Beseda s etnologičkou v Thurzovom dome pri príležitosti nedožitých 85. narodenín Svetozára Stračinu

KULTÚRA
0 /

Svetozár Stračina sa narodil 3. decembra 1940 v Martine. Svoje detstvo prežil v Banskej Bystrici, svoju mladosť a dospelý život v Bratislave. Z nej odchádzal za piesňou, tam, kde boli jej korene. Precestoval Slovensko a precestoval aj celý svet.

Od roku 1958 hudbou k pantomíme Kvet až do roku 1996 k hudobnej kreácii Haravara, vytvoril takmer 500 hudobných diel. Jeho hudba nás sprevádza dodnes. Svoj život spojil s divadlom, filmom, televíziou, rozhlasom, folklórom, výskumom v teréne ale aj zberateľstvom.

Stredoslovenské múzeum – kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja pripravila v nadväznosti s výstavou V meste Betleme… v Thurzovom dome besedu s etnologičkou Zuzanou Drugovou pri príležitosti nedožitých 85. narodenín Svetozára Stračinu.

V utorok 5. decembra 2023 o 17:00 hod. priblíži etnologička v Thurzovom dome nielen  Stračinovu tvorbu. Tento hudobný skladateľ bol nielen vášnivým zberateľom ľudových piesní, ale aj umenia a časť jeho pozoruhodnej zbierky je vystavená v Thurzovom dome v rámci aktuálnej výstavy V meste Betleme…

Svetozár Stračina

Svetozár Stračina

„Hudobný skladateľ Svetozár Stračina by v tomto roku 3. decembra oslávil svoje 83. narodeniny. Stála som pri preberaní časti jeho pozostalosti do zbierok Stredoslovenského múzea. Tvoria ju magnetofónové pásy s hodinami záznamov ľudových spevákov a speváčok či nahrávok folklórnych súborov, osobných zápisov, notových záznamov, scénosledov, korešpondencie, ale napríklad i obrazov maľovaných hudobným skladateľom. Počas svojho života tiež zozbieral pozoruhodnú zbierku diel ľudových rezbárov. Tieto kupoval po svojich cestách za piesňou. Ľudoví rezbári často tvorili na jeho objednávku. V zbierkovom fonde sa ale nachádzajú aj betlehemy z pozostalosti Svetozára Stračinu, v roku 2009 ich bolo prijatých do múzea 11 kusov a veľmi som sa potešila, že ich na aktuálnej výstave môže návštevník uvidieť, “

hovorí etnologička Zuzana Drugová.

Zuzana Drugová

Zuzana Drugová

Keďže niektoré z betlehemov neboli signované, ani žiadnym iným spôsobom nebol určený výrobca, v rámci dlhodobej vedeckovýskumnej úlohy, ukončenej v roku 2023, boli v spolupráci s Múzeom ľudovej umeleckej výroby porovnávaním určení výrobcovia a získané informácie sa stali súčasťou odborného opisu zbierky. Tak sa medzi zbierkou Svetozára Stračinu nachádza betlehem od Pavla Cíbika z Bratislavy alebo Skrinkový betlehem od Dušana Benického z Ponickej Huty. Vnútri skrinky stoja sv. Jozef a Mária a medzi nimi leží Ježiško v jasličkách,“

uvádza Vladimíra Luptáková, kurátorka výstavy.

Skrinkový betlehem z Ponickej Huty nesie stopy po požiari, ktorý v byte hudobného skladateľa na Astrovej ulici v Bratislave vypukol počas Vianočných sviatkov v roku 1988.

Svetozár Stračina svoje poškodené zbierky preniesol do nového bytu nad kaviarňou Štefánka na Palisádach a vdýchol im nový život zakonzervovaním a premaľovaním.

Od vrcholového predstaviteľa slovenskej keramickej figurálnej tvorby Ignáca Bizmayera bola v rámci pozostalosti prijatá do zbierok fajansová kompozícia Betlehema s Máriou držiacou na rukách malého Ježiška. No najmenším betlehemom v zbierkach múzea je Betlehem v zápalkovej krabičke, vytvorený spisovateľom, karikaturistom a scénickým výtvarníkom Mariánom Vanekom,

dopĺňa kurátorka výstavy Luptáková.

Výstava betlehemov V meste Betleme… potrvá v Thurzovom dome až do 4. februára. Pre návštevníkov je v jej rámci pripravených viacero zaujímavých a odborných podujatí obohatených aj o programy pre rodiny s deťmi.

Zdroj: Dana Kurtíková SSM, archív a ilustračné, Foto: SSM, archív a ilustračné