne prednáša na vysokých školách a učí (VŠMU, FFUK). Učil na škole a gymnáziu pre mimoriadne nadané deti v Bratislave.

Daniel Hevier

Daniel Hevier

Jeho prvé literárne diela začali vychádzať už v 70. rokoch 20. storočia. Hevier je takmer univerzálnou tvorivou osobnosťou. Stal sa autorom poézie, prózy, esejí, básní pre deti, rozprávok, prekladov, autorských antológií pre dospelých i pre deti, textov piesní, divadelných a rozhlasových hier, libret muzikálov, filmových a televíznych scenárov aj pre multimediálne projekty a spolupracuje s rozhlasom aj televíziou.

Okrem toho sa venuje výtvarnému umeniu, interpretácii vlastných piesní a autorskému divadlu. Daniel Hevier je aj priekopníkom tvorivého písania na Slovensku, vedie početné workshopy a e-learningové tvorivé písanie online.

Básnik Daniel Hevier

Básnik Daniel Hevier

Začínal písaním poézie pre dospelých, neskôr sa začal venovať najmä tvorbe pre deti a mládež. Do poézie vniesol duch ľahkosti a hravosti, hýrivú metaforiku a vtip, na rozdiel od všetkých dovtedajších zvyklostí je viac očarený mestom než dedinou a je veľmi senzitívny a spontánny. Má veľký zmysel pre slovné hry, ktoré sú často funkčným prvkom stavby jeho rozprávok. V roku 2009 vydal svoj prvý román Kniha, ktorá sa stane (Kalligram).

Okrem vlastnej tvorby sa venuje tiež prekladom z angličtiny (Charles Bukowski a iné), češtiny (Vladislav Vančura, Miloš Macourek a iné) a ruštiny. Prekladané sú však i jeho vlastné diela, napr. knižka Kam chodia na zimu zmrzlinári bola preložená do nemčiny, slovinčiny, poľštiny, nórčiny a fínčiny.  Nevyplazuj jazyk na leva a Nám sa už zase nechce spať boli preložené do češtiny a Aprílový Hugo do poľštiny.

 

Zdroj: VKMK a wikipedia , Foto: archív a ilustračné