Alica Frühwaldová: Moja kniha spojila Charleston a Banskú Bystricu

Komentár
2 /

Bystričanka Alica Frühwaldová rodená Belanová (*1947) je známa ako manažérka Englisch Teaching Resource Centre The British Council v Banskej Bystrici a pedagogička. V našom partnerskom meste, ktorým je americký Charleston, bola prednášať a prezentovať svoju knihu o krehkosti mieru a krutosti vojny „O koľko lásky som prišla“.

Len nedávno som sa vrátila z mesta Charleston vo West Virginii, USA. Je to jedno zo spriatelených miest Banskej Bystrice. Väčšina takýchto miest je v Európe, no toto je trochu od ruky – treba preletieť oceán.

V Charlestone každoročne organizujú Knižný festival – Book Fair. Je to slávnosť kníh, slávnosť stretnutí s ich autormi, rozhovory aj besedy o knihách. Vďaka už existujúcim kontaktom s mestom Banská Bystrica organizátori festivalu pozvali na tento sviatok kníh aj moju knihu „O koľko lásky som prišla“ a spolu s ňou aj mňa.

Autogramiáda v Charlestone

Autogramiáda v Charlestone

Bolo to nečakané prekvapenie, znásobené zaradením prednášky o knihe do nabitého programu tejto jednodňovej akcie. Program jednotlivých prezentácií začínal ráno o 9:00 a končil večer o 19:00 hod. Moja prednáška bola zaradená ako prvá a bolo pre mňa veľkým prekvapením, že prednášková miestnosť bola plná ľudí.

Dodalo mi to odvahu a smelšie som uviedla knihu, porozprávala som o jej obsahu a jej príbehu. Po prezentácii prišiel rad na mnohé otázky od prítomných, zaujímali sa o dejinné udalosti predvojnového aj vojnového obdobia v Európe a hlavne vo vojnovom Slovenskom štáte, keďže príbeh knihy hovorí o prežití či neprežití rasovo prenasledovanej rodiny.

Prítomných však zaujímalo aj aké je Slovensko v súčasnosti, aké je ich partnerské mesto Banská Bystrica.

Alica Frühwaldová

Alica Frühwaldová

Ešte väčšie prekvapenie ma však čakalo po prednáške, keď som uvidela rad ľudí, ktorí mali záujem knihu si kúpiť. Vypredali sa všetky a tým, ktorým sa už kniha neušla, som s radosťou dala vedieť, že som v mene vydavateľa pána Rosu (vydavateľstvo PRO s.r.o.) odovzdala dve publikácie do knižnice Kanawha Public County Library.

Boli to však náročné dva týždne. Okrem knižného festivalu som mala možnosť porozprávať o príbehu mojej knihy študentom na University of Charleston (2 skupiny), stredoškolákom na stredných školách Capitol High School (3 skupiny) a Charleston Catholic High School (5 skupín).

Na prednášku ma pozvali aj do First Presbyterian Church či do Temple Israel.

Štyri dni som potom strávila aj v susednom štáte Ohio, v Cincinnati. Nezabudnuteľné bolo stretnutie s vyše 220 žiakmi z niekoľkých základných škôl (middle schools) v Holocaust and Humanity Center. Svoju knihu som tiež predstavila na besede s členmi Roman Catholic Church v Cincinnati.

Sedemnásť besied či prednášok, počas ktorých som knihu predstavila vyše 530 poslucháčom, by som asi nebola zvládla bez mojich dcér Ivany a Miriam. Vytvorili sme výborný team, dopĺňali sme sa navzájom a každá z nás dokázala uviesť príbeh zo svojho pohľadu či pocitu.

Charleston

Charleston

Dva októbrové týždne boli pre nás neobyčajne vzácne, lebo sme mali možnosť zoznámiť sa s mestom samotným, s jeho okolím a s mnohými ľuďmi, ktorým záleží na našom vzájomnom partnerstve.

Mnohí z nich už Banskú Bystricu navštívili, existujú kontakty v rámci neoficiálnych stretnutí, mnohí tu majú priateľov a úprimne sa zaujímali o dianie v našom meste. Je mi cťou, že som mala možnosť posilniť puto medzi našimi dvoma partnerskými mestami.

Autor: Alica Frühwaldová, Foto: autorka a ilustračné