Banská Bystrica si fotografiami pripomína Nežnú revolúciu a Alexandra Dubčeka

Výstava
3 /

Blížia sa dve historické výročia. V stredu 17. novembra  uplynie 32 rokov od Nežnej revolúcie v roku 1989. Potom 27. novembra si pripomenieme sté výročie narodenia Alexandra Dubčeka.

Výstava dokumentárnych fotografií  

Pri príležitosti výročia Nežnej revolúcie pripravilo mesto Banská Bystrica aj tento rok výstavu 26 nadrozmerných fotografií z archívu TASR, ktoré zachytávajú dôležité udalosti našich dejín v Banskej Bystrici i celom Slovensku.  Stojany s fotografiami budú umiestnené popri stromovej aleji pred Barbakanom.

V tomto roku si zároveň pripomíname aj 100. výročie narodenia poprednej osobnosti „Pražskej jari“ Alexandra Dubčeka. Preto sa výstava doplnila aj o 21 fotiek s textom (tiež z archívu TASR) zo života tohto politika, ktoré budú môcť návštevníci nájsť v Lazovnej ulici.

Výstava potrvá od 15. do 30. novembra 2021. Príďte si zaspomínať a pripomenúť dôležité historické udalosti nášho štátu.

Alexander Dubček

* 27. november 1921, Uhrovec – † 7. november 1992, Praha

Bol česko – slovenský politik, a vrcholný predstaviteľ Pražskej jari. Od januára 1968 zastával funkciu prvého tajomníka ÚV KSČ, v ktorej začal presadzovať politiku „socializmu s ľudskou tvárou“.

Tento reformný proces snažiaci sa o demokratizáciu socialistického režimu ukončila 21. augusta 1968 invázia vojsk Varšavskej zmluvy do ČSSR. 17. apríla 1969 Dubčeka vo funkcii prvého tajomníka ÚV KSČ nahradil Gustáv Husák, ktorý zaviedol tzv. normalizáciu.

Dubček žil potom v ústraní Po Nežnej revolúcii opäť vrátil do politického života ako predseda Federálneho zhromaždenia ČSFR a predseda SDSS. Zomrel po dopravnej nehode služobného auta.

Autor: (dem), Foto: archív a TASR